คอร์ดเพลง ความจำดี เฟิร์น กัญญารัตน์ feat. Apple K

  
Text   
คอร์ดเพลง ความจำดี เฟิร์น กัญญารัตน์ feat. Apple K

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : เฟิร์น กัญญารัตน์ feat. Apple K
เนื้อร้อง/ทำนอง : เท่ห์ พอใจ
คอร์ด : D,Em,F#m,G,A,Bm


INTRO | D | G | D | G |

D 
  เหมือนว่าฉันกำลังหลอกตัวเอง
G 
ซ้ำๆ 
 
อยู่ทุกวัน
D 
  เหมือนว่าเรานั้นยังมีกันมีเธอมี
G 
ฉัน 
 
และรักเรา

 
ฉันยังเก็บ
Em 
เอาเรื่องราวเหล่านั้นที่มันผ่า
F#m 
นไป
 
กลับเอามาใช้หาย
G 
ใจ 
 
ในทุกวัน
 
ฉันยังได้
Em 
ยินเธอบอกรักกัน
 
รอยจูบที่
F#m 
แก้มก่อนนอนหลับฝัน
 
คำว่าคิด
G 
ถึงและเป็นห่วงกันยัง
Em 
ชัดเจน
 
ไม่เคยเลือนห
A 
าย

G 
  กะจนว่าฝนตกหน่ำฮำซ้ำใส่ดอกบักม่วง
F#m 
  จนว่าข้าวออกฮวง 
 
เป็นพวงก้มพอสิได้เกี่ยว
Em 
  ดนไปจนหญ้าขึ้นแซมไฮ่นาจนว่าใบเขียว
D 
  จักเดือนจักปีหัวลมเกี้ยว
A 
  ยังเหลียวแนมทางอ้ายอ่วย
D 
คืน

 
แม้ว่าเธออยู่แสนไ
G 
กล 
 
แค่ไหน
 
แม้ว่า
F#m 
เธอจะอยู่กับใครในวั
Bm 
นนี้
 
ฉันเลือกจะ
Em 
จำแต่ความรู้สึก
A 
ดีๆ 
 
ที่เธอเคย
D 
มีให้กัน
 
เธออาจจะลืมมันไปหมดแ
G 
ล้วเรื่องราวเหล่านั้น
 
แต่ฉันไม่
F#m 
อาจจะลบมันออกจากใ
B7 
 
ความจำฉัน
Em 
ดีไม่ลืมง่ายๆหรอก 
 
Move 
F#m 
On ยังไงก็ไม่ออก
 
เคยบ
G 
อกว่ารักเธอมากแค่ไ
A 
หน 
 
ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม

INSTRU | D | G | D | G |
INSTRU | Em | F#m Bm | Em A | D |

 
ฉันยังเก็บ
Em 
เอาเรื่องราวเหล่านั้นที่มันผ่า
F#m 
นไป
 
กลับเอามาใช้หาย
G 
ใจ 
 
ในทุกวัน
 
ฉันยังได้
Em 
ยินเธอบอกรักกัน
 
รอยจูบที่
F#m 
แก้มก่อนนอนหลับฝัน
 
คำว่าคิด
G 
ถึงและเป็นห่วงกันยัง
Em 
ชัดเจน
 
ไม่เคยเลือนห
A 
าย 
 
ฮู้ว์….

G 
  กะแม่นแล่วอ้ายลืมได้ย้อนมีคนใหม่เข้ามา
F#m 
  กะแม่นแล่วน้องยังฮ้องไห่สิเป็นสิตายมีน้ำตา
Em 
  ยังฮำฮอนแต่ความเก่า 
 
มันจำได้เบิดกะยังว่า
D 
  คำว่าฮักและคำสัญ
A 
ญามันยังมีค่าบ่เคยเปลี่ยน

 
แม้ว่าเธออยู่แสนไ
G 
กล 
 
แค่ไหน
 
แม้ว่า
F#m 
เธอจะอยู่กับใครในวั
Bm 
นนี้
 
ฉันเลือกจะ
Em 
จำแต่ความรู้สึก
A 
ดีๆ 
 
ที่เธอเคย
D 
มีให้กัน
 
เธออาจจะลืมมันไปหมดแ
G 
ล้วเรื่องราวเหล่านั้น
 
แต่ฉันไม่
F#m 
อาจจะลบมันออกจากใ
B7 
 
ความจำฉัน
Em 
ดีไม่ลืมง่ายๆหรอก 
 
Move 
F#m 
On ยังไงก็ไม่ออก
 
เคยบ
G 
อกว่ารักเธอมากแค่ไ
A 
หน 
 
ก็ยังคงเป็นเหมือ
D 
นเดิม
A 

 
แม้ว่าเธออยู่แสนไ
G 
กล 
 
แค่ไหน
 
แม้ว่า
F#m 
เธอจะอยู่กับใครในวั
Bm 
นนี้
 
ฉันเลือกจะ
Em 
จำแต่ความรู้สึก
A 
ดีๆ 
 
ที่เธอเคย
D 
มีให้กัน
 
เธออาจจะลืมมันไปหมดแ
G 
ล้วเรื่องราวเหล่านั้น
 
แต่ฉันไม่
F#m 
อาจจะลบมันออกจากใ
B7 
 
ความจำฉัน
Em 
ดีไม่ลืมง่ายๆหรอก 
 
Move 
F#m 
On ยังไงก็ไม่ออก
 
เคยบ
G 
อกว่ารักเธอมากแค่ไ
A 
หน 
 
ก็ยังคงเป็นเหมือน
D 
เดิม

 
ความจำฉัน
G 
ดีไม่ลืมง่ายๆหรอก 
 
Move 
F#m 
On ยังไงก็ไม่ออก
 
เคยบ
G 
อกว่ารักเธอมากแค่ไ
A 
หน.. 
 
ก็ยังคงเป็นเหมือนเ
D 
ดิม

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ความจำดี


เหมือนว่าฉันกำลังหลอกตัวเองซ้ำๆ อยู่ทุกวัน
เหมือนว่าเรานั้นยังมีกันมีเธอมีฉัน และรักเรา

ฉันยังเก็บเอาเรื่องราวเหล่านั้นที่มันผ่านไป
กลับเอามาใช้หายใจ ในทุกวัน
ฉันยังได้ยินเธอบอกรักกัน
รอยจูบที่แก้มก่อนนอนหลับฝัน
คำว่าคิดถึงและเป็นห่วงกันยังชัดเจน
ไม่เคยเลือนหาย

กะจนว่าฝนตกหน่ำฮำซ้ำใส่ดอกบักม่วง
จนว่าข้าวออกฮวง เป็นพวงก้มพอสิได้เกี่ยว
ดนไปจนหญ้าขึ้นแซมไฮ่นาจนว่าใบเขียว
จักเดือนจักปีหัวลมเกี้ยว
ยังเหลียวแนมทางอ้ายอ่วยคืน

แม้ว่าเธออยู่แสนไกล แค่ไหน
แม้ว่าเธอจะอยู่กับใครในวัBmนนี้
ฉันเลือกจะจำแต่ความรู้สึกดีๆ ที่เธอเคยมีให้กัน
เธออาจจะลืมมันไปหมดแล้วเรื่องราวเหล่านั้น
แต่ฉันไม่อาจจะลบมันออกจากใจ
ความจำฉันดีไม่ลืมง่ายๆหรอก Move On ยังไงก็ไม่ออก
เคยบอกว่ารักเธอมากแค่ไหน ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม

( ดนตรี )

ฉันยังเก็บเอาเรื่องราวเหล่านั้นที่มันผ่านไป
กลับเอามาใช้หายใจ ในทุกวัน
ฉันยังได้ยินเธอบอกรักกัน
รอยจูบที่แก้มก่อนนอนหลับฝัน
คำว่าคิดถึงและเป็นห่วงกันยังชัดเจน
ไม่เคยเลือนหาย ฮู้ว์….

กะแม่นแล่วอ้ายลืมได้ย้อนมีคนใหม่เข้ามา
กะแม่นแล่วน้องยังฮ้องไห่สิเป็นสิตายมีน้ำตา
ยังฮำฮอนแต่ความเก่า มันจำได้เบิดกะยังว่า
คำว่าฮักและคำสัญญามันยังมีค่าบ่เคยเปลี่ยน

แม้ว่าเธออยู่แสนไกล แค่ไหน
แม้ว่าเธอจะอยู่กับใครในวัBmนนี้
ฉันเลือกจะจำแต่ความรู้สึกดีๆ ที่เธอเคยมีให้กัน
เธออาจจะลืมมันไปหมดแล้วเรื่องราวเหล่านั้น
แต่ฉันไม่อาจจะลบมันออกจากใจ
ความจำฉันดีไม่ลืมง่ายๆหรอก Move On ยังไงก็ไม่ออก
เคยบอกว่ารักเธอมากแค่ไหน ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม

แม้ว่าเธออยู่แสนไกล แค่ไหน
แม้ว่าเธอจะอยู่กับใครในวัBmนนี้
ฉันเลือกจะจำแต่ความรู้สึกดีๆ ที่เธอเคยมีให้กัน
เธออาจจะลืมมันไปหมดแล้วเรื่องราวเหล่านั้น
แต่ฉันไม่อาจจะลบมันออกจากใจ
ความจำฉันดีไม่ลืมง่ายๆหรอก Move On ยังไงก็ไม่ออก
เคยบอกว่ารักเธอมากแค่ไหน ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม

ความจำฉันดีไม่ลืมง่ายๆหรอก Move On ยังไงก็ไม่ออก
เคยบอกว่ารักเธอมากแค่ไหน.. ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม

มิวสิควิดีโอ ความจำดี เฟิร์น กัญญารัตน์ feat. Apple K

เพลง : ความจำดี
ศิลปิน : เฟิร์น กัญญารัตน์ feat. Apple K
เรียบเรียง : กล้าชัย ไทหนองคาย
ติดต่องานแสดง : 082-8487395
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend