คอร์ดเพลง งอน – Earth Patravee

  
Text   

คอร์ดเพลง : งอน Earth Patravee

คอร์ดเพลง งอน - Earth Patravee

เพลง :

ศิลปิน : Earth Patravee

เนื้อร้อง/ทำนอง : MMR Team

คอร์ดทั้งหมด : Bm7,E7,Amaj7,F#m7,C#m


Bm7 
จงง้อ 
 
 
E 
จงง้อ 
 
 
Amaj7 
จงง้อ
 
ต้อง
F#7 
ง้อ 
 
จง
Bm7 
ง้อ 
 
จง
E 
ง้อ

INSTRU | Bm7 E7 | Amaj7 F#m7 |
INSTRU | Bm7 E7 | Amaj7 F#m7 |
INSTRU | Bm7 E7 | C#m F#7 |
INSTRU | Bm7 E7 | Amaj7 |

Bm7 
  โทรไม่โ
E 
ทรมาคงต้องแ
Amaj7 
ล้วแต่
Bm7 
  แค่รอตั้งน
E 
าน 
 
เพื่ออยากจะ
Amaj7 
ฟังเสียงเธอ
Bm7 
  เธอจะอยู่ไ
E 
หน 
 
จะทำอ
C#m 
ะไรมันคงสำ
F# 
คัญ
Bm7 
  ถึงทำให้เ
E 
ธอลืมฉัน
Amaj7 
ได้ลง

Bm7 
  มาไม่
E 
มาก็คงต้อ
Amaj7 
งแล้วแต่
Bm7 
  แค่รอตั้งน
E 
าน 
 
เพื่อที่จ
Amaj7 
ะได้พบกัน
Bm7 
  ถ้าเธอไม่
E 
คิด 
 
ถ้าเธอ
C#m 
ไม่รู้ 
 
ว่าใครน้อ
F# 
ยใจ
Bm7 
  ถ้างั้นฉัน
E 
คงไม่กวน
Amaj7 
ละกัน

Bm7 
ที่ดูฉันงอแงขี้น้อ
E 
ยใจ
 
รู้เอ
Amaj7 
าไว้ก็เพราะ
F#m7 
ว่ารัก
 
จำไ
Bm7 
ว้นะ 
 
ถ้าฉันไม่แค
E 
ร์เธอ
 
จะไม่
C#m 
เป็นอะไรแบ
F# 
บนี้
 
ฉัน
Bm7 
งอน 
 
เธอ
E 
ง้อ 
 
แค่
Amaj7 
เนี้ย.. 
 
F# 
ด้ป่ะ
 
ที่ฉัน
Bm7 
งอนเพรา
E 
ะรักเธอค
Amaj7 
นเดียว

INSTRU | Bm7 E7 | Amaj7 F#m7 |
INSTRU | Bm7 E7 | Amaj7 F#m7 |
INSTRU | Bm7 E7 | C#m F#7 |
INSTRU | Bm7 E7 | Amaj7 |

Bm7 
  แค่นี้
E 
นะ 
 
แต่เธอห้ามว
Amaj7 
างก่อน
Bm7 
  ไม่ต้องรีบ
E 
นะ 
 
แต่อย่าปล่อย
Amaj7 
ให้ฉันต้องรอ
Bm7 
  ไม่เป็น
E 
ไร 
 
คือเป็นอ
C#m 
ะไรอยู่ในหั
F#7 
วใจ
Bm7 
  ไม่ต้องสน
E 
ใจยิ่งต้องส
Amaj7 
นใจ

Bm7 
ที่ดูฉันงอแงขี้น้อ
E 
ยใจ
 
รู้เอ
Amaj7 
าไว้ก็เพราะ
F#m7 
ว่ารัก
 
จำไ
Bm7 
ว้นะ 
 
ถ้าฉันไม่แค
E 
ร์เธอ
 
จะไม่
C#m 
เป็นอะไรแบ
F# 
บนี้
 
ฉัน
Bm7 
งอน 
 
เธอ
E 
ง้อ 
 
แค่
Amaj7 
เนี้ย.. 
 
F# 
ด้ป่ะ
 
ที่ฉัน
Bm7 
งอนเพรา
E 
ะรักเธอค
Amaj7 
นเดียว

Bm7 
ที่ดูฉันงอแงขี้น้อ
E 
ยใจ
 
รู้เอ
Amaj7 
าไว้ก็เพราะ
F#m7 
ว่ารัก
 
จำไ
Bm7 
ว้นะ 
 
ถ้าฉันไม่แค
E 
ร์เธอ
 
จะไม่
C#m 
เป็นอะไรแบ
F# 
บนี้
 
ฉัน
Bm7 
งอน 
 
เธอ
E 
ง้อ 
 
แค่
Amaj7 
เนี้ย.. 
 
F# 
ด้ป่ะ
 
ที่ฉัน
Bm7 
งอนเพรา
E 
ะรักเธอค
Amaj7 
นเดียว

 
รัก
Bm7 
เธอ 
 
ห่วงเ
E 
ธอ 
 
หว
Amaj7 
งเธอค
F# 
นเดียว
 
อยา
Bm7 
กให้ง้อเพรา
E 
ะรักเธอคน
Amaj7 
เดียว
 
ฉัน
Bm7 
งอน 
 
เธอ
E 
ง้อ 
 
แค่
Amaj7 
เนี้ยไ
F#m7 
ด้ป่ะ
 
ที่ฉัน
Bm7 
งอน 
 
เพราะ
E 
รักเธอค
Amaj7 
นเดียว

Bm7 
จงง้อ 
 
 
E 
จงง้อ 
 
 
Amaj7 
จงง้อ
 
ต้อง
F#7 
ง้อ 
 
จง
Bm7 
ง้อ 
 
จง
E 
ง้อ

คอร์ดกีตาร์ในเพลง งอน


จงง้อ จงง้อ จงง้อ ต้องง้อ จงง้อ จงง้อ

โทรไม่โทรมาคงต้องแล้วแต่
แค่รอตั้งนาน เพื่ออยากจะฟังเสียงเธอ
เธอจะอยู่ไหน จะทำอะไรมันคงสำคัญ
ถึงทำให้เธอลืมฉันได้ลง

มาไม่มาก็คงต้องแล้วแต่
แค่รอตั้งนาน เพื่อที่จะได้พบกัน
ถ้าเธอไม่คิด ถ้าเธอไม่รู้ ว่าใครน้อยใจ
ถ้างั้นฉันคงไม่กวนละกัน

ที่ดูฉันงอแงขี้น้อยใจ รู้เอาไว้ก็เพราะว่ารัก
จำไว้นะ ถ้าฉันไม่แคร์เธอ จะไม่เป็นอะไรแบบนี้
ฉันงอน เธอง้อ แค่เนี้ยได้ป่ะ
ที่ฉันงอนเพราะรักเธอคนเดียว

แค่นี้นะ แต่เธอห้ามวางก่อน
ไม่ต้องรีบนะ แต่อย่าปล่อยให้ฉันต้องรอ
ไม่เป็นไร คือเป็นอะไรอยู่ในหัวใจ
ไม่ต้องสนใจยิ่งต้องสนใจ

ที่ดูฉันงอแงขี้น้อยใจ รู้เอาไว้ก็เพราะว่ารัก
จำไว้นะ ถ้าฉันไม่แคร์เธอ จะไม่เป็นอะไรแบบนี้
ฉันงอน เธอง้อ แค่เนี้ยได้ป่ะ
ที่ฉันงอนเพราะรักเธอคนเดียว

ที่ดูฉันงอแงขี้น้อยใจ รู้เอาไว้ก็เพราะว่ารัก
จำไว้นะ ถ้าฉันไม่แคร์เธอ จะไม่เป็นอะไรแบบนี้
ฉันงอน เธอง้อ แค่เนี้ยได้ป่ะ
ที่ฉันงอนเพราะรักเธอคนเดียว

รักเธอ ห่วงเธอ หวงเธอคนเดียว
อยากให้ง้อเพราะรักเธอคนเดียว
ฉันงอน เธอง้อ แค่เนี้ยได้ป่ะ
ที่ฉันงอนเพราะรักเธอคนเดียว

จงง้อ จงง้อ จงง้อ ต้องง้อ จงง้อ จงง้อ

มิวสิควิดีโอ งอน Earth Patravee

เพลง งอน
ศิลปิน : Earth Patravee
Melody / Arranged by chAnce
ติดต่องานจ้าง 06 2494 9583
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend