คอร์ดเพลง มีแฟนแล้วหม้ายน้อง จีบได้หม้ายน้อง – บ.เบิ้ล สามร้อย ft. มีนนี่

  
Text   

คอร์ดเพลง : มีแฟนแล้วหม้ายน้อง จีบได้หม้ายน้อง บ.เบิ้ล สามร้อย

คอร์ดเพลง มีแฟนแล้วหม้ายน้อง จีบได้หม้ายน้อง - บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง :

ศิลปิน : บ.เบิ้ล สามร้อย

เนื้อร้อง/ทำนอง : ลูกน้ำ จุลินทรีย์

คอร์ดทั้งหมด : C,D,Em,G


INTRO | C | Em | C | D |

 
อยากให้น้
C 
องลองมาเป็นแฟนพี่
 
รับรองค
Bm 
นดีพี่ไม่ขี้ฉ้อ
 
พี่คนบ้า
C 
น ๆ ไม่รวยไม่หล่อ
 
พอจะอยู่ใน
D 
ใจ.. 
 
ของเธอได้ห
G 
ม้าย

INSTRU | C | Em | C | D |
INSTRU | Em | Em | Bm | Bm |
INSTRU | C | C | D | D |

Em 
  แค่เพียงเห็นน้องเดินมาหั
Bm 
วใจพี่ก็หวั่นไหว
Em 
  ทำไมน่ารักพันนี้อยาก
Bm 
จีบสักทีไม่รู้แฟนใคร
Em 
  ถึงหน้าพี่มันทรงโจร
 
  แต่อ่อ
Bm 
นโยนนะเรื่องของใจ 
 
เรื่องหั
D 
วใจ

 
อยากมีรูป
C 
คู่ขึ้นสตอรี่
 
อยากพาค
Bm 
นดียุในแชทชมพู
 
อยากพาน้
C 
องไปให้แม่ดูว่าคนนี้ลู
D 
กใภ้

 
มีแฟนแล้วหม้า
Em 
ยน้อง 
 
จีบได้หม้า
Bm 
ยน้อง
 
อยากเป็นแฟนน้
C 
อง 
 
ละพี่ต้องทำยั
D 
งไง
 
พี่คนไม่
Em 
หล่อ 
 
แต่พี่ไม่
Bm 
ขี้ฉ้อ
 
เธอคนเดียวก็
C 
พอ 
 
ยกให้ทั้ง
D 
ใจ
 
พี่เป็นคน
Bm 
โสด 
 
อยู่ในโหมดขี้เ
Bm 
หงา
 
พี่บ่าวขี้เ
C 
อา 
 
ใจดีไม่ห่างเ
D 
หิน
 
เดินไปกะพี่หม้า
G 
ยน้อง

INSTRU | Em | Em | Bm | Bm |
INSTRU | C | C | D | D |

 
อยากมีรูป
C 
คู่ขึ้นสตอรี่
 
อยากพาค
Bm 
นดียุในแชทชมพู
 
อยากพาน้
C 
องไปให้แม่ดูว่าคนนี้ลู
D 
กใภ้

 
มีแฟนแล้วหม้า
Em 
ยน้อง 
 
จีบได้หม้า
Bm 
ยน้อง
 
อยากเป็นแฟนน้
C 
อง 
 
ละพี่ต้องทำยั
D 
งไง
 
พี่คนไม่
Em 
หล่อ 
 
แต่พี่ไม่
Bm 
ขี้ฉ้อ
 
เธอคนเดียวก็
C 
พอ 
 
ยกให้ทั้ง
D 
ใจ
 
พี่เป็นคน
Bm 
โสด 
 
อยู่ในโหมดขี้เ
Bm 
หงา
 
พี่บ่าวขี้เ
C 
อา 
 
ใจดีไม่ห่างเ
D 
หิน
 
เดินไปกะพี่หม้า
G 
ยน้อง

 
C 
อ่ว..
D 
 
Em 
 
C 
อ่ว..
D 
 
Em 

C 
  ผู้บ่ายเก่าน้องเคยมี
 
  แต่บ่
D 
ดีมันถิ่มน้องไป
C 
  สี่ห้องหัวใจบ่
D 
มีไผอยู่

Em 
  มีใจก็ฝ้าวมาฝ้ายมาจีบเด้ค่า
 
  มักอ้ายอยู่ฮั่น
C 
ล่ะ 
 
อยากได้เป็นผู้บ่
D 
าว
 
  น้องเหงาใจอยู่
Em 
คัก ๆ อยากให้อ้ายมารัก
 
  อย่าเฮ้ดให้น้องอก
C 
หัก 
 
ฮักแล้วก็ฮั
D 
กหลาย
 
  อย่านอกใจก็แล้
Em 
วกัน

Em 
  เก้าอี้มันมีสี่ขา 
 
เล่นกีต้าร์ก็ต้องมีสาย
  เจ้าหญิงต้องมีเจ้าชาย เหมือนพี่อิขาดเธอไม่ได้
D 
  เฮชู้ 
 
 
Em 
 
D 

 
มีแฟนแล้วหม้า
Em 
ยน้อง 
 
จีบได้หม้า
Bm 
ยน้อง
 
อยากเป็นแฟนน้
C 
อง 
 
ละพี่ต้องทำยั
D 
งไง
 
พี่คนไม่
Em 
หล่อ 
 
แต่พี่ไม่
Bm 
ขี้ฉ้อ
 
เธอคนเดียวก็
C 
พอ 
 
ยกให้ทั้ง
D 
ใจ
 
พี่เป็นคน
Bm 
โสด 
 
อยู่ในโหมดขี้เ
Bm 
หงา
 
พี่บ่าวขี้เ
C 
อา 
 
ใจดีไม่ห่างเ
D 
หิน
 
เดินไปกะพี่หม้า
G 
ยน้อง

OUTRO | Em | Em | Bm | Bm |
OUTRO | C | C | D | D | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มีแฟนแล้วหม้ายน้อง จีบได้หม้ายน้อง


อยากให้น้องลองมาเป็นแฟนพี่
รับรองคนดีพี่ไม่ขี้ฉ้อ
พี่คนบ้าน ๆ ไม่รวยไม่หล่อ
พอจะอยู่ในใจ.. ของเธอได้หม้าย

( ดนตรี )

แค่เพียงเห็นน้องเดินมาหัวใจพี่ก็หวั่นไหว
ทำไมน่ารักพันนี้อยากจีบสักทีไม่รู้แฟนใคร
ถึงหน้าพี่มันทรงโจร
แต่อ่อนโยนนะเรื่องของใจ เรื่องหัวใจ

อยากมีรูปคู่ขึ้นสตอรี่
อยากพาคนดียุในแชทชมพู
อยากพาน้องไปให้แม่ดูว่าคนนี้ลูกใภ้

มีแฟนแล้วหม้ายน้อง จีบได้หม้ายน้อง
อยากเป็นแฟนน้อง ละพี่ต้องทำยังไง
พี่คนไม่หล่อ แต่พี่ไม่ขี้ฉ้อ
เธอคนเดียวก็พอ ยกให้ทั้งใจ
พี่เป็นคนโสด อยู่ในโหมดขี้เหงา
พี่บ่าวขี้เอา ใจดีไม่ห่างเหิน
เดินไปกะพี่หม้ายน้อง

( ดนตรี )

อยากมีรูปคู่ขึ้นสตอรี่
อยากพาคนดียุในแชทชมพู
อยากพาน้องไปให้แม่ดูว่าคนนี้ลูกใภ้

มีแฟนแล้วหม้ายน้อง จีบได้หม้ายน้อง
อยากเป็นแฟนน้อง ละพี่ต้องทำยังไง
พี่คนไม่หล่อ แต่พี่ไม่ขี้ฉ้อ
เธอคนเดียวก็พอ ยกให้ทั้งใจ
พี่เป็นคนโสด อยู่ในโหมดขี้เหงา
พี่บ่าวขี้เอา ใจดีไม่ห่างเหิน
เดินไปกะพี่หม้ายน้อง

โอ่ว..
โอ่ว..

ผู้บ่ายเก่าน้องเคยมี
แต่บ่ดีมันถิ่มน้องไป
สี่ห้องหัวใจบ่มีไผอยู่

มีใจก็ฝ้าวมาฝ้ายมาจีบเด้ค่า
มักอ้ายอยู่ฮั่นล่ะ อยากได้เป็นผู้บ่าว
น้องเหงาใจอยู่คัก ๆ อยากให้อ้ายมารัก
อย่าเฮ้ดให้น้องอกหัก ฮักแล้วก็ฮักหลาย
อย่านอกใจก็แล้วกัน

เก้าอี้มันมีสี่ขา เล่นกีต้าร์ก็ต้องมีสาย
เจ้าหญิงต้องมีเจ้าชาย เหมือนพี่อิขาดเธอไม่ได้
เฮชู้

มีแฟนแล้วหม้ายน้อง จีบได้หม้ายน้อง
อยากเป็นแฟนน้อง ละพี่ต้องทำยังไง
พี่คนไม่หล่อ แต่พี่ไม่ขี้ฉ้อ
เธอคนเดียวก็พอ ยกให้ทั้งใจ
พี่เป็นคนโสด อยู่ในโหมดขี้เหงา
พี่บ่าวขี้เอา ใจดีไม่ห่างเหิน
เดินไปกะพี่หม้ายน้อง

มิวสิควิดีโอ มีแฟนแล้วหม้ายน้อง จีบได้หม้ายน้อง บ.เบิ้ล สามร้อย

เพลง มีแฟนแล้วหม้ายน้อง จีบได้หม้ายน้อง
ศิลปิน : บ.เบิ้ล สามร้อย
เรียบเรียง : ปิยะวัตน์ หมื่นสนิท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend