คอร์ดเพลง แม่เฒ่าเห้อ – ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   

คอร์ดเพลง : แม่เฒ่าเห้อ ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง แม่เฒ่าเห้อ - ธีเดช ทองอภิชาติ

ศิลปิน : ธีเดช ทองอภิชาติ

เนื้อร้อง : อาหลี12ปันนา

คอร์ดทั้งหมด : Am,C,F,G


INTRO | Am | Am | F | G | G |
INTRO | Am | G | C | F |
INTRO | Am | G | C | F |

Am 
  ไม่รู้ว่าลูก
G 
ฉันนั้นเป็นอะ
C 
ไร
 
  กลาง
F 
คืนละมันไม่ยอม
Am 
นอน
 
  ดูเวลาก็
G 
ปาเข้าไปเที่ยง
C 
คืน
 
  ยังเขรถเห
F 
วนยกล้อกัน
Am 
หรอย
 
  สงสัยเ
Dm 
ปล่าละโรงเรียนตอนเ
G 
ช้า..
 
  นั่งทำพ่อเฒ่าอยู่บน
Am 
หนำ..
G 

Am 
  ไม่รู้ว่าผัว
G 
ฉันนั้นเป็นอะ
C 
ไร
 
  บาง
F 
คืนละมันไม่ยอม
Am 
นอน
 
  ดูเวลาป่าน
G 
นี้ก็เลยเที่ยง
C 
คืน
 
  ยังโม้กับเ
F 
พื่อนแค่หนำควั
Am 
นฟุ้ง
 
  สงสัยเ
Dm 
ปล่าละยางคื
G 
นนี้
 
  นั่งทำเศรษฐีอยู่บน
Am 
หนำ

 
เวลา
F 
คือความจริงบน
Dm 
โลกมนุษย์
 
น้ำ
F 
ลดตอผุด 
 
ความลับจึงถูกเปิดเ
G 
ผย

 
แม่เฒ่าเ
C 
ห้อ ไอ้บาว มัน
Am 
สูบยากับไม้ไผ่
 
แล้วไข้ไอ้ไ
C 
หร ไม่โร๊ะ เห็น
Am 
กินแต่ยาแก้ไอ
 
แต่แร
Dm 
กว่า หยับหนัก น้
Dm 
าสักซื้อยามาให้
 
เห็นเล็ดสี
G 
ส้ม 
 
สีส้มทั้งเพ

 
เหอแม่เ
C 
ห้อ พ่อนั้น ก็
Am 
สูบยากับไม้ไผ่
 
แล้วไข้ไอ้ไ
C 
หร ไม่โร๊ะ เห็น
Am 
กินแต่ยาแก้ไอ
 
แต่แร
Dm 
กว่าอาการหนัก 
 
น้าสักเอายามาให้
 
เห็นเล็ดสี
G 
ส้ม 
 
สีส้มทั้งเพ..
 
เห็นแกเอาเหล็กไ
Am 
ฟลน..
G 
 
Am 
 
G 

INSTRU | Am | G | C | F |
INSTRU | Am | G | C | F |
INSTRU | Am | G | C | F |
INSTRU | Am | G | F | G |

Am 
  ไม่รู้ว่าลูก
G 
ฉันนั้นเป็นอะ
C 
ไร
 
  กลาง
F 
คืนละมันไม่ยอม
Am 
นอน
 
  ดูเวลาก็
G 
ปาเข้าไปเที่ยง
C 
คืน
 
  ยังเขรถเห
F 
วนยกล้อกัน
Am 
หรอย
 
  สงสัยเ
Dm 
ปล่าละโรงเรียนตอนเ
G 
ช้า..
 
  นั่งทำพ่อเฒ่าอยู่บน
Am 
หนำ..
G 

Am 
  ไม่รู้ว่าผัว
G 
ฉันนั้นเป็นอะ
C 
ไร
 
  บาง
F 
คืนละมันไม่ยอม
Am 
นอน
 
  ดูเวลาป่าน
G 
นี้ก็เลยเที่ยง
C 
คืน
 
  ยังโม้กับเ
F 
พื่อนแค่หนำควั
Am 
นฟุ้ง
 
  สงสัยเ
Dm 
ปล่าละยางคื
G 
นนี้
 
  นั่งทำเศรษฐีอยู่บน
Am 
หนำ

 
เวลา
F 
คือความจริงบน
Dm 
โลกมนุษย์
 
น้ำ
F 
ลดตอผุด 
 
ความลับจึงถูกเปิดเ
G 
ผย

 
แม่เฒ่าเ
C 
ห้อ ไอ้บาว มัน
Am 
สูบยากับไม้ไผ่
 
แล้วไข้ไอ้ไ
C 
หร ไม่โร๊ะ เห็น
Am 
กินแต่ยาแก้ไอ
 
แต่แร
Dm 
กว่า หยับหนัก น้
Dm 
าสักซื้อยามาให้
 
เห็นเล็ดสี
G 
ส้ม 
 
สีส้มทั้งเพ

 
เหอแม่เ
C 
ห้อ พ่อนั้น ก็
Am 
สูบยากับไม้ไผ่
 
แล้วไข้ไอ้ไ
C 
หร ไม่โร๊ะ เห็น
Am 
กินแต่ยาแก้ไอ
 
แต่แร
Dm 
กว่าอาการหนัก 
 
น้าสักเอายามาให้
 
เห็นเล็ดสี
G 
ส้ม 
 
สีส้มทั้งเพ..

 
เห็นแกเอาเหล็กไฟ
Am 
ลน.. ลน ลน  
G 
ลน
 
เห็นแกเอาเหล็กไฟ
Am 
ลน.. ลน ลน  
G 
ลน
 
เห็นแกเอาเหล็กไฟ
Am 
ลน.. ลน ลน  
G 
ลน
 
เห็นแกเอาเหล็กไฟ
Am 
ลน..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แม่เฒ่าเห้อ


ไม่รู้ว่าลูกฉันนั้นเป็นอะไร
กลางคืนละมันไม่ยอมนอน
ดูเวลาก็ปาเข้าไปเที่ยงคืน
ยังเขรถเหวนยกล้อกันหรอย
สงสัยเปล่าละโรงเรียนตอนเช้า..
นั่งทำพ่อเฒ่าอยู่บนหนำ..

ไม่รู้ว่าผัวฉันนั้นเป็นอะไร
บางคืนละมันไม่ยอมนอน
ดูเวลาป่านนี้ก็เลยเที่ยงคืน
ยังโม้กับเพื่อนแค่หนำควันฟุ้ง
สงสัยเปล่าละยางคืนนี้
นั่งทำเศรษฐีอยู่บนหนำ

เวลาคือความจริงบนโลกมนุษย์
น้ำลดตอผุด ความลับจึงถูกเปิดเผย

แม่เฒ่าเห้อ ไอ้บาว มันสูบยากับไม้ไผ่
แล้วไข้ไอ้ไหร ไม่โร๊ะ เห็นกินแต่ยาแก้ไอ
แต่แรกว่า หยับหนัก น้าสักซื้อยามาให้
เห็นเล็ดสีส้ม สีส้มทั้งเพ

เหอแม่เห้อ พ่อนั้น ก็สูบยากับไม้ไผ่
แล้วไข้ไอ้ไหร ไม่โร๊ะ เห็นกินแต่ยาแก้ไอ
แต่แรกว่าอาการหนัก น้าสักเอายามาให้
เห็นเล็ดสีส้ม สีส้มทั้งเพ..
เห็นแกเอาเหล็กไฟลน..

( ดนตรี )

ไม่รู้ว่าลูกฉันนั้นเป็นอะไร
กลางคืนละมันไม่ยอมนอน
ดูเวลาก็ปาเข้าไปเที่ยงคืน
ยังเขรถเหวนยกล้อกันหรอย
สงสัยเปล่าละโรงเรียนตอนเช้า..
นั่งทำพ่อเฒ่าอยู่บนหนำ..

ไม่รู้ว่าผัวฉันนั้นเป็นอะไร
บางคืนละมันไม่ยอมนอน
ดูเวลาป่านนี้ก็เลยเที่ยงคืน
ยังโม้กับเพื่อนแค่หนำควันฟุ้ง
สงสัยเปล่าละยางคืนนี้
นั่งทำเศรษฐีอยู่บนหนำ

เวลาคือความจริงบนโลกมนุษย์
น้ำลดตอผุด ความลับจึงถูกเปิดเผย

แม่เฒ่าเห้อ ไอ้บาว มันสูบยากับไม้ไผ่
แล้วไข้ไอ้ไหร ไม่โร๊ะ เห็นกินแต่ยาแก้ไอ
แต่แรกว่า หยับหนัก น้าสักซื้อยามาให้
เห็นเล็ดสีส้ม สีส้มทั้งเพ

เหอแม่เห้อ พ่อนั้น ก็สูบยากับไม้ไผ่
แล้วไข้ไอ้ไหร ไม่โร๊ะ เห็นกินแต่ยาแก้ไอ
แต่แรกว่าอาการหนัก น้าสักเอายามาให้
เห็นเล็ดสีส้ม สีส้มทั้งเพ..

เห็นแกเอาเหล็กไฟลน.. ลน ลน ลน
เห็นแกเอาเหล็กไฟลน.. ลน ลน ลน
เห็นแกเอาเหล็กไฟลน.. ลน ลน ลน
เห็นแกเอาเหล็กไฟลน..

มิวสิควิดีโอเพลง แม่เฒ่าเห้อ ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง แม่เฒ่าเห้อ
ศิลปิน ธีเดช ทองอภิชาติ
เรียบเรียง : บอย พาโล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend