คอร์ดเพลง บ้านๆแต่ได้ใจ – เบส ชนกันต์

  
Text   

คอร์ดเพลง : บ้านๆแต่ได้ใจ เบส ชนกันต์

คอร์ดเพลง บ้านๆแต่ได้ใจ - เบส ชนกันต์

เพลง :

ศิลปิน : เบส ชนกันต์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ไตเติ้ล น้ำมันพราย

คอร์ดทั้งหมด : Ab,Bb,Cm,Eb,Fm,Gm


INTRO | Ab Bb | Gm Cm | Ab Bb | Eb |

 
บ้า
Ab 
นๆ 
 
เด็กเลี้ยง
Bb 
วัว
 
เนื้อ
Gm 
ตัวก็มอม
Cm 
แมม
 
ใจ
Ab 
พังก็ซ่อมแ
Bb 
ซม 
 
ไม่เปลี่ยน
Eb 
ไป
 
น้องส
Ab 
าวไม่ต้องก
Bb 
ลัว
 
ถึงหม
Gm 
ดตัวหรือน้องเ
Cm 
สเพล
 
ถึง
Ab 
พี่ดูเก
Bb 
เรไม่เทใ
Eb 
คร

 
เด็กใต้อย่าง
Ab 
พี่ไม่เ
Bb 
คยหลอกใคร
 
มีแต่คว
Gm 
ามจริงใจอยู่
Cm 
ทั้งเพ
 
ถึงถูกห
Ab 
ลอกให้รัก 
 
ต้องนั่งอกหักอยู่ทุกที
 
แต่ว่าพี่คนนี้ ก็ไม่เ
Bb 
คยจะหลายใจ

 
เป็นเด็กบ้
Ab 
านๆ 
 
แต่ได้
Bb 
ใจ
 
ไม่เคยหลอก
Gm 
ใครให้เสีย
Cm 
หลัก
 
คอยถ
Fm 
นอมฟูม
Bb 
ฟัก
 
จะยอมทำทุกอ
Eb 
ย่าง 
 
ให้เธอนั้น
Eb7 
บาย
 
จากใจเด็ก
Ab 
ใต้ค
Bb 
นนี้
 
นั่งเด็ด
Gm 
ลีปลีเลี้ยงวัว
Cm 
ทำไร่
 
ก็ไม่เ
Ab 
คยคิดนอก
Bb 
ใจ
 
ไม่ว่าเ
Ab 
ธอนั้นอยาก
Bb 
ได้
 
สิ่ง
Ab 
ไรเธอหาห
Bb 
ม้าย
 
ตายแ
Ab 
ทนฉันก็ทำ
Bb 
ได้
 
เพื่อให้
Ab 
รู้ว่าพี่ช
Bb 
าย บ้านๆ แต่ไ
Eb 
ด้ใจ

INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Fm Bb | Eb |
INSTRU | Ab Bb | Gm Cm |
INSTRU | Ab Bb | Ab Bb | Eb |

 
เด็กใต้อย่าง
Ab 
พี่ไม่เ
Bb 
คยหลอกใคร
 
มีแต่คว
Gm 
ามจริงใจอยู่
Cm 
ทั้งเพ
 
ถึงถูกห
Ab 
ลอกให้รัก 
 
ต้องนั่งอกหักอยู่ทุกที
 
แต่ว่าพี่คนนี้ ก็ไม่เ
Bb 
คยจะหลายใจ

 
เป็นเด็กบ้
Ab 
านๆ 
 
แต่ได้
Bb 
ใจ
 
ไม่เคยหลอก
Gm 
ใครให้เสีย
Cm 
หลัก
 
คอยถ
Fm 
นอมฟูม
Bb 
ฟัก
 
จะยอมทำทุกอ
Eb 
ย่าง 
 
ให้เธอนั้น
Eb7 
บาย
 
จากใจเด็ก
Ab 
ใต้ค
Bb 
นนี้
 
นั่งเด็ด
Gm 
ลีปลีเลี้ยงวัว
Cm 
ทำไร่
 
ก็ไม่เ
Ab 
คยคิดนอก
Bb 
ใจ
 
ไม่ว่าเ
Ab 
ธอนั้นอยาก
Bb 
ได้
 
สิ่ง
Ab 
ไรเธอหาห
Bb 
ม้าย
 
ตายแ
Ab 
ทนฉันก็ทำ
Bb 
ได้
 
เพื่อให้
Ab 
รู้ว่าพี่ช
Bb 
าย

 
เป็นเด็กบ้
Ab 
านๆ 
 
แต่ได้
Bb 
ใจ
 
ไม่เคยหลอก
Gm 
ใครให้เสีย
Cm 
หลัก
 
คอยถ
Fm 
นอมฟูม
Bb 
ฟัก
 
จะยอมทำทุกอ
Eb 
ย่าง 
 
ให้เธอนั้น
Eb7 
บาย
 
จากใจเด็ก
Ab 
ใต้ค
Bb 
นนี้
 
นั่งเด็ด
Gm 
ลีปลีเลี้ยงวัว
Cm 
ทำไร่
 
ก็ไม่เ
Ab 
คยคิดนอก
Bb 
ใจ
 
ไม่ว่าเ
Ab 
ธอนั้นอยาก
Bb 
ได้
 
สิ่ง
Ab 
ไรเธอหาห
Bb 
ม้าย
 
ตายแ
Ab 
ทนฉันก็ทำ
Bb 
ได้
 
เพื่อให้
Ab 
รู้ว่าพี่ช
Bb 
าย บ้านๆ แต่ไ
Eb 
ด้ใจ

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บ้านๆแต่ได้ใจ


บ้านๆ เด็กเลี้ยงวัว
เนื้อตัวก็มอมแมม
ใจพังก็ซ่อมแซม ไม่เปลี่ยนไป
น้องสาวไม่ต้องกลัว
ถึงหมดตัวหรือน้องเสเพล
ถึงพี่ดูเกเรไม่เทใคร

เด็กใต้อย่างพี่ไม่เคยหลอกใคร
มีแต่ความจริงใจอยู่ทั้งเพ
ถึงถูกหลอกให้รัก ต้องนั่งอกหักอยู่ทุกที
แต่ว่าพี่คนนี้ ก็ไม่เคยจะหลายใจ

เป็นเด็กบ้านๆ แต่ได้ใจ
ไม่เคยหลอกใครให้เสียหลัก
คอยถนอมฟูมฟัก
จะยอมทำทุกอย่าง ให้เธอนั้นบาย
จากใจเด็กใต้คนนี้
นั่งเด็ดลีปลีเลี้ยงวัวทำไร่
ก็ไม่เคยคิดนอกใจ
ไม่ว่าเธอนั้นอยากได้
สิ่งไรเธอหาหม้าย
ตายแทนฉันก็ทำได้
เพื่อให้รู้ว่าพี่ชาย บ้านๆ แต่ได้ใจ

( ดนตรี )

เด็กใต้อย่างพี่ไม่เคยหลอกใคร
มีแต่ความจริงใจอยู่ทั้งเพ
ถึงถูกหลอกให้รัก ต้องนั่งอกหักอยู่ทุกที
แต่ว่าพี่คนนี้ ก็ไม่เคยจะหลายใจ

เป็นเด็กบ้านๆ แต่ได้ใจ
ไม่เคยหลอกใครให้เสียหลัก
คอยถนอมฟูมฟัก
จะยอมทำทุกอย่าง ให้เธอนั้นบาย
จากใจเด็กใต้คนนี้
นั่งเด็ดลีปลีเลี้ยงวัวทำไร่
ก็ไม่เคยคิดนอกใจ
ไม่ว่าเธอนั้นอยากได้
สิ่งไรเธอหาหม้าย
ตายแทนฉันก็ทำได้
เพื่อให้รู้ว่าพี่ชาย

เป็นเด็กบ้านๆ แต่ได้ใจ
ไม่เคยหลอกใครให้เสียหลัก
คอยถนอมฟูมฟัก
จะยอมทำทุกอย่าง ให้เธอนั้นบาย
จากใจเด็กใต้คนนี้
นั่งเด็ดลีปลีเลี้ยงวัวทำไร่
ก็ไม่เคยคิดนอกใจ
ไม่ว่าเธอนั้นอยากได้
สิ่งไรเธอหาหม้าย
ตายแทนฉันก็ทำได้
เพื่อให้รู้ว่าพี่ชาย บ้านๆ แต่ได้ใจ

มิวสิควิดีโอ บ้านๆแต่ได้ใจ เบส ชนกันต์

เพลง บ้านๆแต่ได้ใจ
ศิลปิน : เบส ชนกันต์
เรียบเรียง – พ็อก บิ๊กอายส์
ติดต่องาน Facebook – เจตริน ศรีสังข์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend