คอร์ดเพลง ไปสาเขาถ่าโดน – นะนุ่น พีกวีก

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไปสาเขาถ่าโดน นะนุ่น พีกวีก

คอร์ดเพลง ไปสาเขาถ่าโดน - นะนุ่น พีกวีก

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single นะนุ่น พีกวีก : ไปสาเขาถ่าโดน


INTRO | C D | Bm Em |
INTRO | Am D | G D |
INTRO | C D | G Em |
INTRO | C D | G D |

 
ยินดีนำเ
G 
ด้อ.. 
 
กับค
Bm 
นใหม่
 
คนที่เ
C 
จ้าถิ่มฮักเฮาง่
D 
าย ๆ ไป
G 
นำเขา
C 
จบ..ส่ำ
D 
นี้ 
 
เบิดล
Bm 
ะตี้ความฮั
Em 
กเจ้า
 
โชคดี
Am 
เด้อ โชคดีเด้อ โชคดีเด้อกับเขา
 
เฮามัน
D 
คน..แพ้..

 
ไป
C 
สา.
D 
.. 
 
เขาถ่าโ
G 
ดนแล้ว 
 
 
Em 
 
ไป
C 
แม้ 
 
เฮาถอยให้แ
D 
ล้ว 
 
ไปฮักกันใ
G 
ห้พอ
 
ให้ฮักกันห
C 
ลาย ๆ ถ้าเขาเบิ
D 
ดฮัก
Bm 
กลับมาเด้อ 
 
 
Em 
ยังรอ
 
บ่ได้
C 
คิดสิง้อ 
 
สิไป
D 
ต่อกูรอสม
G 
น้ำหน้า

 
อย่าก
G 
ลับ.. 
 
 
Bm 
มาในมื้อ..
 
ที่
Am 
เฮา.. 
 
D 
ข้มแข็งพ
G 
อแล้ว
 
ไป
C 
กันให้รอดเ
D 
ด้อ
 
ให้
Bm 
เธอสมหวังสุ
Em 
แนว
 
บ่ต้อง
Am 
กลับ 
 
บ่ต้องกลับ
 
บ่ต้องก
C 
ลับมาแล้ว..เ
D 
ด้อ..

 
ไป
C 
สา.
D 
.. 
 
เขาถ่าโ
G 
ดนแล้ว 
 
 
Em 
 
ไป
C 
แม้ 
 
เฮาถอยให้แ
D 
ล้ว 
 
ไปฮักกันใ
G 
ห้พอ
 
ให้ฮักกันห
C 
ลาย ๆ ถ้าเขาเบิ
D 
ดฮัก
Bm 
กลับมาเด้อ 
 
 
Em 
ยังรอ
 
บ่ได้
C 
คิดสิง้อ 
 
สิไป
D 
ต่อกูรอสม
G 
น้ำหน้า

INSTRU | G | Bm | Am D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | C | D |

 
ไป
C 
สา.
D 
.. 
 
เขาถ่าโ
G 
ดนแล้ว 
 
 
Em 
 
ไป
C 
แม้ 
 
เฮาถอยให้แ
D 
ล้ว 
 
ไปฮักกันใ
G 
ห้พอ
 
ให้ฮักกันห
C 
ลาย ๆ ถ้าเขาเบิ
D 
ดฮัก
Bm 
กลับมาเด้อ 
 
 
Em 
ยังรอ
 
บ่ได้
C 
คิดสิง้อ 
 
สิไป
D 
ต่อกูรอสม
G 
น้ำหน้า

 
บ่ได้
C 
คิดสิง้อ 
 
สิไป
D 
ต่อ..
 
กูรอมึงเสียน้ำตา…
 

OUTRO | C | Cm | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไปสาเขาถ่าโดน


ยินดีนำเด้อ กับคนใหม่
คนที่เจ้าถิ่มฮักเฮาง่ายๆ ไปนำเขา
จบส่ำนี้ เบิดละตี้ความฮักเจ้า
โชคดีเด้อ โชคดีเด้อ โชคดีเด้อ กับเขา
เฮามันคนแพ้

ไปสา เขาถ่าโดนแล้ว
ไปแม้ เฮาถอยให้แล้ว ไปฮักกันให้พอ
ให้ฮักกันหลายๆ ถ้าเขาเบิดฮัก
กลับมาเด้อยังรอ บ่ได้คิดสิง้อสิไปต่อ
กูรอสมน้ำหน้า

อย่ากลับมาในมื้อ ที่เฮาเข้มแข็งพอแล้ว
ไปกันให้รอดเด้อ ให้เธอสมหวังสุแนว
บ่ต้องกลับ บ่ต้องกลับ บ่ต้องกลับมาแล้ว เด้อ

ไปสา เขาถ่าโดนแล้ว
ไปแม้ เฮาถอยให้แล้ว ไปฮักกันให้พอ
ให้ฮักกันหลายๆ ถ้าเขาเบิดฮัก
กลับมาเด้อยังรอ บ่ได้คิดสิง้อสิไปต่อ
กูรอสมน้ำหน้า

ไปสา เขาถ่าโดนแล้ว
ไปแม้ เฮาถอยให้แล้ว ไปฮักกันให้พอ
ให้ฮักกันหลายๆ ถ้าเขาเบิดฮัก
กลับมาเด้อยังรอ บ่ได้คิดสิง้อสิไปต่อ
กูรอสมน้ำหน้า

บ่ได้คิดสิง้อสิไปต่อ-กูรอมึงเสียน้ำตา

มิวสิควิดีโอ ไปสาเขาถ่าโดน นะนุ่น พีกวีก

เพลง ไปสาเขาถ่าโดน (คอร์ด)
ศิลปิน : นะนุ่น พีกวีก
คำร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend