หน้าแรก » อ้ายเปเล่ » คอร์ดเพลง เจ็บคักหลาย – อ้ายเปเล่

คอร์ดเพลง เจ็บคักหลาย – อ้ายเปเล่

คอร์ดเพลง : เจ็บคักหลาย อ้ายเปเล่

คอร์ดเพลง เจ็บคักหลาย - อ้ายเปเล่

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single อ้ายเปเล่ : เจ็บคักหลาย


INTRO | G D | Em D | C C#dim | D |

 
ป็นแค่หมาซื่อสัตย์ 
 
ภัก..
Em 
ดีกับเจ้าซำได๋
 
จ้ากะยังนอกใจ 
 
พาใครค
นนั้น 
 
มาหลอกอ้าย
 
จ็บจนจุกอกซ้าย 
 
ปาน..
Em 
รถสิบล้อพุ่งตำ
ล้มเกียกดินดากทังนอนดิ้นสิต
าย..อยู่ข้างทาง

ใจคน
แพ้ 
 
มันเป็นกุ
Bm 
ดซูมันอยู่
Em 
บ่ได้
 
ทุกลมหา
ยใจ.. 
 
มันมีแต่เ
จ้า..

 
เจ็บคักห
ลายหัวใจบ่มีแฮ
Em 
งสู้
 
เจ็บคัก
อยู่ให้บืนกะคงสิต
าย
 
มันเป็นเอาห
ลายปานหมาถืกย
Em 
าเบื่อ
 
ย้อนว่าอ้ายเ
ชื่อฮักแท้ให้เจ้าหม
ดใจ
 
ถ้าเจ้าบอกล
Bm 
าง่ายๆ 
 
อ้ายคงสิตา
Em 
ยง่ายๆ
 
หัวใจอ้
ายหมดความสำ
คัญ
 
ก็คงต้องยอมรั
บมัน 
 
 

Am 
ถ้าคนสิไป 
 
ถ้ามันเบิดใจ
 
หมัดไว้รั้งไว้จั๋งไดกะ
Em 
คงบ่อยู่ดอก
Am 
ถ้าคนสิหลอก 
 
เป็นบ้าตาบอด
 
จั๋งไดกะหลอกอ้ายให้ได้
Em 
ช้ำใจ
 
เจ็บค่อ
นตาย 
 
ตกส่าง
น้ำตา 
 
ตกส่างน้ำตา

INSTRU | G D | Em | C | G D |
INSTRU | Em | C | Am C | D |

ใจคน
แพ้ 
 
มันเป็นกุ
Bm 
ดซูมันอยู่
Em 
บ่ได้
 
ทุกลมหา
ยใจ.
C#dim 
.. มันมีแต่เ
จ้า..

 
เจ็บคักห
ลายหัวใจบ่มีแฮ
Em 
งสู้
 
เจ็บคัก
อยู่ให้บืนกะคงสิต
าย
 
มันเป็นเอาห
ลายปานหมาถืกย
Em 
าเบื่อ
 
ย้อนว่าอ้ายเ
ชื่อฮักแท้ให้เจ้าหม
ดใจ
 
ถ้าเจ้าบอกล
Bm 
าง่ายๆ 
 
อ้ายคงสิตา
Em 
ยง่ายๆ
 
หัวใจอ้
ายหมดความสำ
คัญ
 
ก็คงต้องยอมรั
บมัน 
 
 

 
เจ็บคักห
ลายหัวใจบ่มีแฮ
Em 
งสู้
 
เจ็บคัก
อยู่ให้บืนกะคงสิต
าย
 
มันเป็นเอาห
ลายปานหมาถืกย
Em 
าเบื่อ
 
ย้อนว่าอ้ายเ
ชื่อฮักแท้ให้เจ้าหม
ดใจ
 
ถ้าเจ้าบอกล
Bm 
าง่ายๆ 
 
อ้ายคงสิตา
Em 
ยง่ายๆ
 
หัวใจอ้
ายหมดความสำ
คัญ
 
ก็คงต้องยอมรั
บมัน..

Em 
โอย..โ
อย.
Em 
.. 
 
ยอ
มรับ..มัน..

OUTRO | C | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เจ็บคักหลาย


เป็นแค่หมาซื่อสัตย์ ภัก..ดีกับเจ้าซำได๋
เจ้ากะยังนอกใจ พาใครคนนั้น มาหลอกอ้าย
เจ็บจนจุกอกซ้าย ปาน..รถสิบล้อพุ่งตำ
ล้มเกียกดินดากทังนอนดิ้นสิตาย..อยู่ข้างทาง

ใจคนแพ้ มันเป็นกุดซูมันอยู่บ่ได้
ทุกลมหายใจ.. มันมีแต่เจ้า..

เจ็บคักหลายหัวใจบ่มีแฮงสู้
เจ็บคักอยู่ให้บืนกะคงสิตาย
มันเป็นเอาหลายปานหมาถืกยาเบื่อ
ย้อนว่าอ้ายเชื่อฮักแท้ให้เจ้าหมดใจ
ถ้าเจ้าบอกลาง่ายๆ อ้ายคงสิตายง่ายๆ
หัวใจอ้ายหมดความสำคัญ
ก็คงต้องยอมรับมัน

ถ้าคนสิไป ถ้ามันเบิดใจ
หมัดไว้รั้งไว้จั๋งไดกะคงบ่อยู่ดอก
ถ้าคนสิหลอก เป็นบ้าตาบอด
จั๋งไดกะหลอกอ้ายให้ได้ช้ำใจ
เจ็บค่อนตาย ตกส่างน้ำตา ตกส่างน้ำตา

( ดนตรี )

ใจคนแพ้ มันเป็นกุดซูมันอยู่บ่ได้
ทุกลมหายใจ.i.. มันมีแต่เจ้า..

เจ็บคักหลายหัวใจบ่มีแฮงสู้
เจ็บคักอยู่ให้บืนกะคงสิตาย
มันเป็นเอาหลายปานหมาถืกยาเบื่อ
ย้อนว่าอ้ายเชื่อฮักแท้ให้เจ้าหมดใจ
ถ้าเจ้าบอกลาง่ายๆ อ้ายคงสิตายง่ายๆ
หัวใจอ้ายหมดความสำคัญ
ก็คงต้องยอมรับมัน

เจ็บคักหลายหัวใจบ่มีแฮงสู้
เจ็บคักอยู่ให้บืนกะคงสิตาย
มันเป็นเอาหลายปานหมาถืกยาเบื่อ
ย้อนว่าอ้ายเชื่อฮักแท้ให้เจ้าหมดใจ
ถ้าเจ้าบอกลาง่ายๆ อ้ายคงสิตายง่ายๆ
หัวใจอ้ายหมดความสำคัญ
ก็คงต้องยอมรับมัน..

โอย..โอย… ยอมรับ..มัน..

มิวสิควิดีโอ เจ็บคักหลาย อ้ายเปเล่

เพลง เจ็บคักหลาย (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เก็ต ดุริวัฒน์
เรียบเรียง : ศราวุธ แสงบุตร

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา