คอร์ดเพลง บ่แม่นเทวดา – อ้ายเปเล่ x Rolling Attack

  
Text   

INTRO | Em | D |

Em 
อ้ายมันบ่อินเตอร์ 
 
แต่ฮักเ
C 
จ้าฮู้บ่
 
ถึงรู
G 
ปบ่หล่อ 
 
แต่มันก็มีหั
D 
วใจ
 
หลง
Em 
ฮักผู้สาว 
 
ขาวสว
C 
ยบาดใจ
 
จักสิเ
G 
ฮ็ดจังใด๋ 
 
ให้
D 
ได้.. 
 
เจ้ามาครอง

INSTRU | Em | C | G | D/F# |

Em 
คนอย่างอ้าย 
 
มันบ่มีปัญญา
 
C 
ทียบนางฟ้าจั่งเจ้าคงสูงเกินไป
 
บ่แมนเท
G 
วดาอินเตอร์คือไผ
 
ก็
D/F# 
คงต้องเจ็บใจ 
 
มันอยู่เบิ้ดปี

Em 
มีแต่ใจ 
 
บ่มีเงินทองมากองไว้
 
บ่มีรถเ
C 
ก๋งคันใหญ่ 
 
จบนอกคือเขา
 
มีแต่ม
G 
อเตอร์ไซค์ ฮ่าง ๆ คันเก่า
 
สิ
D/F# 
เอาอิหยังไปสู้

 
มันบ่แม่นเท
Em 
วดา 
 
ที่เหมาะ
C 
สมกับนางฟ้า
 
อ้ายมันเ
G 
ป็นแค่หมา 
 
ที่แ
D/F# 
หงนมองไปวัน 
 
 
ได้แต่
Em 
เห่าแต่หอน 
 
บ่มีสิ
C 
ทธิ์อ้อนวอน
 
มีเพียงเ
G 
สียงสะท้อน 
 
ว่า
D/F# 
หมา 
 
ก็อยู่ส่วนหมา

INSTRU | Em | C | G | D/F# |

Em 
  บ่อินเตอร์คือไผดอก
C 
  กะคือจังที่เจ้าบอก
G 
  ว่าอ้ายมันคนกระจอก
D/F# 
  อยู่แต่คอกงัวคอกควาย
Em 
  บ่ได้รวยล้นฟ้า
C 
  เฮ็ดแต่ไฮ่แต่นา
G 
  แต่อยากให้เจ้าฮู้ว่า
D/F# 
  หมาก็มีหัวใจ

Em 
คนอย่างอ้าย 
 
มันบ่มีปัญญา
 
C 
ทียบนางฟ้าจั่งเจ้าคงสูงเกินไป
 
บ่แมนเท
G 
วดาอินเตอร์คือไผ
 
ก็
D/F# 
คงต้องเจ็บใจ 
 
มันอยู่เบิ้ดปี

Em 
มีแต่ใจ 
 
บ่มีเงินทองมากองไว้
 
บ่มีรถเ
C 
ก๋งคันใหญ่ 
 
จบนอกคือเขา
 
มีแต่ม
G 
อเตอร์ไซค์ ฮ่าง ๆ คันเก่า
 
สิ
D/F# 
เอาอิหยังไปสู้

 
มันบ่แม่นเท
Em 
วดา 
 
ที่เหมาะ
C 
สมกับนางฟ้า
 
อ้ายมันเ
G 
ป็นแค่หมา 
 
ที่แ
D/F# 
หงนมองไปวัน 
 
 
ได้แต่
Em 
เห่าแต่หอน 
 
บ่มีสิ
C 
ทธิ์อ้อนวอน
 
มีเพียงเ
G 
สียงสะท้อน 
 
ว่า
D/F# 
หมา 
 
ก็อยู่ส่วนหมา

Em 
ความจริงใจ 
 
สำหรับเจ้ามันคงสิกินบ่ได้
C 
บ่มีแบงค์เทา 
 
ก็คงสิเอาอิหยังบ่ได้
G 
อ้ายกินแต่เหล้าขาว 
 
ส่วนเขากินเรดไวน์
D/F# 
แค่นี้ก็ฮู้ว่าเฮาต่างกันราวฟ้ากับเหว

 
ถึงอ้ายบ่แ
Em 
ม่นคนเลว 
 
แต่เจ้าก็บ่รับพิจารณา
 
คงไ
C 
ด้แต่เพ้อ 
 
คงได้แต่ฝันเพราะอ้ายบ่มีค่า
 
บ่แ
G 
ม่นเทวดา 
 
บ่คู่ควรกับนางฟ้า
 
อ้าย
D/F# 
เป็น.. แค่หมา.. โตหนึ่ง

INSTRU | Em | Em | Em | D/F# |

 
มันบ่แม่นเท
Em 
วดา 
 
ที่เหมาะ
C 
สมกับนางฟ้า
 
อ้ายมันเ
G 
ป็นแค่หมา 
 
ที่แ
D/F# 
หงนมองไปวัน 
 
 
ได้แต่
Em 
เห่าแต่หอน 
 
บ่มีสิ
C 
ทธิ์อ้อนวอน
 
มีเพียงเ
G 
สียงสะท้อน 
 
ว่า
D/F# 
หมา 
 
ก็อยู่ส่วนหมา

Em 
ความจริงใจ 
 
สำหรับเจ้ามันคงสิกินบ่ได้
C 
บ่มีแบงค์เทา 
 
ก็คงสิเอาอิหยังบ่ได้
G 
อ้ายกินแต่เหล้าขาว 
 
ส่วนเขากินเรดไวน์
D/F# 
แค่นี้ก็ฮู้ว่าเฮาต่างกันราวฟ้ากับเหว

 
ถึงอ้ายบ่แ
Em 
ม่นคนเลว 
 
แต่เจ้าก็บ่รับพิจารณา
 
คงไ
C 
ด้แต่เพ้อ 
 
คงได้แต่ฝันเพราะอ้ายบ่มีค่า
 
บ่แ
G 
ม่นเทวดา 
 
บ่คู่ควรกับนางฟ้า
 
อ้าย
D/F# 
เป็น.. แค่หมา.. โ
Em 
ตหนึ่ง…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บ่แม่นเทวดา


อ้ายมันบ่อินเตอร์ แต่ฮักเจ้าฮู้บ่
ถึงรูปบ่หล่อ แต่มันก็มีหัวใจ
หลงฮักผู้สาว ขาวสวยบาดใจ
จักสิเฮ็ดจังใด๋ ให้ได้.. เจ้ามาครอง

( ดนตรี )

คนอย่างอ้าย มันบ่มีปัญญา
เทียบนางฟ้าจั่งเจ้าคงสูงเกินไป
บ่แมนเทวดาอินเตอร์คือไผ
ก็คงต้องเจ็บใจ มันอยู่เบิ้ดปี

มีแต่ใจ บ่มีเงินทองมากองไว้
บ่มีรถเก๋งคันใหญ่ จบนอกคือเขา
มีแต่มอเตอร์ไซค์ ฮ่าง ๆ คันเก่า
สิเอาอิหยังไปสู้

มันบ่แม่นเทวดา ที่เหมาะสมกับนางฟ้า
อ้ายมันเป็นแค่หมา ที่แหงนมองไปวัน ๆ
ได้แต่เห่าแต่หอน บ่มีสิทธิ์อ้อนวอน
มีเพียงเสียงสะท้อน ว่าหมา ก็อยู่ส่วนหมา

( ดนตรี )

บ่อินเตอร์คือไผดอก
กะคือจังที่เจ้าบอก
ว่าอ้ายมันคนกระจอก
อยู่แต่คอกงัวคอกควาย
บ่ได้รวยล้นฟ้า
เฮ็ดแต่ไฮ่แต่นา
แต่อยากให้เจ้าฮู้ว่า
หมาก็มีหัวใจ

คนอย่างอ้าย มันบ่มีปัญญา
เทียบนางฟ้าจั่งเจ้าคงสูงเกินไป
บ่แมนเทวดาอินเตอร์คือไผ
ก็คงต้องเจ็บใจ มันอยู่เบิ้ดปี

มีแต่ใจ บ่มีเงินทองมากองไว้
บ่มีรถเก๋งคันใหญ่ จบนอกคือเขา
มีแต่มอเตอร์ไซค์ ฮ่าง ๆ คันเก่า
สิเอาอิหยังไปสู้

มันบ่แม่นเทวดา ที่เหมาะสมกับนางฟ้า
อ้ายมันเป็นแค่หมา ที่แหงนมองไปวัน ๆ
ได้แต่เห่าแต่หอน บ่มีสิทธิ์อ้อนวอน
มีเพียงเสียงสะท้อน ว่าหมา ก็อยู่ส่วนหมา

ความจริงใจ สำหรับเจ้ามันคงสิกินบ่ได้
บ่มีแบงค์เทา ก็คงสิเอาอิหยังบ่ได้
อ้ายกินแต่เหล้าขาว ส่วนเขากินเรดไวน์
แค่นี้ก็ฮู้ว่าเฮาต่างกันราวฟ้ากับเหว

ถึงอ้ายบ่แม่นคนเลว แต่เจ้าก็บ่รับพิจารณา
คงได้แต่เพ้อ คงได้แต่ฝันเพราะอ้ายบ่มีค่า
บ่แม่นเทวดา บ่คู่ควรกับนางฟ้า
อ้ายเป็น.. แค่หมา.. โตหนึ่ง

( ดนตรี )

มันบ่แม่นเทวดา ที่เหมาะสมกับนางฟ้า
อ้ายมันเป็นแค่หมา ที่แหงนมองไปวัน ๆ
ได้แต่เห่าแต่หอน บ่มีสิทธิ์อ้อนวอน
มีเพียงเสียงสะท้อน ว่าหมา ก็อยู่ส่วนหมา

ความจริงใจ สำหรับเจ้ามันคงสิกินบ่ได้
บ่มีแบงค์เทา ก็คงสิเอาอิหยังบ่ได้
อ้ายกินแต่เหล้าขาว ส่วนเขากินเรดไวน์
แค่นี้ก็ฮู้ว่าเฮาต่างกันราวฟ้ากับเหว

ถึงอ้ายบ่แม่นคนเลว แต่เจ้าก็บ่รับพิจารณา
คงได้แต่เพ้อ คงได้แต่ฝันเพราะอ้ายบ่มีค่า
บ่แม่นเทวดา บ่คู่ควรกับนางฟ้า
อ้ายเป็น.. แค่หมา.. โตหนึ่ง…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บ่แม่นเทวดา (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : สุทธิรักษ์ เพ็งกลาง
เรียบเรียง : นันทพงศ์ สุริยฉาย
ติดต่องานแสดงศิลปิน : 0984426915
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend