คอร์ดเพลง แฮปปี้เบิร์ดเดย์ (HBD) – อ้ายเปเล่

  
Text   

คอร์ดเพลง : แฮปปี้เบิร์ดเดย์ (HBD) อ้ายเปเล่

คอร์ดเพลง แฮปปี้เบิร์ดเดย์ (HBD) - อ้ายเปเล่

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single อ้ายเปเล่ : แฮปปี้เบิร์ดเดย์ (HBD)


INTRO | A | E | C#m D | Bm E |

D 
  เรื่องที่มันผ่านมา 
 
 
C#m 
  เฮาก็ฮู้ตัวดี
Bm 
  ที่บ่อรั้งเจ้าเอ
E 
าไว้
D 
  วันที่สามยามสาย 
 
 
C#m 
  แต่บ่ฮู้เดือนไหน
Bm 
  ก็มันคล้ายๆ 
 
ว่าเป็
E 
นวันเกิดเจ้า

D 
  แฮปปี้เบิร์ดเดย์ 
 
 
C#m 
  แฮปปี้เบิร์ดเดย์
Bm 
  ให้เจ้านั้น
E 
มี 
 
แต่ความสุ
A 
ขใจ
D 
  แฮปปี้เบิร์ดเดย์
C#m 
  ถึงเจ้าสิมีค
 
นใหม่ ก็
Bm 
บ่เป็นหยัง
 
  เ
E 
ฮาเข้าใจดี..

 
ให้เจ้าอยู่
A 
ดีมีแฮงฮักแพงกับเขา
 
เรื่องของ
F#m 
เฮาบ่ต้องส
E 
นใจ
 
ถึงสิปวดร้
D 
าวทุกข์ทนแต่
C#m 
มันบ่พอตาย
 
แค่
Bm 
นี้บ่มีปั
E 
ญหา
 
ให้เจ้าอยู่
A 
ดีมีสุข 
 
บ่มีความทุกข์
 
คือ
F#m 
จังที่ผ่านผ่า
E 
นมา
 
ให้เขาฮักเ
D 
จ้าหลายๆ 
 
อย่า
C#m 
เฮ็ดให้มีน้ำตา
 
ส่วน
Bm 
อ้ายก็แค่โทร
E 
มา 
 
แฮปปี้เบิ
A 
ร์ดเดย์

 
ให้เจ้าอยู่
D 
ดีมีแฮง 
 
ให้ผูกแ
E 
ขนกับเขา
 
บ่ต้อง
A 
หันกลับหลัง 
 
แต่ว่าอ้าย
E 
ยังอยู่หม่องเก่า
 
กลิ่น
Bm 
เจ้ายังอยู่ในทุกอ
E 
ณูของคำว่าเฮา
 
ทั้งอ้อมก
A 
อดและฮอยจูบอ้ายยังคิดฮอดอยู่บ่เซา

D 
  แฮปปี้เบิร์ดเดย์ 
 
 
C#m 
  แฮปปี้เบิร์ดเดย์
Bm 
  ให้เจ้านั้น
E 
มี 
 
แต่ความสุ
A 
ขใจ
D 
  แฮปปี้เบิร์ดเดย์
C#m 
  ถึงเจ้าสิมีค
 
นใหม่ ก็
Bm 
บ่เป็นหยัง
 
  เ
E 
ฮาเข้าใจดี..

 
ให้เจ้าอยู่
A 
ดีมีแฮงฮักแพงกับเขา
 
เรื่องของ
F#m 
เฮาบ่ต้องส
E 
นใจ
 
ถึงสิปวดร้
D 
าวทุกข์ทนแต่
C#m 
มันบ่พอตาย
 
แค่
Bm 
นี้บ่มีปั
E 
ญหา
 
ให้เจ้าอยู่
A 
ดีมีสุข 
 
บ่มีความทุกข์
 
คือ
F#m 
จังที่ผ่านผ่า
E 
นมา
 
ให้เขาฮักเ
D 
จ้าหลายๆ 
 
อย่า
C#m 
เฮ็ดให้มีน้ำตา
 
ส่วน
Bm 
อ้ายก็แค่โทร
E 
มา

 
ให้เจ้าอยู่
A 
ดีมีสุข 
 
บ่มีความทุกข์
 
คือ
F#m 
จังที่ผ่านผ่า
E 
นมา
 
ให้เขาฮักเ
D 
จ้าหลายๆ 
 
อย่า
C#m 
เฮ็ดให้มีน้ำตา
 
โต
Bm 
อ้ายก็แค่โทร
E 
มา.. 
 
แฮปปี้เบิ
A 
ร์ดเดย์..


เรื่องที่มันผ่านมา เฮาก็ฮู้ตัวดี
ที่บ่อรั้งเจ้าเอาไว้
วันที่สามยามสาย แต่บ่ฮู้เดือนไหน
ก็มันคล้ายๆ ว่าเป็นวันเกิดเจ้า

แฮปปี้เบิร์ดเดย์ แฮปปี้เบิร์ดเดย์
ให้เจ้านั้นมี แต่ความสุขใจ
แฮปปี้เบิร์ดเดย์
ถึงเจ้าสิมีคนใหม่ ก็บ่เป็นหยัง
เฮาเข้าใจดี..

ให้เจ้าอยู่ดีมีแฮงฮักแพงกับเขา
เรื่องของเฮาบ่ต้องสนใจ
ถึงสิปวดร้าวทุกข์ทนแต่มันบ่พอตาย
แค่นี้บ่มีปัญหา
ให้เจ้าอยู่ดีมีสุข บ่มีความทุกข์
คือจังที่ผ่านผ่านมา
ให้เขาฮักเจ้าหลายๆ อย่าเฮ็ดให้มีน้ำตา
ส่วนอ้ายก็แค่โทรมา แฮปปี้เบิร์ดเดย์

ให้เจ้าอยู่ดีมีแฮง ให้ผูกแขนกับเขา
บ่ต้องหันกลับหลัง แต่ว่าอ้ายยังอยู่หม่องเก่า
กลิ่นเจ้ายังอยู่ในทุกอณูของคำว่าเฮา
ทั้งอ้อมกอดและฮอยจูบอ้ายยังคิดฮอดอยู่บ่เซา

แฮปปี้เบิร์ดเดย์ แฮปปี้เบิร์ดเดย์
ให้เจ้านั้นมี แต่ความสุขใจ
แฮปปี้เบิร์ดเดย์
ถึงเจ้าสิมีคนใหม่ ก็บ่เป็นหยัง
เฮาเข้าใจดี..

ให้เจ้าอยู่ดีมีแฮงฮักแพงกับเขา
เรื่องของเฮาบ่ต้องสนใจ
ถึงสิปวดร้าวทุกข์ทนแต่มันบ่พอตาย
แค่นี้บ่มีปัญหา
ให้เจ้าอยู่ดีมีสุข บ่มีความทุกข์
คือจังที่ผ่านผ่านมา
ให้เขาฮักเจ้าหลายๆ อย่าเฮ็ดให้มีน้ำตา
ส่วนอ้ายก็แค่โทรมา

ให้เจ้าอยู่ดีมีสุข บ่มีความทุกข์
คือจังที่ผ่านผ่านมา
ให้เขาฮักเจ้าหลายๆ อย่าเฮ็ดให้มีน้ำตา
โตอ้ายก็แค่โทรมา.. แฮปปี้เบิร์ดเดย์..

มิวสิควิดีโอ แฮปปี้เบิร์ดเดย์ (HBD) อ้ายเปเล่

เพลง แฮปปี้เบิร์ดเดย์ (HBD) (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : สุทธิรักษ์ เพ็งกลาง
เรียบเรียง : อนิรุจน์ เกษมราช
Theera Nanthakulphong
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend