คอร์ดเพลง บ่มักหน้าฝน อ้ายเปเล่

  
Text   


 
บ่มักหน้า
C 
ฝน 
 
บ่มักหน้า
Am 
ฮ้อน
 
บ่มักหน้าน
F 
อน 
 
เมื่อตอนหน้าห
G 
นาว
 
บ่มักหน้าใ
C 
ด๋ตั้งแต่บ่มี
Am 
เจ้า
 
โดยเฉพาะหน้าเ
F 
ขา.
G 
.. 
 
ที่มาแย่งเจ้าไ
C 

INSTRU | C Am | F G | C Am | F G | C |

 
หน้า
C 
ฝนกะตากฝนนำกัน
 
หน้าฮ้
F 
อนกะโตนน้ำนำ
C 
กัน
 
หน้าห
F 
นาวแฮงคัก 
 
กะฮัก
Em 
กันกอดกัน
 
หนาวปา
Dm 
นใด๋ใจอ้ายก
G 
ะอุ่น

 
กะเป็น
C 
สุนๆ 
 
ละตั้งแต่มีหน้าหมา
 
มา
F 
พาใจเจ้าจากไ
C 
 
หัวเ
F 
ป็นฮ้อนๆ 
 
กะจักว่า
Em 
เป็นจั่งใด๋
 
อยากสิ
Dm 
ดึกเกิบใส่ปาก
G 
คน 
 
เด้เ
C 
นาะ

 
ปลดประจำ
Dm 
การหัวใจของ
Em 
อ้าย
 
ละเ
F 
อาผลัดใหม่เ
G 
ข้า
 
ถืกให้ใบ
Dm 
แดงแล้วแกล้งปาดน้ำ
Em 
ตา
 
ฮ้องไ
F 
ห้แล้วพาฝนใจฮ่าง 
 
พั
G 
งเพ

 
บ่มักหน้า
C 
ฝน 
 
บ่มักหน้า
Am 
ฮ้อน
 
บ่มักหน้าน
F 
อน 
 
เมื่อตอนหน้าห
G 
นาว
 
บ่มักหน้าใ
C 
ด๋ตั้งแต่บ่มี
Am 
เจ้า
 
โดยเฉพาะหน้าเ
F 
ขา.
G 
.. 
 
ที่มาแย่งเจ้าไ
C 

INSTRU | C Am | F G | C Am | F G | C |

 
ปลดประจำ
Dm 
การหัวใจของ
Em 
อ้าย
 
ละเ
F 
อาผลัดใหม่เ
G 
ข้า
 
ถืกให้ใบ
Dm 
แดงแล้วแกล้งปาดน้ำ
Em 
ตา
 
ฮ้องไ
F 
ห้แล้วพาฝนใจฮ่าง 
 
พั
G 
งเพ 
 
โอ้ย..

 
บ่มักหน้า
C 
ฝน 
 
บ่มักหน้า
Am 
ฮ้อน
 
บ่มักหน้าน
F 
อน 
 
เมื่อตอนหน้าห
G 
นาว
 
บ่มักหน้าใ
C 
ด๋ตั้งแต่บ่มี
Am 
เจ้า
 
โดยเฉพาะหน้าเ
F 
ขา.
G 
..

 
บ่มักหน้า
C 
ฝน 
 
บ่มักหน้า
Am 
ฮ้อน
 
บ่มักหน้าน
F 
อน 
 
เมื่อตอนหน้าห
G 
นาว
 
บ่มักหน้าใ
C 
ด๋ตั้งแต่บ่มี
Am 
เจ้า
 
โดยเฉพาะหน้าเ
F 
ขา.
G 
.. 
 
ที่มาแย่งเจ้าไ
C 

 
กะจักสิเฮ็ดจั่ง
Dm 
ใด๋ 
G 
   ให้ได้เจ้ากลับ
C 
มา

INSTRU | C Am | F G | C Am | F G |

 
ให้ได้เจ้ากลับ
C 
มา..


บ่มักหน้าฝน บ่มักหน้าฮ้อน
บ่มักหน้านอน เมื่อตอนหน้าหนาว
บ่มักหน้าใด๋ตั้งแต่บ่มีเจ้า
โดยเฉพาะหน้าเขา… ที่มาแย่งเจ้าไป

( ดนตรี )

หน้าฝนกะตากฝนนำกัน
หน้าฮ้อนกะโตนน้ำนำกัน
หน้าหนาวแฮงคัก กะฮักกันกอดกัน
หนาวปานใด๋ใจอ้ายกะอุ่น

กะเป็นสุนๆ ละตั้งแต่มีหน้าหมา
มาพาใจเจ้าจากไป
หัวเป็นฮ้อนๆ กะจักว่าเป็นจั่งใด๋
อยากสิดึกเกิบใส่ปากคน เด้เนาะ

ปลดประจำการหัวใจของอ้าย
ละเอาผลัดใหม่เข้า
ถืกให้ใบแดงแล้วแกล้งปาดน้ำตา
ฮ้องไห้แล้วพาฝนใจฮ่าง พังเพ

บ่มักหน้าฝน บ่มักหน้าฮ้อน
บ่มักหน้านอน เมื่อตอนหน้าหนาว
บ่มักหน้าใด๋ตั้งแต่บ่มีเจ้า
โดยเฉพาะหน้าเขา… ที่มาแย่งเจ้าไป

( ดนตรี )

ปลดประจำการหัวใจของอ้าย
ละเอาผลัดใหม่เข้า
ถืกให้ใบแดงแล้วแกล้งปาดน้ำตา
ฮ้องไห้แล้วพาฝนใจฮ่าง พังเพ โอ้ย..

บ่มักหน้าฝน บ่มักหน้าฮ้อน
บ่มักหน้านอน เมื่อตอนหน้าหนาว
บ่มักหน้าใด๋ตั้งแต่บ่มีเจ้า
โดยเฉพาะหน้าเขา…

บ่มักหน้าฝน บ่มักหน้าฮ้อน
บ่มักหน้านอน เมื่อตอนหน้าหนาว
บ่มักหน้าใด๋ตั้งแต่บ่มีเจ้า
โดยเฉพาะหน้าเขา… ที่มาแย่งเจ้าไป

กะจักสิเฮ็ดจั่งใด๋… ให้ได้เจ้ากลับมา

( ดนตรี )

ให้ได้เจ้ากลับมา..

มิวสิควิดีโอ บ่มักหน้าฝน อ้ายเปเล่

เพลง : บ่มักหน้าฝน
ศิลปิน : อ้ายเปเล่
เรียบเรียง : ธงชัย ถาวรโชติ
ติดต่องานแสดง : 064-4528645
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend