คอร์ดเพลง คนเก่า – นิ้ง อังคณา feat. ไก่ กะละมัง

  
Text   

คอร์ดเพลง : คนเก่า นิ้ง อังคณา feat. ไก่ กะละมัง

คอร์ดเพลง คนเก่า - นิ้ง อังคณา feat. ไก่ กะละมัง

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : คนเก่า


INTRO | F#m C#m | F#m C#m |
INTRO | F#m C#m | Bm E |

 
อยากจะลืมทุก
F#m 
สิ่ง 
 
แต่กลับจำทุก
C#m 
อย่าง
 
ดื้อจริงหนอใจ
Bm 
เอ๋ยเจ็บเท่าไรไม่เค
E 
ยจำ
 
กอดที่เคยสัม
F#m 
ผัส 
 
มือที่เคยไ
C#m 
ด้จับ
 
ยิ่งคิดถึงยิ่
Bm 
งซ้ำ 
 
แต่ดึงเธอกลับมาไ
E 
ม่ได้

F#m 
โอ้ย.. 
 
ทำไมต้องทิ้งหนีห่างไกล
 
D 
อ้ย.. 
 
อยากเป็น
C#m 
เขาอยากอยู่ใกล้
Bm 
เธอแต่เธอคงหมดรัก 
 
 
C#m 
ลืมเธอลืมคำบอกรัก
 
เห
D 
ลือแค่ฉันที่
E 
จมปลักอยู่ไม่ห
F#m 
#าย
D 
ใจมันยังคงวนเวียน 
 
 
C#m 
เขียนเรื่องเดิมอยู่ซ้ำซ้ำ
Bm 
คำว่ารักมัน
E 
ปักอยู่กลางหั
F#m 
วใจ 
 
 
C# 

 
เจ็บก็ต้อง
D 
ทนเพราะเป็นคนถูก
E 
ทิ้ง
 
รับความ
C#m 
จริงว่าเธอเลือ
F#m 
กเขา
 
กอดตัวเองยามห
D 
นาว 
 
ตอบตัวเองยามเห
E 
งา
 
พรุ่
C#m 
งนี้ไม่มีเธ
F#m 
อแล้ว
 
ตอนเธอกอดเ
D 
ขา 
 
เรานั่งร้อง
E 
ไห้
 
ทั้งหั
C#m 
วใจแหลกลาญเป็
F#m 
นผง
 
ลืมก็ลืมไม่
D 
ลง 
 
อยากกอดก็ไม่
C#m 
มีสิทธิ์
Bm 
คิดถึงเธอแค่ไ
E 
หน 
 
 
F# 

 
กอดตัวเอง
G 
ไว้แล้วปล่อย
 
ให้น้ำ
A 
ตามันไหล 
 
ไหลจนห
F#m 
มดหัวใจ
 
ไม่
Bm 
นาน 
 
ก็
A/C# 
ผ่าน 
 
 
D 
ไป
 
คนทั้งโ
G 
ลกเคยผ่าน 
 
ใช่แค่เ
A 
ราที่ไหน
 
ลืมไม่
F#m 
ได้ก็แค่จำ 
 
ว่า
Bm 
เขาเคยทำร้าย
 
G 
ห้เจ็บ โอ้ว.. เจีย
A 
นตาย
 
แต่สุดท้ายก็ได้รู้.. ว่าเคยรั
D 
กใคร 
 
 
C# 

INSTRU | F#m E | D E | F#m E/G# |
INSTRU | D | Bm | C#m | Dm | E |

F#m 
โอ้ย.. 
 
ทำไมต้องทิ้งหนีห่างไกล
 
D 
อ้ย.. 
 
อยากเป็น
C#m 
เขาอยากอยู่ใกล้
Bm 
เธอแต่เธอคงหมดรัก 
 
 
C#m 
ลืมเธอลืมคำบอกรัก
 
เห
D 
ลือแค่ฉันที่
E 
จมปลักอยู่ไม่ห
F#m 
#าย
D 
ใจมันยังคงวนเวียน 
 
 
C#m 
เขียนเรื่องเดิมอยู่ซ้ำซ้ำ
Bm 
คำว่ารักมัน
E 
ปักอยู่กลางหั
F#m 
วใจ 
 
 
C# 

 
เจ็บก็ต้อง
D 
ทนเพราะเป็นคนถูก
E 
ทิ้ง
 
รับความ
C#m 
จริงว่าเธอเลือ
F#m 
กเขา
 
กอดตัวเองยามห
D 
นาว 
 
ตอบตัวเองยามเห
E 
งา
 
พรุ่
C#m 
งนี้ไม่มีเธ
F#m 
อแล้ว
 
ตอนเธอกอดเ
D 
ขา 
 
เรานั่งร้อง
E 
ไห้
 
ทั้งหั
C#m 
วใจแหลกลาญเป็
F#m 
นผง
 
ลืมก็ลืมไม่
D 
ลง 
 
อยากกอดก็ไม่
C#m 
มีสิทธิ์
Bm 
คิดถึงเธอแค่ไ
E 
หน

 
เธอก็ไม่กลับ
A 
มา 
 
 
G 
 
F# 
Bm 
คิดถึงเธอแค่ไ
E 
หน.. 
 
เธอก็ไม่กลับมา

OUTRO | D | C#m F#m | D C#m Bm E | Amaj7 |


อยากจะลืมทุกสิ่ง แต่กลับจำทุกอย่าง
ดื้อจริงหนอใจเอ๋ยเจ็บเท่าไรไม่เคยจำ
กอดที่เคยสัมผัส มือที่เคยได้จับ
ยิ่งคิดถึงยิ่งซ้ำ แต่ดึงเธอกลับมาไม่ได้

โอ้ย.. ทำไมต้องทิ้งหนีห่างไกล
โอ้ย.. อยากเป็นเขาอยากอยู่ใกล้
เธอแต่เธอคงหมดรัก ลืมเธอลืมคำบอกรัก
เหลือแค่ฉันที่จมปลักอยู่ไม่หาย
ใจมันยังคงวนเวียน เขียนเรื่องเดิมอยู่ซ้ำซ้ำ
คำว่ารักมันปักอยู่กลางหัวใจ

เจ็บก็ต้องทนเพราะเป็นคนถูกทิ้ง
รับความจริงว่าเธอเลือกเขา
กอดตัวเองยามหนาว ตอบตัวเองยามเหงา
พรุ่งนี้ไม่มีเธอแล้ว
ตอนเธอกอดเขา เรานั่งร้องไห้
ทั้งหัวใจแหลกลาญเป็นผง
ลืมก็ลืมไม่ลง อยากกอดก็ไม่มีสิทธิ์
คิดถึงเธอแค่ไหน

กอดตัวเองไว้แล้วปล่อย
ให้น้ำตามันไหล ไหลจนหมดหัวใจ
ไม่นาน ก็ผ่าน ไป
คนทั้งโลกเคยผ่าน ใช่แค่เราที่ไหน
ลืมไม่ได้ก็แค่จำ ว่าเขาเคยทำร้าย
ให้เจ็บ โอ้ว.. เจียนตาย
แต่สุดท้ายก็ได้รู้.. ว่าเคยรักใคร

( ดนตรี )

โอ้ย.. ทำไมต้องทิ้งหนีห่างไกล
โอ้ย.. อยากเป็นเขาอยากอยู่ใกล้
เธอแต่เธอคงหมดรัก ลืมเธอลืมคำบอกรัก
เหลือแค่ฉันที่จมปลักอยู่ไม่หาย
ใจมันยังคงวนเวียน เขียนเรื่องเดิมอยู่ซ้ำซ้ำ
คำว่ารักมันปักอยู่กลางหัวใจ

เจ็บก็ต้องทนเพราะเป็นคนถูกทิ้ง
รับความจริงว่าเธอเลือกเขา
กอดตัวเองยามหนาว ตอบตัวเองยามเหงา
พรุ่งนี้ไม่มีเธอแล้ว
ตอนเธอกอดเขา เรานั่งร้องไห้
ทั้งหัวใจแหลกลาญเป็นผง
ลืมก็ลืมไม่ลง อยากกอดก็ไม่มีสิทธิ์
คิดถึงเธอแค่ไหน

เธอก็ไม่กลับมา
คิดถึงเธอแค่ไหน.. เธอก็ไม่กลับมา

มิวสิควิดีโอ คนเก่า นิ้ง อังคณา feat. ไก่ กะละมัง

เพลง คนเก่า (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend