คอร์ดเพลง ไม่มัก (Not Love) – อาม ชุติมา

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่มัก Not Love อาม ชุติมา

คอร์ดเพลง ไม่มัก (Not Love) - อาม ชุติมา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single อาม ชุติมา : ไม่มัก Not Love


INTRO | Em D | Em D | C | D |

Em 
  ส่งแขกตอนเ
D 
ช้าบอกสวัสดี
Em 
  ก่อนสินอน 
 
อ้ายกะ
D 
ยังมาบอกว่าฝันดี
Em 
  คำพูดหวานๆ นะค่ะ นะ
D 
คะ 
 
จนใจน้องฮู้สึกดี
Em 
  อ้ายเฮ็ดแน
D 
วนี้ 
 
สิบ่ให้มักจั่งได๋น้
C 
ออ้าย 
 
D 
อย..

Em 
  แต่พอนานๆ 
 
ผ่าน
D 
ไป 
 
อ้ายหายไปมิดซีลี่
Em 
  สิบมื้อสิทัก
D 
มา 
 
มันกะบ่เห็นมี
Em 
  ทั้งเฟสทั้งไลน์ไอจี 
 
ข้อค
D 
วามคือแป่นเอิดเติดจั่งซี่
Em 
  Miss You so much อิ
D 
หลี
 
  โอ้ย.. คิดฮ
C 
อด.. 
 
อ้า
D 
ยเอ้ย

C 
  บัดอ้ายสิว่าตอนทักเข้ามาให้ลืมไปสาเรื่องเฮา
G 
  บ่ได้คิดอิหยัง 
 
เกินกว่าคำว่าน้อง
C 
  เจ็บจนหน้าล่า 
 
หัวใจจนชาตอนที่อ้ายว่าส่งท้าย
G 
  บ่ได้คิดหยังหลายมันกะแค่ 
 
D 
ก้เหงา 
 
โอ้ย..

 
อ้ายบ่เคย
Em 
มัก 
 
แล้วมาเฮ็ดให้
C 
ฮัก
 
หาสะแตกอีห
G 
ยัง มาให้ความหวังซื่อๆ สั่
D 
นติ
 
ถ้าอ้ายไม่เคย
Em 
มัก 
 
คือตั๋วหัวใจกัน
C 
คัก
 
หลอกให้เป็นที่
G 
พักแล้วอีกสักพักก็เป็นของต
D 
าย
 
สุดท้ายกะตายถิ่ม..
 

INSTRU | Em D | C | D |

Em 
มาเว้ามาหลอกมาต้ม
 
คือซื้อข
C 
นมมาตั๋วเด็กน้อย
 
พอ
G 
มันเล่นนำอ้อยต้อย
 
กะบอกมัน
D 
ว่าบ่ได้ดอกหล่า
Em 
คือจั่งน้องกับอ้าย
 
ที่มักเจ้าห
D 
ลายจนมิดอ่อยต้อย
Em 
พอฮู้โตอีกที
 
กะดึกหัวใ
D 
จของนางเข้าป่าจ้อย
C 
ฮื้อ.. 
 
 
D 
ฮือ..

INSTRU | Em D | Em D | C | D |

C 
  บัดอ้ายสิว่าตอนทักเข้ามาให้ลืมไปสาเรื่องเฮา
G 
  บ่ได้คิดอิหยัง 
 
เกินกว่าคำว่าน้อง
C 
  เจ็บจนหน้าล่า 
 
หัวใจจนชาตอนที่อ้ายว่าส่งท้าย
G 
  บ่ได้คิดหยังหลายมันกะแค่ 
 
D 
ก้เหงา 
 
โอ้ย..

 
อ้ายบ่เคย
Em 
มัก 
 
แล้วมาเฮ็ดให้
C 
ฮัก
 
หาสะแตกอีห
G 
ยัง มาให้ความหวังซื่อๆ สั่
D 
นติ
 
ถ้าอ้ายไม่เคย
Em 
มัก 
 
คือตั๋วหัวใจกัน
C 
คัก
 
หลอกให้เป็นที่
G 
พักแล้วอีกสักพักก็เป็นของต
D 
าย
 
สุดท้ายกะตายถิ่ม..
 

INSTRU | Em D | C D |

Em 
มาเว้ามาหลอกมาต้ม
 
คือซื้อข
C 
นมมาตั๋วเด็กน้อย
 
พอ
G 
มันเล่นนำอ้อยต้อย
 
กะบอกมัน
D 
ว่าบ่ได้ดอกหล่า
Em 
คือจั่งน้องกับอ้าย
 
ที่มักเจ้าห
D 
ลายจนมิดอ่อยต้อย
Em 
พอฮู้โตอีกที
 
กะดึกหัวใ
D 
จของนางเข้าป่าจ้อย
C 
ฮื้อ.. 
 
 
D 
ฮือ.. 
 
ไม่
Em 
มัก…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่มัก


ส่งแขกตอนเช้าบอกสวัสดี
ก่อนสินอน อ้ายกะยังมาบอกว่าฝันดี
คำพูดหวานๆ นะค่ะ นะคะ จนใจน้องฮู้สึกดี
อ้ายเฮ็ดแนวนี้ สิบ่ให้มักจั่งได๋น้ออ้าย โอย..

แต่พอนานๆ ผ่านไป อ้ายหายไปมิดซีลี่
สิบมื้อสิทักมา มันกะบ่เห็นมี
ทั้งเฟสทั้งไลน์ไอจี ข้อความคือแป่นเอิดเติดจั่งซี่
Miss You so much อิหลี
โอ้ย.. คิดฮอด.. อ้ายเอ้ย

บัดอ้ายสิว่าตอนทักเข้ามาให้ลืมไปสาเรื่องเฮา
บ่ได้คิดอิหยัง เกินกว่าคำว่าน้อง
เจ็บจนหน้าล่า หัวใจจนชาตอนที่อ้ายว่าส่งท้าย
บ่ได้คิดหยังหลายมันกะแค่ แก้เหงา โอ้ย..

อ้ายบ่เคยมัก แล้วมาเฮ็ดให้ฮัก
หาสะแตกอีหยัง มาให้ความหวังซื่อๆ สั่นติ
ถ้าอ้ายไม่เคยมัก คือตั๋วหัวใจกันคัก
หลอกให้เป็นที่พักแล้วอีกสักพักก็เป็นของตาย
สุดท้ายกะตายถิ่ม..

( ดนตรี )

มาเว้ามาหลอกมาต้ม
คือซื้อขนมมาตั๋วเด็กน้อย
พอมันเล่นนำอ้อยต้อย
กะบอกมันว่าบ่ได้ดอกหล่า
คือจั่งน้องกับอ้าย
ที่มักเจ้าหลายจนมิดอ่อยต้อย
พอฮู้โตอีกที
กะดึกหัวใจของนางเข้าป่าจ้อย
ฮื้อ.. ฮือ..

( ดนตรี )

บัดอ้ายสิว่าตอนทักเข้ามาให้ลืมไปสาเรื่องเฮา
บ่ได้คิดอิหยัง เกินกว่าคำว่าน้อง
เจ็บจนหน้าล่า หัวใจจนชาตอนที่อ้ายว่าส่งท้าย
บ่ได้คิดหยังหลายมันกะแค่ แก้เหงา โอ้ย..

อ้ายบ่เคยมัก แล้วมาเฮ็ดให้ฮัก
หาสะแตกอีหยัง มาให้ความหวังซื่อๆ สั่นติ
ถ้าอ้ายไม่เคยมัก คือตั๋วหัวใจกันคัก
หลอกให้เป็นที่พักแล้วอีกสักพักก็เป็นของตาย
สุดท้ายกะตายถิ่ม..

( ดนตรี )

มาเว้ามาหลอกมาต้ม
คือซื้อขนมมาตั๋วเด็กน้อย
พอมันเล่นนำอ้อยต้อย
กะบอกมันว่าบ่ได้ดอกหล่า
คือจั่งน้องกับอ้าย
ที่มักเจ้าหลายจนมิดอ่อยต้อย
พอฮู้โตอีกที
กะดึกหัวใจของนางเข้าป่าจ้อย
ฮื้อ.. ฮือ.. ไม่มัก…

มิวสิควิดีโอ ไม่มัก Not Love อาม ชุติมา
เพลง ไม่มัก Not Love (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง แจ็ค ลูกอีสาน
เรียบเรียง HD สตูดิโอ โคกอิโด่ย สาขาสกล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend