คอร์ดเพลง ฟ้าวถิ่ม – อาม ชุติมา Feat. ท๊อป มอซอ

  
Text   

คอร์ดเพลง ฟ้าวถิ่ม
ศิลปิน อาม ชุติมา
Feat. ท๊อป มอซอ

คีย์คอร์ดเพลง ฟ้าวถิ่ม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C Em | Am Gm | F Em | Dm G |

 
หากความ
C 
ฮักนั้นเป็นของ
Em 
มีค่า
 
แต่เฮา
Am 
สิหามันมาจาก
Gm 
ไส
 
หากความ
F 
ฮักนั้นคือการให้
 
สิมีสิทธิ์ไ
Dm 
หม 
 
ที่ได้ครอบค
G 
รอง

 
หากความ
C 
ฮักนั้นไกลสุดข
Em 
อบฟ้า
 
เฮาก็
E 
คงทำได้แค่มอง
 
หากความ
F 
ฮักนั้นแปลว่า
Dm 
เฮาสอง
 
แล้วตอนสุด
Dm 
ท้ายเป็นหยังจั่ง
G 
มีสาม

 
* คำถ
F 
ามโง่ๆ 
 
ที่ลองถามโตต
Em 
ลอด
 
ก่อนค
Gm 
วามฮักเฮาสิม
F 
อด
 
ฝากไป
Em 
ฮอด 
 
คนที่กำ
Dm 
ลังสิถิ่มน้
G 
องไป

 
** เบื่อกันแ
C 
ล้วกะให้ฟ้าวบอก 
 
เซาฮัก
Em 
น้องกะให้
Am 
ฟ้าวถิ่ม
 
บ่ต้องมา
F 
พิมพ์คำว่าหลูโ
G 
ตนแล้วขอโทษ
C 
กัน
 
สิจำ
Em 
ไว้ว่ามื้อ
Am 
หนึ่ง 
 
ว่าเฮาเค
Em 
ยซึ้งเคยภักดี
Am 
ต่อกัน
 
เหลือแค่
Dm 
วันวาน 
 
ความสัม
G 
พันธ์เฮาบ่คื
C 
อเก่า

INSTRU | Am | Em | Am | Em |
INSTRU | Dm G | Em Am | Dm | G |

( * , ** )

 
F 
อบคุณเด้อ 
 
ที่
Em 
เธอให้โอกา
Am 
สฉัน
 
ได้มา
F 
ฮักได้มาผูก
Em 
พันธ์ 
 
แต่ว่า
G 
ฉันรักษาบ่
C 
ได้
 
F 
ล่อยเธอหลุด
G 
มือ 
 
ทั้งที่
Em 
ยื้อเธอแล้วสุ
Am 
ดใจ
 
สิ
F 
จดจำไว้ว่าเคยฮักไผ๋ 
 
ได้ห
G 
ลายขนาดนี้

( ** )

 
ความฮักเ
Dm 
น่าๆ 
 
ขั่นอ้ายบ่เ
G 
อา 
 
กะให้ฟ้าวถิ่ม..

OUTRO | C Em | Am Gm |
OUTRO | F Em | Dm G | C |

เนื้อเพลง
หากความฮักนั้นเป็นของมีค่า
แต่เฮาสิหามันมาจากไส
หากความฮักนั้นคือการให้
สิมีสิทธิ์ไหม ที่ได้ครอบครอง

หากความฮักนั้นไกลสุดขอบฟ้า
เฮาก็คงทำได้แค่มอง
หากความฮักนั้นแปลว่าเฮาสอง
แล้วตอนสุดท้ายเป็นหยังจั่งมีสาม

* คำถามโง่ๆ ที่ลองถามโตตลอด
ก่อนความฮักเฮาสิมอด ฝากไปฮอด
คนที่กำลังสิถิ่มน้องไป

** เบื่อกันแล้วกะให้ฟ้าวบอก
เซาฮักน้องกะให้ฟ้าวถิ่ม
บ่ต้องมาพิมพ์คำว่าหลูโตนแล้วขอโทษกัน
สิจำไว้ว่ามื้อหนึ่ง ว่าเฮาเคยซึ้งเคยภักดีต่อกัน
เหลือแค่วันวาน ความสัมพันธ์เฮาบ่คือเก่า

(ดนตรี)

( * , ** )

ขอบคุณเด้อ.. ที่เธอให้โอกาสฉัน
ได้มาฮักได้มาผูกพันธ์ แต่ว่าฉันรักษาบ่ได้
ปล่อยเธอหลุดมือ ทั้งที่ยื้อเธอแล้วสุดใจ
สิจดจำไว้ว่าเคยฮักไผ๋ ได้หลายขนาดนี้

( ** )

ความฮักเน่าๆ คั้นอ้ายบ่เอา กะให้ฟ้าวถิ่ม
เพลง ฟ้าวถิ่ม Ost.ผู้สาวบึงกาฬ
ศิลปิน อาม ชุติมา Feat. ท๊อป มอซอ
คำร้อง/ทำนอง อาม ชุติมา
เรียบเรียง บ่าวเบสท์(หัวหน้าเด็กน้อย)
คอร์ดเพลง ฟ้าวถิ่ม - อาม ชุติมา Feat. ท๊อป มอซอ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend