หน้าแรก » วงกางเกง » คอร์ดเพลง มีอะไรในใจหรือเปล่า – วงพัทลุง x วงกางเกง

คอร์ดเพลง มีอะไรในใจหรือเปล่า – วงพัทลุง x วงกางเกง


INTRO | F#m E | A E | D E | A | A |

 
  มีแฟนกับเขาหนึ่
งคน
 
  ก็ไม่
รู้ว่าเขาจะ
C#m 
ทิ้งเราไป
F#m 
วันไหน
Bm 
  แต่ดูเหมือนเธอจะเป
ลี่ยนไป
 
  
เธอมีอะ
C#m 
ไรในใจหรือ
F#m 
เปล่า
 
  
เธอมีอะ
ไรในใจหรือเ
ปล่า

 
  ฉันคงมีให้เธอ
ไม่พอ
 
  สิ่งที่
C#m 
เธอร้องขอฉันก็
F#m 
ไม่มี
Bm 
  อดทนหน่อยน่ะค
นดี
 
  เพราะสิ่งดี
ๆตอนนี้ที่
C#m 
เหลือก็คือ
F#m 
เธอ
Bm 
  อย่าเพิ่งทิ้งกันไ
ปก่อน
 
  นี่คือ
คำอ้อนวอนที่
C#m 
ฉันเก็บไว้
F#m 
ข้างใน
Bm 
  แต่ดูเหมือนเธอจะเป
ลี่ยนไป
 
  เ
ธอมีอะไ
C#m 
รในใจหรือ
F#m 
เปล่า
 
  
เธอมีอะไ
รในใจหรือเ
ปล่า

 
เธออายใช่ไ
หมที่มีฉันเป็นแ
ฟน
 
เป็นเด็กเลี้ยง
วัวเนื้อตัวมอม
F#m 
แมม
 
ไม่หล่อไม่ร
วยเหมือนที่เ
ธอตั้งความหวัง
ไว้
 
แล่ะฉันคน
นี้ขอสัญ
ญา
 
จะดูแลรัก
C#m 
เธอไปจนวัน
F#m 
ตาย
 
ถ้า
เธอมีใจให้กัน 
 
ถ้า
Dm 
เธอรักกัน.
..
 
ฉันสัญ
 
ญา..

INSTRU | A E | F#m E | D E | A |

 
  มีแฟนกับเขาหนึ่
งคน
 
  ก็ไม่
รู้ว่าเขาจะ
C#m 
ทิ้งเราไปวัน
F#m 
ไหน
Bm 
  เพราะดูเหมือนเธอจะเป
ลี่ยนไป
 
  เ
ธอมีอะ
C#m 
ไรในใจหรือ
F#m 
เปล่า
 
  เ
ธอมีอะ
ไรในใจหรือเ
ปล่า

INSTRU | F#m | E | F#m | E |
INSTRU | D E | A F#m | D E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m | D Dm | D E |
INSTRU | A E | F#m E | D E | A |

 
เธออายใช่ไ
หมที่มีฉันเป็นแ
ฟน
 
เป็นเด็กเลี้ยง
วัวเนื้อตัวมอม
F#m 
แมม
 
ไม่หล่อไม่ร
วยเหมือนที่เ
ธอตั้งความหวัง
ไว้
 
แล่ะฉันคน
นี้ขอสัญ
ญา
 
จะดูแลรัก
C#m 
เธอไปจนวัน
F#m 
ตาย
 
ถ้า
เธอมีใจให้กัน 
 
ถ้า
Dm 
เธอรักกัน.
..
 
ฉันสัญ
 
ญา..

OUTRO | A E | F#m E | D E | A |


มีแฟนกับเขาหนึ่งคน
ก็ไม่รู้ว่าเขาจะทิ้งเราไปวันไหน
แต่ดูเหมือนเธอจะเปลี่ยนไป
เธอมีอะไรในใจหรือเปล่า
เธอมีอะไรในใจหรือเปล่า

ฉันคงมีให้เธอไม่พอ
สิ่งที่เธอร้องขอฉันก็ไม่มี
อดทนหน่อยน่ะคนดี
เพราะสิ่งดีๆตอนนี้ที่เหลือก็คือเธอ
อย่าเพิ่งทิ้งกันไปก่อน
นี่คือคำอ้อนวอนที่ฉันเก็บไว้ข้างใน
แต่ดูเหมือนเธอจะเปลี่ยนไป
เธอมีอะไรในใจหรือเปล่า
เธอมีอะไรในใจหรือเปล่า

เธออายใช่ไหมที่มีฉันเป็นแฟน
เป็นเด็กเลี้ยงวัวเนื้อตัวมอมแมม
ไม่หล่อไม่รวยเหมือนที่เธอตั้งความหวังไว้
แล่ะฉันคนนี้ขอสัญญา
จะดูแลรักเธอไปจนวันตาย
ถ้าเธอมีใจให้กัน ถ้าเธอรักกัน…
ฉันสัญญา..

( ดนตรี )

มีแฟนกับเขาหนึ่งคน
ก็ไม่รู้ว่าเขาจะทิ้งเราไปวันไหน
เพราะดูเหมือนเธอจะเปลี่ยนไป
เธอมีอะไรในใจหรือเปล่า
เธอมีอะไรในใจหรือเปล่า

( ดนตรี )

เธออายใช่ไหมที่มีฉันเป็นแฟน
เป็นเด็กเลี้ยงวัวเนื้อตัวมอมแมม
ไม่หล่อไม่รวยเหมือนที่เธอตั้งความหวังไว้
แล่ะฉันคนนี้ขอสัญญา
จะดูแลรักเธอไปจนวันตาย
ถ้าเธอมีใจให้กัน ถ้าเธอรักกัน…
ฉันสัญญา..

มิวสิควิดีโอ มีอะไรในใจหรือเปล่า วงพัทลุง x วงกางเกง
เพลง มีอะไรในใจหรือเปล่า (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : โกแบว อินทร์เทียร
ติดต่องานการแสดง
วงกางเกง : 092-2566543, 086-9443763
วงพัทลุง : 084-1853266

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา