คอร์ดเพลง กลับมาได้บ่ – อาม ชุติมา 【Cover Version】

  
Text   

คอร์ดเพลง กลับมาได้บ่
ศิลปิน อาม ชุติมา (Cover Version)
แนวเพลง อีสาน

คีย์คอร์ดเพลง กลับมาได้บ่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Bb | Am | Gm | C | C |

 
ก็ใจมันคิ
F 
ดฮอด 
 
คิดฮอดคนที่อ
Am 
ยู่ไกล
 
ฝากลมซอยพั
Bb 
ดไป 
 
พัดใจไปฮอ
C 
ดเจ้า
 
อยากบอกไห้ฮู้ว่ายั
F 
งฮัก
 
ยังฮัก ยังค่อยเฝ้
Am 
าดูและห่วงใย
 
อยากกอดอยากยืนข้า
Bb 
งกาย 
 
คือเก่าแ
C 
ต่ก่อน

 
ตั้งแต่มื้
Gm 
อที่เลิกกันไป 
 
บ่มีมื้
Am 
อได๋บ่คิดฮอด
 
ยังคิ
Bb 
ดถึงตลอด 
 
คิ
Gm 
ดฮอดฮอยกอด
C 
ฮัก..เฮา

 
กลับมาไ
Bb 
ด้บ่ 
 
หัวใจน้องคิดฮอ
Bbm 
ดเจ้า
 
น้องฮู้ว่าอ้ายเศร้
Am 
า 
 
ที่เฮ็ดไห้เจ้าเสี
Dm 
ยใจ
 
ขั่นแม่
Gm 
นกลับคืนไปได้ 
 
สิบ่เ
C 
ฮ็ดไห้อ้ายฮ้อ
F 
งไห้

 
กลับมาไ
Bb 
ด้บ่ 
 
น้องบ่อยากอยู่ค
C 
นเดียว
 
ในมื้อที่โดดเดี่ย
Am 
ว 
 
มันทรมานหั
Dm 
วใจ
 
ขอโทษซุ
Gm 
อย่างที่เฮ็ดไป 
 
อยากไห้
C 
ฮู้น้องยังคิ
F 
ดฮอด

INSTRU | Bb | C | Am | Dm |
INSTRU | Gm | C | F | F |

 
ตั้งแต่มื้
Gm 
อที่เลิกกันไป 
 
บ่มีมื้
Am 
อได๋บ่คิดฮอด
 
ยังคิ
Bb 
ดถึงตลอด 
 
คิ
Gm 
ดฮอดฮอยกอด
C 
ฮัก..เฮา

 
กลับมาไ
Bb 
ด้บ่ 
 
หัวใจน้องคิดฮอ
Bbm 
ดเจ้า
 
น้องฮู้ว่าอ้ายเศร้
Am 
า 
 
ที่เฮ็ดไห้เจ้าเสี
Dm 
ยใจ
 
ขั่นแม่
Gm 
นกลับคืนไปได้ 
 
สิบ่เ
C 
ฮ็ดไห้อ้ายฮ้อ
F 
งไห้
 
กลับมาไ
Bb 
ด้บ่ 
 
น้องบ่อยากอยู่ค
C 
นเดียว
 
ในมื้อที่โดดเดี่ย
Am 
ว 
 
มันทรมานหั
Dm 
วใจ
 
ขอโทษซุ
Gm 
อย่างที่เฮ็ดไป 
 
อยากไห้
C 
ฮู้น้องยังคิ
F 
ดฮอด

 
ขอโทษ
Gm 
ซุอย่างที่เฮ็ดไป 
 
อยากไ
C 
ห้ฮู้ว่าน้อง…ยังฮัก

OUTRO | F | F |

เนื้อเพลง
ก็ใจมันคิดฮอด คิดฮอดคนที่อยู่ไกล
ฝากลมซอยพัดไป พัดใจไปฮอดเจ้า
อยากบอกไห้ฮู้ว่ายังฮัก
ยังฮัก ยังค่อยเฝ้าดูและห่วงใย
อยากกอดอยากยืนข้างกาย คือเก่าแต่ก่อน

ตั้งแต่มื้อที่เลิกกันไป บ่มีมื้อได๋บ่คิดฮอด
ยังคิดถึงตลอด คิดฮอดฮอยกอดฮัก..เฮา

กลับมาได้บ่ หัวใจน้องคิดฮอดเจ้า
น้องฮู้ว่าอ้ายเศร้า ที่เฮ็ดไห้เจ้าเสียใจ
ขั่นแม่นกลับคืนไปได้ สิบ่เฮ็ดไห้อ้ายฮ้องไห้

กลับมาได้บ่ น้องบ่อยากอยู่คนเดียว
ในมื้อที่โดดเดี่ยว มันทรมานหัวใจ
ขอโทษซุอย่างที่เฮ็ดไป อยากไห้ฮู้น้องยังคิดฮอด

( ดนตรี )

ตั้งแต่มื้อที่เลิกกันไป บ่มีมื้อได๋บ่คิดฮอด
ยังคิดถึงตลอด คิดฮอดฮอยกอดฮัก..เฮา

กลับมาได้บ่ หัวใจน้องคิดฮอดเจ้า
น้องฮู้ว่าอ้ายเศร้า ที่เฮ็ดไห้เจ้าเสียใจ
ขั่นแม่นกลับคืนไปได้ สิบ่เฮ็ดไห้อ้ายฮ้องไห้
กลับมาได้บ่ น้องบ่อยากอยู่คนเดียว
ในมื้อที่โดดเดี่ยว มันทรมานหัวใจ
ขอโทษซุอย่างที่เฮ็ดไป อยากไห้ฮู้น้องยังคิดฮอด

ขอโทษซุอย่างที่เฮ็ดไป อยากไห้ฮู้ว่าน้อง…ยังฮัก
เพลง กลับมาได้บ่
Cover by : อาม ชุติมา
original : บิว สงกรานต์
คำร้อง/ทำนอง : กี้ พงษ์ศักดิ์
ทำดนตรี : กี้ พงษ์ศักดิ์
เรียบเรียง : อ.โอ๋ บุรีรัมย์
คอร์ดเพลง กลับมาได้บ่ - อาม ชุติมา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend