คอร์ดเพลง ยอมปล่อย – อาม ชุติมา

  
Text   

คอร์ดเพลง : ยอมปล่อย อาม ชุติมา

คอร์ดเพลง ยอมปล่อย - อาม ชุติมา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single อาม ชุติมา : ยอมปล่อย


Tune to Eb
INTRO | D | G | D | A |
INTRO | F#m | Bm A | G A | D | A |

 
D 
ลอยไปคบกับเขาตั้งแต่มื้
Bm 
อใด๋
 
น้
G 
องสิได้เตรียมใจ 
 
เอาไ
A 
ว้ทัน
D 
คบกับเขาดนแล้ว 
 
คือบ่บอ
Bm 
กกัน 
 
 
A 
 
ว่าอ้
G 
ายปันใจให้เ
A 
ขา 
 
แล้วเฮา
D 
ก็จบ

 
D 
ยากสิฮู้ว่าอ้ายนั้นคิดจั่
Bm 
งใด๋
 
อ้
G 
ายคือบ่เลือกไผ 
 
ตัดใจสั
A 
กคน
D 
ถึงน้องสิมาก่อน 
 
กะบ่อยา
Bm 
กทน
 
ให้
G 
คนหลายใจคบไ
A 
ว้เผื่อเลือกเผื่
D 
อถิ่ม

 
ฮู้
Em 
บ่.. 
 
น้องเจ็บ
F#m 
ส่ำใด๋
 
แค่คนหลา
G 
ยใจ บ่เก็บไว้ บ่อยากเ
A 
อา..

 
น้องยอ
D 
มปล่อย 
 
ให้
F#m 
อ้ายไปคบกั
Bm 
บเขา
A 
คำว่าเ
D 
ฮา 
 
น้อ
F#m 
งบ่อยากใช้ฮ่ว
Bm 
มไผ 
 
 
A 
 
ลืมน้อ
D 
งสา 
 
ลืมเ
F#m 
รื่องที่ยังฝั
Bm 
งใจ 
 
 
A 
 
จากนี้
G 
ไป 
 
คำว่าเ
A 
ราให้ใช้กับเข
D 
าแทน

INSTRU | D F#m | Bm A | G | A |
INSTRU | F#m | Bm A | G A | D |

 
ฮู้
Em 
บ่.. 
 
น้องเจ็บ
F#m 
ส่ำใด๋
 
แค่คนหลา
G 
ยใจ บ่เก็บไว้ บ่อยากเ
A 
อา..

 
น้องยอ
D 
มปล่อย..
 
ให้
F#m 
อ้ายไปคบกั
Bm 
บเขา
A 
คำว่าเ
D 
ฮา 
 
น้อ
F#m 
งบ่อยากใช้ฮ่ว
Bm 
มไผ 
 
 
A 
 
ลืมน้อ
D 
งสา 
 
ลืมเ
F#m 
รื่องที่ยังฝั
Bm 
งใจ 
 
 
A 
 
จากนี้
G 
ไป 
 
คำว่าเ
A 
ราให้ใช้กับเข
D 
าแทน

 
น้องยอ
D 
มปล่อย 
 
ให้
F#m 
อ้ายไปคบกั
Bm 
บเขา
A 
คำว่าเ
D 
ฮา 
 
น้อ
F#m 
งบ่อยากใช้ฮ่ว
Bm 
มไผ 
 
 
A 
 
ลืมน้อ
D 
งสา 
 
ลืมเ
F#m 
รื่องที่ยังฝั
Bm 
งใจ 
 
 
A 
 
จากนี้
G 
ไป 
 
คำว่าเ
A 
ราให้ใช้กับเข
D 
าแทน

 
ลืมน้อ
D 
งสา 
 
ลืมเ
F#m 
รื่องที่ยังฝั
Bm 
งใจ 
 
 
A 
 
จากนี้
G 
ไป.. 
 
ให้อ้
A 
ายไปคบกั
G 
นสา
Gm 
D 

OUTRO | D | F#m | G A | D | D |


หลอยไปคบกับเขาตั้งแต่มื้อใด๋
น้องสิได้เตรียมใจ เอาไว้ทัน
คบกับเขาดนแล้ว คือบ่บอกกัน
ว่าอ้ายปันใจให้เขา แล้วเฮาก็จบ

อยากสิฮู้ว่าอ้ายนั้นคิดจั่งใด๋
อ้ายคือบ่เลือกไผ ตัดใจสักคน
ถึงน้องสิมาก่อน กะบ่อยากทน
ให้คนหลายใจคบไว้เผื่อเลือกเผื่อถิ่ม

ฮู้บ่.. น้องเจ็บส่ำใด๋
แค่คนหลายใจ บ่เก็บไว้ บ่อยากเอา..

น้องยอมปล่อย ให้อ้ายไปคบกับเขา
คำว่าเฮา น้องบ่อยากใช้ฮ่วมไผ
ลืมน้องสา ลืมเรื่องที่ยังฝังใจ
จากนี้ไป คำว่าเราให้ใช้กับเขาแทน

( ดนตรี )

ฮู้บ่.. น้องเจ็บส่ำใด๋
แค่คนหลายใจ บ่เก็บไว้ บ่อยากเอา..

น้องยอมปล่อย..
ให้อ้ายไปคบกับเขา
คำว่าเฮา น้องบ่อยากใช้ฮ่วมไผ
ลืมน้องสา ลืมเรื่องที่ยังฝังใจ
จากนี้ไป คำว่าเราให้ใช้กับเขาแทน

น้องยอมปล่อย ให้อ้ายไปคบกับเขา
คำว่าเฮา น้องบ่อยากใช้ฮ่วมไผ
ลืมน้องสา ลืมเรื่องที่ยังฝังใจ
จากนี้ไป คำว่าเราให้ใช้กับเขาแทน

ลืมน้องสา ลืมเรื่องที่ยังฝังใจ
จากนี้ไป.. ให้อ้ายไปคบกันสา

มิวสิควิดีโอ ยอมปล่อย อาม ชุติมา
เพลง ยอมปล่อย (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง อาม ชุติมา
เรียบเรียง โคกอีโด่ย HD สตูดิโอ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend