หน้าแรก » บ.เบิ้ล สามร้อย » คอร์ดเพลง คนหลังเขา (แค่ได้มองก็ชื่นใจ) – บ.เบิ้ล สามร้อย

คอร์ดเพลง คนหลังเขา (แค่ได้มองก็ชื่นใจ) – บ.เบิ้ล สามร้อย


intro | Em | G | Am | Em | ( 2 Times )

 
ไอ้เราก็
Em 
ป็นแค่เพียงคนหลังเขา
 
แล้วใครอิเ
อาอัยไรกับเรา
 
ไม่
Am 
หล่อตัวดำไว้ผมยาว
 
น้อง
Em 
สาวเจ้าคงไม่หันมอง

 
มีเพียงกาง
Em 
เกงลีวายตัวเก่าๆ
 
ใส่เ
สื้อสีดำตัวบางๆ
 
ใส่เ
Am 
กือกเก่าๆ รุ่นนันยาง ออกห
Em 
ลาด

 
ไปพบน้อง
Em 
สาวบ้านเจ้าอยู่ในหลาด
 
สวยข
าดช่างบาดหัวใจชาย
 
ผิว
Am 
ขาวตากลมผมสยาย 
 
พี่แอบ
Em 
มอง

  แค่ได้ม
องก็ชื่
Em 
นใจ
  แค่ส่งยิ้ม
ไป 
 
ไม่คิดลวงห
Em 
ลอก
  แค่อยากทักท
าย 
 
ประ
สา 
 
 
D/F# 
คนบ้าน
Em 
นอก
  ไม่หวังได้บ
อก 
 
รัก
Em 
เธอ

 
ก็ไม่ได้
Em 
หวังไห้เธอหันมามอง
 
จะไห้
รัก 
 
มันคงจะยากเย็น
 
ไอ้ที่เธอ
Am 
มองก็คงไม่เคยเห็น
 
คนหลัง
Em 
เขา
 
กลับไป
Em 
หาสาวสาวที่บ้านเรา
 
ก็ดีแ
ล้วไม่ต้องออกมา
 
ใช้
Am 
ชีวิตของเราอยู่ในป่า 
 
เด็กหลั
Em 
งเขา

INSTRU | Em | G | Am | Em | ( 2 Times )

  แค่ได้ม
อง 
 
ก็ชื่
Em 
นใจ
  แค่ส่งยิ้ม
ไป 
 
ไม่คิดลวงห
Em 
ลอก
  แค่อยากทักท
าย 
 
ประ
สา 
 
 
D/F# 
คนบ้าน
Em 
นอก
  ไม่หวังได้บ
อก 
 
รัก
Em 
เธอ

 
ก็ไม่ได้
Em 
หวังไห้เธอหันมามอง
 
จะไห้
รัก 
 
มันคงจะยากเย็น
 
ไอ้ที่เธอ
Am 
มองก็คงไม่เคยเห็น
 
คนหลัง
Em 
เขา
 
กลับไป
Em 
หาสาวสาวที่บ้านเรา
 
ก็ดีแ
ล้วไม่ต้องออกมา
 
ใช้
Am 
ชีวิตของเราอยู่ในป่า 
 
เด็กหลั
Em 
งเขา

OUTRO | Em | G | Am | Em | ( 2 Times ) | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนหลังเขา


ไอ้เราก็ป็นแค่เพียงคนหลังเขา
แล้วใครอิเอาอัยไรกับเรา
ไม่หล่อตัวดำไว้ผมยาว
น้องสาวเจ้าคงไม่หันมอง

มีเพียงกางเกงลีวายตัวเก่าๆ
ใส่เสื้อสีดำตัวบางๆ
ใส่เกือกเก่าๆ รุ่นนันยาง ออกหลาด

ไปพบน้องสาวบ้านเจ้าอยู่ในหลาด
สวยขาดช่างบาดหัวใจชาย
ผิวขาวตากลมผมสยาย พี่แอบมอง

แค่ได้มองก็ชื่นใจ
แค่ส่งยิ้มไป ไม่คิดลวงหลอก
แค่อยากทักทาย ประสา คนบ้านนอก
ไม่หวังได้บอก รักเธอ

ก็ไม่ได้หวังไห้เธอหันมามอง
จะไห้รัก มันคงจะยากเย็น
ไอ้ที่เธอมองก็คงไม่เคยเห็น
คนหลังเขา
กลับไปหาสาวสาวที่บ้านเรา
ก็ดีแล้วไม่ต้องออกมา
ใช้ชีวิตของเราอยู่ในป่า เด็กหลังเขา

( ดนตรี )

แค่ได้มอง ก็ชื่นใจ
แค่ส่งยิ้มไป ไม่คิดลวงหลอก
แค่อยากทักทาย ประสา คนบ้านนอก
ไม่หวังได้บอก รักเธอ

ก็ไม่ได้หวังไห้เธอหันมามอง
จะไห้รัก มันคงจะยากเย็น
ไอ้ที่เธอมองก็คงไม่เคยเห็น
คนหลังเขา
กลับไปหาสาวสาวที่บ้านเรา
ก็ดีแล้วไม่ต้องออกมา
ใช้ชีวิตของเราอยู่ในป่า เด็กหลังเขา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คนหลังเขา (แค่ได้มองก็ชื่นใจ) (คอร์ด)

Original สามแยก

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา