คอร์ดเพลง เรวัตตะฮักนะลีลาวดี – เบลล์ นิภาดา x เจมส์ จตุรงค์

  
Text   

INTRO | C | Am | F G | C |
INTRO | C Em | Am G | F G | C |

 
อ้ายฮักเจ้าอี
C 
หลี 
 
ลีลา
Em 
วดีน้องฮักอ้า
Am 
ยบ่
 
กะ
G 
ฮักคือกันล่ะเ
F 
นาะ 
 
คั่นน้องบ่
G 
ฮัก 
 
คงบ่กล้
Em 
าเว้า
 
เจ้าคนชั้น
C 
สูง 
 
เปรียบดังนก
Am 
ยูง 
 
อ้ายมันน
C 
กเจ่า
 
เซ
Am 
าสาเรวัตตะอย่าเ
C 
ว้า
 
แบ่งชน แบ่งเ
G 
ผ่า 
 
เฮาคนคื
C 
อกัน

 
คั่นเว้าจัง
C 
ซั่น 
 
กะให้ยื
Em 
นยันได้บ่น้
Am 
อนาง
 
ให้ลี
G 
ลาวดีเฮ็ดห
F 
ยัง 
 
เว้ามาอยาก
G 
ฟัง 
 
สิเ
Em 
ฮ็ดให้ผ่าน
 
หอมแก้มอ้ายไ
Am 
ด้บ่
 
หึย กะอายคนเ
A7 
นาะ 
 
ไผสิกล้าปา
Dm 
นนั้น
 
เห็น
Em 
บ่ล่ะ เจ้าบ่ฮักกัน แค่อ้ายให้ห
G 
อม 
 
ยังบ่เฮ็
C 
ดให้

 
น้องสิหอมก
Dm 
ะได้.. 
 
แต่อ้ายห้ามหอมผู้
G 
อื่น
 
อ้ายสิ
Em 
หอมข้ามวันข้า
Am 
มคืน
 
เดี๋ยวแม่น้อ
Dm 
งตื่น 
 
สิเป็นเรื่อ
Em 
งใหญ่
 
อ้ายคนต่ำต้
G 
อย 
 
ได้ฮักกับ
Em 
เจ้า 
 
บ่ย่านควา
Am 
มตาย
 
จังแม่นเพิ่นปากหวานเป็
C 
นฮ้าย
 
น้องกะฮักอ้
G 
าย 
 
ยอมตา
Em 
ยนำพี่

 
อ้ายฮักเจ้าอี
C 
หลี 
 
ลีลา
Em 
วดี 
 
อ้ายเว้าจา
Am 
กใจ
 
อิหยั
G 
งนะ 
 
บ่ชัดเว้าใ
F 
หม่
 
เรวัตฮัก
G 
ไผ 
 
เว้าใหม่เดี๋
Em 
ยวนี้
 
ตั้งใจฟัง
Am 
เด้อ 
 
อ้ายฮักผู้
A7 
สาวชื่อลี
Dm 
ลาวดี
 
หยับเข้
Am 
ามา 
 
มีแนวบอ
Em 
กพี่
 
ผู้บ่าวลีลา
G 
วดี.. 
 
 
C 
ชื่อเรวัตตะ

INSTRU | Dm | G Em | Am Dm | Em |
INSTRU | G Em | Am | C G | C |

 
น้องสิหอมก
Dm 
ะได้.. 
 
แต่อ้ายห้ามหอมผู้
G 
อื่น
 
อ้ายสิ
Em 
หอมข้ามวันข้า
Am 
มคืน
 
เดี๋ยวแม่น้อ
Dm 
งตื่น 
 
สิเป็นเรื่อ
Em 
งใหญ่
 
อ้ายคนต่ำต้
G 
อย 
 
ได้ฮักกับ
Em 
เจ้า 
 
บ่ย่านควา
Am 
มตาย
 
จังแม่นเพิ่นปากหวานเป็
C 
นฮ้าย
 
น้องกะฮักอ้
G 
าย 
 
ยอมตาย
Em 
นำพี่

 
อ้ายฮักเจ้าอี
C 
หลี 
 
ลีลา
Em 
วดี 
 
อ้ายเว้าจา
Am 
กใจ
 
อิหยั
G 
งนะ 
 
บ่ชัดเว้าใ
F 
หม่
 
เรวัตฮัก
G 
ไผ 
 
เว้าใหม่เดี๋
Em 
ยวนี้
 
ตั้งใจฟัง
Am 
เด้อ 
 
อ้ายฮักผู้
A7 
สาวชื่อลี
Dm 
ลาวดี
 
หยับเข้
Am 
ามา 
 
มีแนวบอ
Em 
กพี่
 
ผู้บ่าวลีลา
G 
วดี.. 
 
ชื่อเรวั
C 
ตตะ..

OUTRO | Am A7 | Dm Am | Em G | C | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เรวัตตะฮักนะลีลาวดี


อ้ายฮักเจ้าอีหลี ลีลาวดีน้องฮักอ้ายบ่
กะฮักคือกันล่ะเนาะ คั่นน้องบ่ฮัก คงบ่กล้าเว้า
เจ้าคนชั้นสูง เปรียบดังนกยูง อ้ายมันนกเจ่า
เซาสาเรวัตตะอย่าเว้า
แบ่งชน แบ่งเผ่า เฮาคนคือกัน

คั่นเว้าจังซั่น กะให้ยืนยันได้บ่น้อนาง
ให้ลีลาวดีเฮ็ดหยัง เว้ามาอยากฟัง สิเฮ็ดให้ผ่าน
หอมแก้มอ้ายได้บ่
หึย กะอายคนเนาะ ไผสิกล้าปานนั้น
เห็นบ่ล่ะ เจ้าบ่ฮักกัน แค่อ้ายให้หอม ยังบ่เฮ็ดให้

น้องสิหอมกะได้.. แต่อ้ายห้ามหอมผู้อื่น
อ้ายสิหอมข้ามวันข้ามคืน
เดี๋ยวแม่น้องตื่น สิเป็นเรื่องใหญ่
อ้ายคนต่ำต้อย ได้ฮักกับเจ้า บ่ย่านความตาย
จังแม่นเพิ่นปากหวานเป็นฮ้าย
น้องกะฮักอ้าย ยอมตายนำพี่

อ้ายฮักเจ้าอีหลี ลีลาวดี อ้ายเว้าจากใจ
อิหยังนะ บ่ชัดเว้าใหม่
เรวัตฮักไผ เว้าใหม่เดี๋ยวนี้
ตั้งใจฟังเด้อ อ้ายฮักผู้สาวชื่อลีลาวดี
หยับเข้ามา มีแนวบอกพี่
ผู้บ่าวลีลาวดี ชื่อเรวัตตะ

( ดนตรี )

น้องสิหอมกะได้.. แต่อ้ายห้ามหอมผู้อื่น
อ้ายสิหอมข้ามวันข้ามคืน
เดี๋ยวแม่น้องตื่น สิเป็นเรื่องใหญ่
อ้ายคนต่ำต้อย ได้ฮักกับเจ้า บ่ย่านความตาย
จังแม่นเพิ่นปากหวานเป็นฮ้าย
น้องกะฮักอ้าย ยอมตายนำพี่

อ้ายฮักเจ้าอีหลี ลีลาวดี อ้ายเว้าจากใจ
อิหยังนะ บ่ชัดเว้าใหม่
เรวัตฮักไผ เว้าใหม่เดี๋ยวนี้
ตั้งใจฟังเด้อ อ้ายฮักผู้สาวชื่อลีลาวดี
หยับเข้ามา มีแนวบอกพี่
ผู้บ่าวลีลาวดี ชื่อเรวัตตะ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เรวัตตะฮักนะลีลาวดี (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ขันทอง ฉลองจันทร์วิเศษ
เรียบเรียง : สวัสดิ์ สารคาม
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend