คอร์ดเพลง อกหักดีกว่าฮักบ่เป็น – ก้อง ห้วยไร่

  
Text   

คอร์ดเพลง : อกหักดีกว่าฮักบ่เป็น ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง อกหักดีกว่าฮักบ่เป็น - ก้อง ห้วยไร่

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ก้อง ห้วยไร่ : อกหักดีกว่าฮักบ่เป็น


INTRO | G D/F# | Em | ( 2 Times )
INTRO | G D/F# | Em | C | D |

 
บ่ต้องถ
G 
ามว่าโตของ
D/F# 
อ้ายมันเจ็บซำ
Em 
ได๋
 
เฮ็ดจั่ง
C 
ได๋จั่งกล้าถามหัวใจของคนเสี
D 
ยแฟน
 
ที่บ่เ
G 
ห็นน้ำตากะ
D/F# 
ย่อนอ้ายโชว์ความ
Em 
แมน
 
แม้ว่า
C 
ใจสิเจ็บเหลือแสน 
 
อ้ายสิอ
D 
ดเอา

 
อยู่กับ
G 
คำว่าคนอก
D/F# 
หักมาดนแล้ว
Em 
สาว
 
ยังบ่
C 
ลืมเรื่องราวที่เฮาได้เคยเว้
D 
ากัน
 
ขั่นสิ
G 
ไปกะไปให้ไกลเด้อ
D/F# 
คำบ่อยากฟังคำ
Em 
นั้น
 
บ่จำเ
C 
ป็นต้องมาปลอบกันในวันจา
D 
กลา

 
น้องบ
G 
อกว่าอกหั
D 
กดีกว่าฮัก
Em 
บ่เป็น
 
เว้าง่
C 
ายแท้หนอเนื้อเ
D 
ย็นวันเจ้าสิ
G 
หนี 
 
 
D 
 
ถ้าห
G 
ากว่าคนอกหั
D 
กคือโตน้องค
Em 
นนี้
 
อยากสิ
C 
ฮู้ 
 
ว่าคำคำ
D 
นี้ 
 
น้องสิเว้
G 
าบ่ 
 
 
D 

 
เจ้าบ่เ
G 
คยเป็นคนถืก
D 
ถิ่มเลยบ่ฮู้อิ
Em 
หยัง
 
แต่โตอ้
C 
ายกะหวังว่าน้องสิไปไ
D 
ด้ดี
 
อยู่ตรง
G 
นั้นบ่ต้องหัว
D/F# 
ซาอ้ายดอกค
Em 
นดี
 
ลูกผู้ช
C 
ายคนนี้ 
 
ยังหายใ
D 
จอยู่

 
น้องบ
G 
อกว่าอกหั
D 
กดีกว่าฮัก
Em 
บ่เป็น
 
เว้าง่
C 
ายแท้หนอเนื้อเ
D 
ย็นวันเจ้าสิ
G 
หนี 
 
 
D 
 
ถ้าห
G 
ากว่าคนอกหั
D 
กคือโตน้องค
Em 
นนี้
 
อยากสิ
C 
ฮู้อีหลี 
 
คำ
D 
นี้ 
 
น้องสิเว้
G 
าบ่ 
 
 
D 

INSTRU | G D | Em D | C Bm | C D |
INSTRU | G Em | C D | G Em | C D | G |

 
น้องบ
G 
อกว่าอกหั
D 
กดีกว่าฮัก
Em 
บ่เป็น
 
เว้าง่
C 
ายแท้หนอเนื้อเ
D 
ย็นวันเจ้าสิ
G 
หนี 
 
 
D 
 
ถ้าห
G 
ากว่าคนอกหั
D 
กคือโตน้องค
Em 
นนี้
 
อยากสิ
C 
ฮู้อีหลี 
 
คำ
D 
นี้ 
 
น้องสิเว้
G 
าบ่

 
อยากสิ
C 
ฮู้อีหลี 
 
คำ
D 
นี้.. 
 
น้องสิเว้าบ่..

OUTRO | G D/F# | Em | G D/F# | Em | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อกหักดีกว่าฮักบ่เป็น


บ่ต้องถามว่าโตของอ้ายมันเจ็บซำได๋
เฮ็ดจั่งได๋จั่งกล้าถามหัวใจของคนเสียแฟน
ที่บ่เห็นน้ำตากะย่อนอ้ายโชว์ความแมน
แม้ว่าใจสิเจ็บเหลือแสน อ้ายสิอดเอา

อยู่กับคำว่าคนอกหักมาดนแล้วสาว
ยังบ่ลืมเรื่องราวที่เฮาได้เคยเว้ากัน
ขั่นสิไปกะไปให้ไกลเด้อคำบ่อยากฟังคำนั้น
บ่จำเป็นต้องมาปลอบกันในวันจากลา

น้องบอกว่าอกหักดีกว่าฮักบ่เป็น
เว้าง่ายแท้หนอเนื้อเย็นวันเจ้าสิหนี
ถ้าหากว่าคนอกหักคือโตน้องคนนี้
อยากสิฮู้ ว่าคำคำนี้ น้องสิเว้าบ่

เจ้าบ่เคยเป็นคนถืกถิ่มเลยบ่ฮู้อิหยัง
แต่โตอ้ายกะหวังว่าน้องสิไปได้ดี
อยู่ตรงนั้นบ่ต้องหัวซาอ้ายดอกคนดี
ลูกผู้ชายคนนี้ ยังหายใจอยู่

น้องบอกว่าอกหักดีกว่าฮักบ่เป็น
เว้าง่ายแท้หนอเนื้อเย็นวันเจ้าสิหนี
ถ้าหากว่าคนอกหักคือโตน้องคนนี้
อยากสิฮู้อีหลี คำนี้ น้องสิเว้าบ่

( ดนตรี )

น้องบอกว่าอกหักดีกว่าฮักบ่เป็น
เว้าง่ายแท้หนอเนื้อเย็นวันเจ้าสิหนี
ถ้าหากว่าคนอกหักคือโตน้องคนนี้
อยากสิฮู้อีหลี คำนี้ น้องสิเว้าบ่

อยากสิฮู้อีหลี คำนี้.. น้องสิเว้าบ่..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อกหักดีกว่าฮักบ่เป็น (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง ก้อง ห้วยไร่
เรียบเรียง 216 STUDIO
ติดต่องานโชว์ : 063-368-5666
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend