คอร์ดเพลง หมู่เขายังเดาออก – เจมส์ จตุรงค์

  
Text   

INTRO | Em | Em | Em | Em |
INTRO | Em | Em | Am D | Em |

 
เฮ็ดนำกะ
Em 
ด้อ 
 
บ่
D 
ฮู้ซั่นบ้อว่
G 
ามัก
 
ตำแหน่งอ้
Am 
ายฮัก 
 
บ่
D 
ขอน้องก็ยั
Bm 
ดให้
 
ขาดไม้กันห
A 
มา 
 
จั่งเอิ้
Em 
นหาอ้ายมาย่างใ
G 
กล้
 
ยามพ้อคนใ
Am 
หม่ 
 
กะผลักไสอ้
D 
ายไปห่า
Em 
งๆ

 
อีหยังก
Em 
ะได้ 
 
เป็น
D 
ผู้รับใช้มาน
G 
าน
 
ซ้ายหันขว
Am 
าหัน 
 
ทำต
D 
ามน้องได้ 
 
ทุ
Bm 
กอย่าง
 
กี่ฮ้อนกี่ห
A 
นาว 
 
ที่สอ
Em 
งเฮาเป็นเงาเคีย
G 
งข้าง
 
อ้ายเฮ็ดนำทุก
Am 
อย่าง 
 
บ่ต่
D 
างในใจแน่
Em 
บ่

 
ยามเห็นค
Am 
นหล่อ 
 
ใช้อ้
A 
ายไปขอเบอร์
Em 
เขา
 
นัดกันกิ
Am 
นข้าว 
 
ยังให้อ้
A 
าย 
 
ไปเฝ้าไป
Bm 
รอ
 
บ่ฮู้จัก
G 
ใจ 
 
หรือเจ้
Em 
าตั้งเฮ็ดใส่เล่า
Am 
หนอ
 
หมู่เขา
Bm 
ยัง 
 
เดาออกฮู้
G 
บ่ 
 
ว่าอ้ายคึ
D 
ดนำเจ้าจั่ง
Bm 
ได๋

 
เฮ็ดนำปา
Em 
นนี้ 
 
บ่
D 
ฮู้ซั่นตี้ว่า
G 
มัก
 
หากแม่น
Am 
ฮู้คัก 
 
ว่าเ
D 
จ้ามีแล้ว 
 
คนใ
Bm 
นใจ
 
บอกอ้ายโล
A 
ดสาว 
 
สิ
Em 
ได้คึดหาทางใ
Am 
หม่
 
บ่อยากให้หมู่เว้า
G 
ใส่ 
 
เป็นอ้ายฮัก
D 
สะมักน้ำต
Em 

INSTRU | Em | Em | Em | Em |
INSTRU | Em | Em | Am D | Em |

 
ยามเห็นค
Am 
นหล่อ 
 
ใช้อ้
A 
ายไปขอเบอร์
Em 
เขา
 
นัดกันกิ
Am 
นข้าว 
 
ยังให้อ้
A 
าย 
 
ไปเฝ้าไป
Bm 
รอ
 
บ่ฮู้จัก
G 
ใจ 
 
หรือเจ้
Em 
าตั้งเฮ็ดใส่เล่า
Am 
หนอ
 
หมู่เขา
Bm 
ยัง 
 
เดาออกฮู้
G 
บ่ 
 
ว่าอ้ายคึ
D 
ดนำเจ้าจั่ง
Bm 
ได๋

 
เฮ็ดนำปา
Em 
นนี้ 
 
บ่
D 
ฮู้ซั่นตี้ว่า
G 
มัก
 
หากแม่น
Am 
ฮู้คัก 
 
ว่าเ
D 
จ้ามีแล้ว 
 
คนใ
Bm 
นใจ
 
บอกอ้ายโล
A 
ดสาว 
 
สิ
Em 
ได้คึดหาทางใ
Am 
หม่
 
บ่อยากให้หมู่เว้า
G 
ใส่ 
 
เป็นอ้ายฮัก
D 
สะมักน้ำต
Em 

OUTRO | Em | Em | Am D | Em |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง หมู่เขายังเดาออก (คอร์ด)
ศิลปิน เจมส์ จตุรงค์
(COVER VERSION)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend