หน้าแรก » บาส คร๊าบ » คอร์ดเพลง แค่แฟนเก่า – บาส คร๊าบ

คอร์ดเพลง แค่แฟนเก่า – บาส คร๊าบ

คอร์ดเพลง : แค่แฟนเก่า บาส คร๊าบ

คอร์ดเพลง แค่แฟนเก่า - บาส คร๊าบ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single บาส คร๊าบ : แค่แฟนเก่า


Tune to Eb
INTRO | A | E | F#m | D |

 
เป็นจั่ง
ได๋อยู่กับเขา 
 
บายดีบ่เจ้า
 
ได้ยิน
F#m 
ข่าว 
 
ว่าเขาทำร้า
ยใจ
 
เป็นจั่ง
ได๋ 
 
ตั้งแต่เฮาเลิกกัน
ไป
 
เจ้าถิ่มอ้ายไปมีผู้
F#m 
ใหม่
 
เจ้าเป็นจั่ง
ได๋ 
 
โฮ
วว..

 
ได้
F#m 
ยินข่าวว่าเ
ขาตบตี
 
ทำร้
ายเจ้าเรื่อย
มา
 
ตอนอยู่กับเจ้า
Bm 
อ้ายเป็นเทวดา
 
แต่มื้อ
นี้ เจ้ากลายเป็นหมา ย้อนว่าฮั
กเขา..

 
อยู่กับเ
ขาอย่าเอาแต่ใจ
 
เดี๋ยวโดนทำ
F#m 
ร้ายแผลยังบ่เซา
 
เคียดให้
Bm 
กันกะค่อยเว้า
 
อ่อยเอา
ใจเขาดี ๆ เด้อหล่า
 
อยู่กับเ
ขาอย่าเอาแต่ใจ
 
เดี๋ยวถูกทำ
F#m 
ร้ายให้ทรมาน
 
อ้ายสง
Bm 
สารคนเคยฮักกัน
 
แต่อ้าย
นั้นเฮ็ดหยังบ่
ได้..
 
เพราะอ้ายเป็นแค่แฟ
นเก่า.. 
 
 

INSTRU | D | A | D | E |
INSTRU | A | D | F#m E | D | E |

 
ได้
F#m 
ยินข่าวว่าเ
ขาตบตี
 
ทำร้
ายเจ้าเรื่อย
มา
 
ตอนอยู่กับเจ้า
Bm 
อ้ายเป็นเทวดา
 
แต่มื้อ
นี้ เจ้ากลายเป็นหมา ย้อนว่าฮั
กเขา..

 
อยู่กับเ
ขาอย่าเอาแต่ใจ
 
เดี๋ยวโดนทำ
F#m 
ร้ายแผลยังบ่เซา
 
เคียดให้
Bm 
กันกะค่อยเว้า
 
อ่อยเอา
ใจเขาดี ๆ เด้อหล่า
 
อยู่กับเ
ขาอย่าเอาแต่ใจ
 
เดี๋ยวถูกทำ
F#m 
ร้ายให้ทรมาน
 
อ้ายสง
Bm 
สารคนเคยฮักกัน
 
แต่อ้าย
นั้นเฮ็ดหยังบ่
ได้..
 
เพราะอ้ายเป็นแค่แฟ
นเก่า..

 
บ่มีสิทธิ์เ
ว้า..
 
แค่แฟ
นเก่า 
 
ได้แต่ห่วงอยู่ห่
าง 
 
 
แค่แฟน
F#m 
เก่า 
 
ได้แต่จอบแนมสอบถ
าม
 
ติดต
าม.. แค่นั้น.. โว้..

 
อยู่กับเ
ขาอย่าเอาแต่ใจ
 
เดี๋ยวโดนทำ
F#m 
ร้ายแผลยังบ่เซา
 
เคียดให้
Bm 
กันกะค่อยเว้า
 
อ่อยเอา
ใจเขาดี ๆ เด้อหล่า
 
อยู่กับเ
ขาอย่าเอาแต่ใจ
 
เดี๋ยวถูกทำ
F#m 
ร้ายให้ทรมาน
 
อ้ายสง
Bm 
สารคนเคยฮักกัน
 
แต่อ้าย
นั้นเฮ็ดหยังบ่
ได้..
 
เพราะอ้ายเป็นแค่แฟ
F#m 
นเก่า.. 
 
 
 
แค่แฟ
นเก่า.. 
 
ววว..
 
แค่แฟ
นเก่า..


เป็นจั่งได๋อยู่กับเขา สบายดีบ่เจ้า
ได้ยินข่าว ว่าเขาทำร้ายใจ
เป็นจั่งได๋ ตั้งแต่เฮาเลิกกันไป
เจ้าถิ่มอ้ายไปมีผู้ใหม่
เจ้าเป็นจั่งได๋ โฮวว..

ได้ยินข่าวว่าเขาตบตี
ทำร้ายเจ้าเรื่อยมา
ตอนอยู่กับเจ้าอ้ายเป็นเทวดา
แต่มื้อนี้ เจ้ากลายเป็นหมา ย้อนว่าฮักเขา..

อยู่กับเขาอย่าเอาแต่ใจ
เดี๋ยวโดนทำร้ายแผลยังบ่เซา
เคียดให้กันกะค่อยเว้า
อ่อยเอาใจเขาดี ๆ เด้อหล่า
อยู่กับเขาอย่าเอาแต่ใจ
เดี๋ยวถูกทำร้ายให้ทรมาน
อ้ายสงสารคนเคยฮักกัน
แต่อ้ายนั้นเฮ็ดหยังบ่ได้..
เพราะอ้ายเป็นแค่แฟนเก่า..

( ดนตรี )

ได้ยินข่าวว่าเขาตบตี
ทำร้ายเจ้าเรื่อยมา
ตอนอยู่กับเจ้าอ้ายเป็นเทวดา
แต่มื้อนี้ เจ้ากลายเป็นหมา ย้อนว่าฮักเขา..

อยู่กับเขาอย่าเอาแต่ใจ
เดี๋ยวโดนทำร้ายแผลยังบ่เซา
เคียดให้กันกะค่อยเว้า
อ่อยเอาใจเขาดี ๆ เด้อหล่า
อยู่กับเขาอย่าเอาแต่ใจ
เดี๋ยวถูกทำร้ายให้ทรมาน
อ้ายสงสารคนเคยฮักกัน
แต่อ้ายนั้นเฮ็ดหยังบ่ได้..
เพราะอ้ายเป็นแค่แฟนเก่า..

บ่มีสิทธิ์เว้า..
แค่แฟนเก่า ได้แต่ห่วงอยู่ห่าง ๆ
แค่แฟนเก่า ได้แต่จอบแนมสอบถาม
ติดตาม.. แค่นั้น.. โว้..

อยู่กับเขาอย่าเอาแต่ใจ
เดี๋ยวโดนทำร้ายแผลยังบ่เซา
เคียดให้กันกะค่อยเว้า
อ่อยเอาใจเขาดี ๆ เด้อหล่า
อยู่กับเขาอย่าเอาแต่ใจ
เดี๋ยวถูกทำร้ายให้ทรมาน
อ้ายสงสารคนเคยฮักกัน
แต่อ้ายนั้นเฮ็ดหยังบ่ได้..
เพราะอ้ายเป็นแค่แฟนเก่า..
แค่แฟนเก่า.. โววว..
แค่แฟนเก่า..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แค่แฟนเก่า (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : บีท วรัญญู
เรียบเรียง : ไอซ์ ซาเบโฮ่
ติดต่องานแสดง : 084-954-9815
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :