คอร์ดเพลง เซียงไว้ – เบลล์ นิภาดา (คอร์ดง่ายๆ)

  
Text   

คอร์ดเพลง เซียงไว้ เบลล์ นิภาดา

เบลล์ นิภาดา

คอร์ดเพลง เซียงไว้

ศิลปิน : เบลล์ นิภาดา

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2019

คีย์คอร์ดเพลง เซียงไว้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

เซียงไว้ - เบลล์ นิภาดา
คอร์ด เซียงไว้

 
บ่
มีเทือใด๋
F#m 
บ่เคยหวั่นไหว
 
ยามเฮาคอม
เม้นต์กัน
 
ทุ
กเทือใจสั่น
F#m 
ขั่นสองเฮานั้น
 แนม
ตา
 
ฮู้
สึกโชคดี
F#m 
ตั้งแต่ที่เฮา
 เป็นหมู่กั
นมา
 
ถึ
งอยากบอกเธอว่า
F#m 
 
เฮาเป็นของเธอแล้ว
 เบิด
ทั้งหัวใ

 
* บ่ง่ายเด๊ะ
Bm 
 ที่แอบฮักไผ
F#m 
 
แล้วต้องเก็บ
เอาไว้แบบนี้
  
A/C# 
 
แต่เฮาย่าน
Bm 
เสียเธอไปนี้
F#m 
ตี๊
 
เลย
บ่กล้า 
 
สิเว้าออก
ไป

 
** เลยต้องเซียงไว้
  
 
คำ
F#m 
ว่าฮักคำนั้น
Bm 
 
บ่ใ
Am 
ห้เธอได้เห็น
มัน 
 
บ่ให้เธอ
ต้องลำบาก
ใจ
 
บ่แม่นบ่อยาก
ให้เธอได้ฮู้
 
แต่เพราะบ่อยาก
F#m 
สิเสียหมู่ฮักไ
Bm 
 
กะ
Em 
เลยต้องเซียงไว้ 
 
โฮ้..
 (ว่าเฮาแอบฮักเธ
อ)

INSTRU | G F#m | Em | ( 2 Times )
INSTRU | G A | F#m  Bm | Em | A |

( * ) ( ** ) ( ** )

 
ขั่นว่าเฮาบ่ไ
Em 
ด้เป็นหมู่กันเด้อ.. 
 
สิ
บ่เซียงไว้ด
อก

OUTRO | G F#m| Em |
INSTRU | G F#m | Em A | G D |เนื้อเพลง เซียงไว้
บ่มีเทือใด๋ บ่เคยหวั่นไหว ยามเฮาคอมเม้นต์กัน
ทุกเทือใจสั่น ขั่นสองเฮานั้น แนมตา
รู้สึกโชคดี ตั้งแต่ที่เฮา เป็นหมู่กันมา
ถึงอยากบอกเธอว่า เฮาเป็นของเธอแล้ว เบิดทั้งหัวใจ

บ่ง่ายเด๊ะ ที่แอบฮักไผ แล้วต้องเก็บเอาไว้แบบนี้
แต่เฮาย่านเสียเธอไปนี้ตี๊ เลยบ่กล้า สิเว้าออกไป

เลยต้องเซียงไว้ คำว่าฮักคำนั้น
บ่ให้เธอได้เห็นมัน บ่ให้เธอต้องลำบากใจ
บ่แม่นบ่อยากให้เธอได้ฮู้ แต่เพราะบ่อยากสิเสียหมู่ฮักไป
กะเลยต้องเซียงไว้..โฮ้ ว่าเฮาแอบฮักเธอ

บ่ง่ายเด๊ะ ที่แอบฮักไผ แล้วต้องเก็บเอาไว้แบบนี้
แต่เฮาย่านเสียเธอไปนี้ตี๊ เลยบ่กล้า สิเว้าออกไป

เลยต้องเซียงไว้ คำว่าฮักคำนั้น
บ่ให้เธอได้เห็นมัน บ่ให้เธอต้องลำบากใจ
บ่แม่นบ่อยากให้เธอได้ฮู้ แต่เพราะบ่อยากสิเสียหมู่ฮักไป
กะเลยต้องเซียงไว้..โฮ้

เลยต้องเซียงไว้ คำว่าฮักคำนั้น
บ่ให้เธอได้เห็นมัน บ่ให้เธอต้องลำบากใจ
บ่แม่นบ่อยากให้เธอได้ฮู้ แต่เพราะบ่อยากสิเสียหมู่ฮักไป
กะเลยต้องเซียงไว้..โฮ้ ว่าเฮาแอบฮักเธอ
ขั่นว่าเฮาบ่ได้เป็นหมู่กันเด้อ สิบ่เซียงไว้ดอก
ดูมิวสิควิดีโอ เซียงไว้
เพลง : เซียงไว้
ศิลปิน : เบลล์ นิภาดา
คำร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend