คอร์ดเพลง เสียงของการเดินทาง – Warin (วรินทร์)

  
Text   

Capo #3
INTRO | G | G | Cmaj7 | Cmaj7 | ( 2 Times )

G 
ฉัน.. 
 
เดินทางมาแสน
Cmaj7 
ไกลห่าง
 
จากความอ้างว้
G 
าง 
 
เดียวดาย
 
ออกไปรับแ
Cmaj7 
สงตะวัน

 
ที่สาดแ
G 
สงท 
 
ส่อง
Cmaj7 
ทาง 
 
นำฉั
G 
นไป
 
ให้ออกเดิน
Cmaj7 
ทาง.. 
 
ไปให้ไ
G 
กล

 
ลาล
Cmaj7 
าลา.. ลา ลาลา
G 
ลา
 
ลาล
Cmaj7 
าลา.. ลา ลาลา
G 
ลา

G 
ฉัน.. เดินทาง ไปกับ
Cmaj7 
สายลม
 
ที่โบกโ
G 
บย.. พัดปลิว ให้
Cmaj7 
ชีวิตมีชีวา

 
ลาลา
G 
ลา 
 
ลาลา
Cmaj7 
ลา 
 
ลา
 
ลาลา
G 
ลา 
 
ลาลา
Cmaj7 
ลา 
 
ลา

G 
ฟังให้เธอฟัง 
 
ฟัง
Cmaj7 
เสียงรอบๆกาย
 
ให้มัน
G 
ชัด 
 
กว่า
Cmaj7 
เสียงในใจ 
 
ที่ทุ
G 
กๆทน
G 
ลองให้เธอลอง 
 
มองออก
Cmaj7 
ไปให้ไกล
 
เธอจะเ
G 
ห็น ข้างใน ของสิ่
Cmaj7 
งนั้น.. 
 
 
G 

 
อยู่ตร
Cmaj7 
งนั้น.. 
 
เธออยู่ตร
G 
งนั้น
 
อยู่กับสิ่งที่เธ
Cmaj7 
อฝัน.. 
 
ที่เธอปร
G 
ารถนา
 
หากเธอเห
Cmaj7 
นื่อยล้า 
 
ให้เธอลอ
G 
งหลับตา
 
แล้วจะพ
Cmaj7 
บว่า.
D 
.. 
 
ไม่ได้มีเพียงแ
G 
ค่เธอ

INSTRU | Cmaj7 | Cmaj7 | G | G |
INSTRU | Cmaj7 | Cmaj7 | G | G |
INSTRU | Cmaj7 | D | G | G |

 
อยู่ตร
Cmaj7 
งนั้น.. 
 
เธออยู่ตร
G 
งนั้น
 
อยู่กับสิ่งที่เธ
Cmaj7 
อฝัน.. 
 
ที่เธอปร
G 
ารถนา
 
หากเธอเห
Cmaj7 
นื่อยล้า 
 
ให้เธอลอ
G 
งหลับตา
 
แล้วจะพ
Cmaj7 
บว่า.
D 
.. 
 
ไม่ได้มีเพียงแ
G 
ค่เธอ

 
หากเธอเห
Cmaj7 
นื่อยล้า 
 
ให้เธอลอ
G 
งหลับตา
 
แล้วจะพ
Cmaj7 
บว่า.
D 
.. 
 
ไม่ได้มีเพียงแ
G 
ค่เธอ

OUTRO | Cmaj7 | D | G | G |
OUTRO | Cmaj7 | D | G | G |


ฉัน.. เดินทางมาแสนไกลห่าง
จากความอ้างว้าง เดียวดาย
ออกไปรับแสงตะวัน

ที่สาดแสงท ส่องทาง นำฉันไป
ให้ออกเดินทาง.. ไปให้ไกล

ลาลาลา.. ลา ลาลาลา
ลาลาลา.. ลา ลาลาลา

ฉัน.. เดินทาง ไปกับสายลม
ที่โบกโบย.. พัดปลิว ให้ชีวิตมีชีวา

ลาลาลา ลาลาลา ลา
ลาลาลา ลาลาลา ลา

ฟังให้เธอฟัง ฟังเสียงรอบๆกาย
ให้มันชัด กว่าเสียงในใจ ที่ทุกๆทน
ลองให้เธอลอง มองออกไปให้ไกล
เธอจะเห็น ข้างใน ของสิ่งนั้น..

อยู่ตรงนั้น.. เธออยู่ตรงนั้น
อยู่กับสิ่งที่เธอฝัน.. ที่เธอปรารถนา
หากเธอเหนื่อยล้า ให้เธอลองหลับตา
แล้วจะพบว่า… ไม่ได้มีเพียงแค่เธอ

( ดนตรี )

อยู่ตรงนั้น.. เธออยู่ตรงนั้น
อยู่กับสิ่งที่เธอฝัน.. ที่เธอปรารถนา
หากเธอเหนื่อยล้า ให้เธอลองหลับตา
แล้วจะพบว่า… ไม่ได้มีเพียงแค่เธอ

หากเธอเหนื่อยล้า ให้เธอลองหลับตา
แล้วจะพบว่า… ไม่ได้มีเพียงแค่เธอ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เสียงของการเดินทาง (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : Warin
เรียบเรียง : เดอะโพบันทึก
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend