คอร์ดเพลง เหนื่อยจนอยากพัก แต่ดันรักจนหมดใจ – Sgotti x Maggi

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เหนื่อยจนอยากพัก แต่ดันรักจนหมดใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
เหนื่อยจนอยาก
F 
พัก 
 
แต่ฉันดันรักจนหม
Em 
ดใจ
 
ไม่มีที่ว่างให้
Dm 
ใคร 
 
เข้าแทนที่เ
G 
ธอค
C 
นนี้
 
โดนเธอทำร้
F 
าย 
 
ฝืนทนให้เธอ
Em 
ย่ำยี
 
โอ้ว เธอได้โปรดบอ
Dm 
กที 
 
เจ็บซักกี่
G 
ที 
 
ถึงจะพอ
C 
ใจ

 
คืน
F 
นี้คงไม่มีดาว 
 
ส่องแสงส
Em 
กาวให้เราจ้องมอง
 
จันทร์
Dm 
เจ้าคงดับ 
 
ลาลับโล
G 
กไป
 
ไม่
C 
มีอะไรเคลื่อนไหวถ้าไม่มีเ
F 
ธอ
 
เหมือน
Em 
โดนคำสาปที่รักคือเจ้า
Dm 
ชีวี 
 
 
G 
 
โลกนี้ไม่
C 
มีใครแทนที่เธอ
 
เทว
F 
ดาบนสรวงสวรรค์ 
 
คงสาปฉันให้รักเธอ
 
ให้ทน
Em 
ทุก ให้เจ็บช้ำ ทุกการกระทำก็เพื่อเธอ
 
ถึง
Dm 
แม้เธอจะทำร้าย 
 
จะฆ่าให้ต
G 
ายก็รักเธอ
 
ใจ
C 
นี้เป็นทาสรัก 
 
คงจะไม่หยุดรักเธอ

 
เหนื่อยจนอยาก
F 
พัก 
 
แต่ฉันดันรักจนหม
Em 
ดใจ
 
ไม่มีที่ว่างให้
Dm 
ใคร 
 
เข้าแทนที่เ
G 
ธอค
C 
นนี้
 
โดนเธอทำร้
F 
าย 
 
ฝืนทนให้เธอ
Em 
ย่ำยี
 
โอ้ว เธอได้โปรดบอ
Dm 
กที 
 
เจ็บซักกี่
G 
ที 
 
ถึงจะพอ
C 
ใจ

 
ยอมแ
F 
ล้วหัวใจดวงนี้ 
 
ให้ธร
Em 
ณีนั้นเป็นพยาน
 
คงจ
Dm 
ะมีแค่ยมบ
G 
าล 
 
ที่ทำให้
C 
ฉันนั้นหยุดรักเธอ
 
ทำก
F 
รรมเอาไวกับเธอตั้งแต่เมื่อชาติปางก่อน
 
ชด
Em 
ใช้ทั้งชีวิต ให้รักเธอ แน่นอน
 
ก็
Dm 
ยังคงละเมอ 
 
ก็
G 
ยังคิดถึงเธอ
C 
แม้จะถูกเหยียดหยาม
 
แม้ใครประนามก็ยังไม่หยุดรักเ
F 
ธอ
 
ใครจะมองว่างมงาย  
 
Em 
ใครจะมองว่ารักเธอนั้นไม่คุ้มกับความตาย
 
Some
Dm 
times I cry แต่
G 
รักเธอไม่คลาย
 
ไม่ว่า
C 
กี่บาดแผลฉันก็ไม่ไปไหน

 
เหนื่อยจนอยาก
F 
พัก 
 
แต่ฉันดันรักจนหม
Em 
ดใจ
 
ไม่มีที่ว่างให้
Dm 
ใคร 
 
เข้าแทนที่เ
G 
ธอค
C 
นนี้
 
โดนเธอทำร้
F 
าย 
 
ฝืนทนให้เธอ
Em 
ย่ำยี
 
โอ้ว เธอได้โปรดบอ
Dm 
กที 
 
เจ็บซักกี่
G 
ที 
 
ถึงจะพอ
C 
ใจ

 
เหนื่อยจนอยาก
F 
พัก 
 
แต่ฉันดันรักจนหม
Em 
ดใจ
 
ไม่มีที่ว่างให้
Dm 
ใคร 
 
เข้าแทนที่เ
G 
ธอค
C 
นนี้
 
โดนเธอทำร้
F 
าย 
 
ฝืนทนให้เธอ
Em 
ย่ำยี
 
โอ้ว เธอได้โปรดบอ
Dm 
กที 
 
เจ็บซักกี่
G 
ที 
 
ถึงจะพอ
C 
ใจ

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เหนื่อยจนอยากพัก แต่ดันรักจนหมดใจ


เหนื่อยจนอยากพัก แต่ฉันดันรักจนหมดใจ
ไม่มีที่ว่างให้ใคร เข้าแทนที่เธอคนนี้
โดนเธอทำร้าย ฝืนทนให้เธอย่ำยี
โอ้ว เธอได้โปรดบอกที เจ็บซักกี่ที ถึงจะพอใจ

คืนนี้คงไม่มีดาว ส่องแสงสกาวให้เราจ้องมอง
จันทร์เจ้าคงดับ ลาลับโลกไป
ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวถ้าไม่มีเธอ
เหมือนโดนคำสาปที่รักคือเจ้าชีวี
โลกนี้ไม่มีใครแทนที่เธอ
เทวดาบนสรวงสวรรค์ คงสาปฉันให้รักเธอ
ให้ทนทุก ให้เจ็บช้ำ ทุกการกระทำก็เพื่อเธอ
ถึงแม้เธอจะทำร้าย จะฆ่าให้ตายก็รักเธอ
ใจนี้เป็นทาสรัก คงจะไม่หยุดรักเธอ

เหนื่อยจนอยากพัก แต่ฉันดันรักจนหมดใจ
ไม่มีที่ว่างให้ใคร เข้าแทนที่เธอคนนี้
โดนเธอทำร้าย ฝืนทนให้เธอย่ำยี
โอ้ว เธอได้โปรดบอกที เจ็บซักกี่ที ถึงจะพอใจ

ยอมแล้วหัวใจดวงนี้ ให้ธรณีนั้นเป็นพยาน
คงจะมีแค่ยมบาล ที่ทำให้ฉันนั้นหยุดรักเธอ
ทำกรรมเอาไวกับเธอตั้งแต่เมื่อชาติปางก่อน
ชดใช้ทั้งชีวิต ให้รักเธอ แน่นอน
ก็ยังคงละเมอ ก็ยังคิดถึงเธอ
แม้จะถูกเหยียดหยาม
แม้ใครประนามก็ยังไม่หยุดรักเธอ
ใครจะมองว่างมงาย []
ใครจะมองว่ารักเธอนั้นไม่คุ้มกับความตาย
Sometimes I cry แต่รักเธอไม่คลาย
ไม่ว่ากี่บาดแผลฉันก็ไม่ไปไหน

เหนื่อยจนอยากพัก แต่ฉันดันรักจนหมดใจ
ไม่มีที่ว่างให้ใคร เข้าแทนที่เธอคนนี้
โดนเธอทำร้าย ฝืนทนให้เธอย่ำยี
โอ้ว เธอได้โปรดบอกที เจ็บซักกี่ที ถึงจะพอใจ

เหนื่อยจนอยากพัก แต่ฉันดันรักจนหมดใจ
ไม่มีที่ว่างให้ใคร เข้าแทนที่เธอคนนี้
โดนเธอทำร้าย ฝืนทนให้เธอย่ำยี
โอ้ว เธอได้โปรดบอกที เจ็บซักกี่ที ถึงจะพอใจ


รูปภาพคอร์ด เหนื่อยจนอยากพัก แต่ดันรักจนหมดใจ – Sgotti x Maggi

คอร์ดเพลง เหนื่อยจนอยากพัก แต่ดันรักจนหมดใจ - Sgotti x Maggi

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เหนื่อยจนอยากพัก แต่ดันรักจนหมดใจ (คอร์ด)

@Sgotti x Maggi
Facebook : Sgotti x Maggi
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend