คอร์ดเพลง ฝาก – Warin

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฝาก Warin

คอร์ดเพลง ฝาก- Warin

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Warin : ฝาก

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ฝาก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ฝาก- Warin

INTRO | F | C | F | C | F | Em | Dm | G |
INTRO | F | C | F | C | F | Em | Dm | G | G |

 
ยามเธอเ
F 
หงาให้เราข้างเคียงเพียงเธอไ
C 
ด้ไหม
 
ยามเธอเ
F 
หงายามเธอเศร้าใจช่วยเช็ดน้ำ
C 
ตา
 
ยามเธอ
F 
ล้ม 
 
ทั้งจากที่
Dm 
ใด 
 
ให้
Em 
ฉันเป็นผู้นำ
Am 
พา
 
จะลบเ
Dm 
ลือนร่องรอยจากร้
G 
ายเยียวยาให้เ
C 
ธอ

Dm 
เธอ 
 
บอกกันสักนิดได้
Em 
ไหม
 
เรื่องทุกข์
Dm 
ร้อนเรื่องราวใดๆ 
 
จะอธิ
G 
ษฐาน 
 
 
C 

 
ฝากดวงจั
F 
นทร์ให้กำลังใจ 
 
ในยามเธอเห
Em 
นื่อยล้า
 
ฝากสาย
Dm 
ลมช่วยพัดผ่าน
G 
มา 
 
ยามเธอร้อ
C 
นใจ
 
ฝากดวง
Dm 
ดาวให้มันส่องแ
G 
สง 
 
นำ
Em 
พาความคิดเร
Am 
าไป
 
ฝากดวง
Dm 
ใจความรักนำ
G 
ไป 
 
ให้ถึ
C 
งเธอ

INSTRU | F | C | F | C | F | Em | Dm | G | G |

Dm 
เธอ 
 
บอกกันสักนิดได้
Em 
ไหม
 
เรื่องทุกข์
Dm 
ร้อนเรื่องราวใดๆ 
 
จะอธิ
G 
ษฐาน 
 
 
C 

 
ฝากดวงจั
F 
นทร์ให้กำลังใจ 
 
ในยามเธอเห
Em 
นื่อยล้า
 
ฝากสาย
Dm 
ลมช่วยพัดผ่าน
G 
มา 
 
ยามเธอร้อ
C 
นใจ
 
ฝากดวง
Dm 
ดาวให้มันส่องแ
G 
สง 
 
นำ
Em 
พาความคิดเร
Am 
าไป
 
ฝากดวง
Dm 
ใจความรักนำ
G 
ไป 
 
ให้ถึ
C 
งเธอ

 
ฝากดวงจั
F 
นทร์ให้กำลังใจ 
 
ในยามเธอเห
Em 
นื่อยล้า
 
ฝากสาย
Dm 
ลมช่วยพัดผ่าน
G 
มา 
 
ยามเธอร้อ
C 
นใจ
 
ฝากดวง
Dm 
ดาวให้มันส่องแ
G 
สง 
 
นำ
Em 
พาความคิดเร
Am 
าไป
 
ฝากดวง
Dm 
ใจความรักนำ
G 
ไป 
 
ให้ถึ
C 
งเธอ

 
ฝากดวงจั
F 
นทร์ให้กำลังใจ 
 
ในยามเธอเห
Em 
นื่อยล้า
 
ฝากสาย
Dm 
ลมช่วยพัดผ่าน
G 
มา 
 
ยามเธอร้อ
C 
นใจ
 
ฝากดวง
Dm 
ดาวให้มันส่องแ
G 
สง 
 
นำ
Em 
พาความคิดเร
Am 
าไป
 
ฝากดวง
Dm 
ใจความรักนำ
G 
ไป 
 
ให้ถึ
C 
งเธอ

 
ฝากดวง
Dm 
ดาวให้มันส่องแ
G 
สง 
 
นำ
Em 
พาความคิดเร
Am 
าไป
 
ฝากดวง
Dm 
ใจความรักนำ
G 
ไป 
 
ให้ถึงเ
C 
ธอ..


ยามเธอเหงาให้เราข้างเคียงเพียงเธอได้ไหม
ยามเธอเหงายามเธอเศร้าใจช่วยเช็ดน้ำตา
ยามเธอล้ม ทั้งจากที่ใด ให้ฉันเป็นผู้นำพา
จะลบเลือนร่องรอยจากร้ายเยียวยาให้เธอ

เธอ บอกกันสักนิดได้ไหม
เรื่องทุกข์ร้อนเรื่องราวใดๆ จะอธิษฐาน

ฝากดวงจันทร์ให้กำลังใจ ในยามเธอเหนื่อยล้า
ฝากสายลมช่วยพัดผ่านมา ยามเธอร้อนใจ
ฝากดวงดาวให้มันส่องแสง นำพาความคิดเราไป
ฝากดวงใจความรักนำไป ให้ถึงเธอ

( ดนตรี )

เธอ บอกกันสักนิดได้ไหม
เรื่องทุกข์ร้อนเรื่องราวใดๆ จะอธิษฐาน

ฝากดวงจันทร์ให้กำลังใจ ในยามเธอเหนื่อยล้า
ฝากสายลมช่วยพัดผ่านมา ยามเธอร้อนใจ
ฝากดวงดาวให้มันส่องแสง นำพาความคิดเราไป
ฝากดวงใจความรักนำไป ให้ถึงเธอ

ฝากดวงจันทร์ให้กำลังใจ ในยามเธอเหนื่อยล้า
ฝากสายลมช่วยพัดผ่านมา ยามเธอร้อนใจ
ฝากดวงดาวให้มันส่องแสง นำพาความคิดเราไป
ฝากดวงใจความรักนำไป ให้ถึงเธอ

ฝากดวงจันทร์ให้กำลังใจ ในยามเธอเหนื่อยล้า
ฝากสายลมช่วยพัดผ่านมา ยามเธอร้อนใจ
ฝากดวงดาวให้มันส่องแสง นำพาความคิดเราไป
ฝากดวงใจความรักนำไป ให้ถึงเธอ

ฝากดวงดาวให้มันส่องแสง นำพาความคิดเราไป
ฝากดวงใจความรักนำไป ให้ถึงเธอ..


รูปภาพคอร์ด ฝาก – Warin

คอร์ดเพลง ฝาก - Warin

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฝาก (คอร์ด)

เนื้อร้อง Kittipon Kongpet
ทำนอง Warin Kittipon Kongpet
เรียบเรียง : messy room
คอร์ดเพลง ฝาก - Warin
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend