คอร์ดเพลง ถ้าเป็นพระจันทร์จะรอไหม – Warin

  
Text   

คอร์ดเพลง ถ้าเป็นพระจันทร์จะรอไหม Warin

คอร์ดเพลง ถ้าเป็นพระจันทร์จะรอไหม - Warin

เพลง ถ้าเป็นพระจันทร์จะรอไหม (คอร์ด)

ศิลปิน : Warin

แนวเพลง : #สตริง

Single : Warin ถ้าเป็นพระจันทร์จะรอไหม

คีย์คอร์ดเพลง ถ้าเป็นพระจันทร์จะรอไหม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D | A | G | D | ( 2 Times )

D 
วันนั้น 
 
ที่เ
A 
ธอบอกลา 
 
 
G 
ลมหนาวก็พัด
D 
มา
D 
ตัวฉัน 
 
จมอยู่ใ
A 
นน้ำตา 
 
G 
อคอยเธอที่ตรง
D 
นั้น
 
เป
D 
รียบฉัน 
 
A 
ป็นพระจันทร์ 
 
รอ
G 
วันเธอกลับ
D 
มา
 
ผ่าน
D 
วัน 
 
และเว
A 
ลา 
 
ล่วงเ
G 
ลยยาวนาน
 
ที่เธอหา
D 
ยไป 
 
หา
A 
ยไป 
 
 
G 
 
D 

 
D 
ธอ 
 
จากไปไ
A 
หนไกล 
 
รอค
G 
อยและรอวันได้ชิ
D 
ดใกล้
D 
รอ 
 
เธ
A 
ออยู่ตรงนี้ 
 
ที่เ
G 
ดิม 
 
ไม่ไปไห
D 
 
D 
รือ 
 
เธอ
A 
แค่ผ่านมา 
 
G 
ล้วเธอ 
 
ก็หายไ
D 
 
D 
ธอ 
 
ไม่ก
A 
ลับมาแล้ว 
 
จัน
G 
ทร์ต้องทำใ
D 
D 
ระยะท
A 
างของฉันและเ
G 
ธอ
 
เราต่างกันแส
D 
นไกล
 
D 
อ้ 
 
ดวงใ
A 
จของฉัน 
 
เธ
G 
อเลือนรางหายไ
D 
D 
แต่ฉัน 
 
จะส่องแ
A 
สงเรืองรอง
 
คราใ
G 
ดที่เธอได้มองให้เธอ
D 
รู้
D 
ว่าจันทร์ 
 
ยัง
A 
รักอยู่
 
จะค
G 
อยส่องแสงนำทางให้เธอกลับ
D 
มา
 
D 
ราใด 
 
A 
ภาบนฟ้า
 
เมฆ
G 
ดำปกคลุมแล้วฉันหา
D 
ยไป
 
D 
ธอ 
 
โปรดจงจำ
A 
ไว้
 
ว่าจัน
G 
ทร์กำลังทำใ
D 

 
D 
วามคิดถึง 
 
จะค
A 
งอยู่เสมอไป
 
G 
ธอจะยังอยู่ในหัวใ
D 
จฉัน
 
D 
ห้รักของเราเป็
A 
นนิรันดร์
 
ถึงแม้ว่
G 
ามันจะไม่ได้เป็นดั่ง
D 
ใจ
 
แต่ฉัน
A 
ฉัน.
G 
.. 
 
จะรั
D 
กเธอ

INSTRU | D | A | G | D |

D 
 
A 
รอ.. 
 
เธ
G 
ออยู่ตรงนี้ ที่เดิม ไม่ไปไ
D 
หน
 
D 
ธอ.. 
 
ได้โป
A 
รดกลับมา 
 
จัน
G 
ทร์ต้องทำใ
D 

 
D 
วามคิดถึง 
 
จะคงอ
A 
ยู่เสมอไป
 
G 
ธอจะยังอยู่ในหัวใ
D 
จฉัน
 
D 
ห้รักของเราเป็
A 
นนิรันดร์
 
ถึงแม้ว่
G 
ามันจะไม่ได้เป็นดั่ง
D 
ใจ
 
แต่
A 
ฉัน.
G 
.. 
 
จะรักเ
D 
ธอ 
 
 
A 
 
G 
 
ฉันรั
D 
กเธอ…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ถ้าเป็นพระจันทร์จะรอไหม (คอร์ด)
ศิลปิน : Warin
เนื้อร้อง/ทำนอง : Warin
เรียบเรียง : messy room
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend