คอร์ดเพลง เปลี่ยน – Warin (วรินทร์)

  
Text   

คอร์ดเพลง : เปลี่ยน Warin (วรินทร์)

คอร์ดเพลง เปลี่ยน  - Warin (วรินทร์)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Warin (วรินทร์) : เปลี่ยน

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เปลี่ยน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


CAPO #4
INTRO | G C G | G C G | C D C G | C D G |

G 
จดจำเมื่อค
C 
รั้ง 
 
วันเ
G 
ก่า
 
จด
C 
จำวันที่เ
D 
รา 
 
ต้องจ
G 
าก
 
จด
C 
จำสิ่ง
D 
ดีๆ 
 
ที่เ
C 
ธอเคยให้
G 
มา
 
จด
C 
จำเว
D 
ลาช่วง
G 
นั้น
G 
ให้ฉันได้เ
C 
ริ่มต้นใ
G 
หม่
C 
ให้ฉันก้าว
D 
ไป 
 
ข้างห
G 
น้า
C 
ให้ฉันได
D 
ใช้ชีวิตที่เ
C 
หลือโดยไร้
G 
น้ำตา
 
ให้
C 
ฉันเดินออก
D 
มาเสีย
G 
ที

INSTRU | G C G | G C G | C D C G | C D G |

 
เป
G 
ลี่ยน.. 
 
ให้ชี
C 
วิตทีเคย
G 
มี
 
เรื่องร
C 
าว.. 
 
มากม
G 
าย
 
เป
G 
ลี่ยน.. 
 
สิ่งที่
C 
คิดไว้ข้าง
G 
ใน
 
ให้
C 
ดัง.. 
 
ออก
G 
มา
 
เป
G 
ลี่ยน.. 
 
จากบาง
C 
คนที่เคยเเ
G 
คร์
 
ยอม
C 
เเพ้.. 
 
จาก
G 
ลา

 
เป
G 
ลี่ยน.. 
 
ความสุข
C 
ทุกช่วงเว
G 
ลา
 
เป็นค
C 
วาม.. 
 
ทรง
G 
จำ

INSTRU | G C G | G C G | C D C G | C D G |

 
เป
G 
ลี่ยน.. 
 
ให้ชี
C 
วิตทีเคย
G 
มี
 
เรื่องร
C 
าว.. 
 
มากม
G 
าย
 
เป
G 
ลี่ยน.. 
 
สิ่งที่
C 
คิดไว้ข้าง
G 
ใน
 
ให้
C 
ดัง.. 
 
ออก
G 
มา
 
เป
G 
ลี่ยน.. 
 
จากบาง
C 
คนที่เคยเเ
G 
คร์
 
ยอม
C 
เเพ้.. 
 
จาก
G 
ลา

 
เป
G 
ลี่ยน.. 
 
ความสุข
C 
ทุกช่วงเว
G 
ลา
 
เป็นค
C 
วาม.. 
 
ทรง
G 
จำ

 
เป
G 
ลี่ยน.. 
 
ให้ชี
C 
วิตทีเคย
G 
มี
 
เรื่องร
C 
าว.. 
 
มากม
G 
าย
 
เป
G 
ลี่ยน.. 
 
สิ่งที่
C 
คิดไว้ข้าง
G 
ใน
 
ให้
C 
ดัง.. 
 
ออก
G 
มา
 
เป
G 
ลี่ยน.. 
 
จากบาง
C 
คนที่เคยเเ
G 
คร์
 
ยอม
C 
เเพ้.. 
 
จาก
G 
ลา

 
เป
G 
ลี่ยน.. 
 
ความสุข
C 
ทุกช่วงเว
G 
ลา
 
เป็นค
C 
วาม.. 
 
ทรง
G 
จำ

INSTRU | G C G | G C G | C D C G | C D G |

 
เป
G 
ลี่ยน.. 
 
ความสุข
C 
ทุกช่วงเว
G 
ลา
 
เป็นค
C 
วาม.. 
 
ทรง
G 
จำ

 
เป
G 
ลี่ยน.. 
 
ความสุข
C 
ทุกช่วงเว
G 
ลา
 
เป็นค
C 
วาม.. 
 
ทรง
G 
จำ


จดจำเมื่อครั้ง วันเก่า
จดจำวันที่เรา ต้องจาก
จดจำสิ่งดีๆ ที่เธอเคยให้มา
จดจำเวลาช่วงนั้น
ให้ฉันได้เริ่มต้นใหม่
ให้ฉันก้าวไป ข้างหน้า
ให้ฉันไดใช้ชีวิตที่เหลือโดยไร้น้ำตา
ให้ฉันเดินออกมาเสียที

( ดนตรี )

เปลี่ยน.. ให้ชีวิตทีเคยมี
เรื่องราว.. มากมาย
เปลี่ยน.. สิ่งที่คิดไว้ข้างใน
ให้ดัง.. ออกมา
เปลี่ยน.. จากบางคนที่เคยเเคร์
ยอมเเพ้.. จากลา

เปลี่ยน.. ความสุขทุกช่วงเวลา
เป็นความ.. ทรงจำ

( ดนตรี )

เปลี่ยน.. ให้ชีวิตทีเคยมี
เรื่องราว.. มากมาย
เปลี่ยน.. สิ่งที่คิดไว้ข้างใน
ให้ดัง.. ออกมา
เปลี่ยน.. จากบางคนที่เคยเเคร์
ยอมเเพ้.. จากลา

เปลี่ยน.. ความสุขทุกช่วงเวลา
เป็นความ.. ทรงจำ

เปลี่ยน.. ให้ชีวิตทีเคยมี
เรื่องราว.. มากมาย
เปลี่ยน.. สิ่งที่คิดไว้ข้างใน
ให้ดัง.. ออกมา
เปลี่ยน.. จากบางคนที่เคยเเคร์
ยอมเเพ้.. จากลา

เปลี่ยน.. ความสุขทุกช่วงเวลา
เป็นความ.. ทรงจำ

( ดนตรี )

เปลี่ยน.. ความสุขทุกช่วงเวลา
เป็นความ.. ทรงจำ

เปลี่ยน.. ความสุขทุกช่วงเวลา
เป็นความ.. ทรงจำ


รูปภาพคอร์ด เปลี่ยน – Warin (วรินทร์)

คอร์ดเพลง เปลี่ยน - Warin (วรินทร์)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เปลี่ยน (คอร์ด)

ศิลปิน : Warin
เนื้อร้อง/ทำนอง : Warin
เรียบเรียง : messy room
เปลี่ยน - Warin (วรินทร์)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend