คอร์ดเพลง คำสาปคนโสด – ตาโอ๋ วงเซอร์ feat.เทพ มอร์แกน

  
Text   

คอร์ดเพลง : คำสาปคนโสด ตาโอ๋ วงเซอร์

คอร์ดเพลง คำสาปคนโสด - ตาโอ๋ วงเซอร์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ตาโอ๋ วงเซอร์ : คำสาปคนโสด

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง คำสาปคนโสด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A E | D E A |
INTRO | A E | D | E D E |

 
อย่าเพิ่ง
A 
หาว่าฉันเป็น
E 
คนไม่ดี
 
ถ้าเธอ
F#m 
ยังไม่เคยคิดรั
E 
กกัน
 
คนอย่าง
D 
ฉัน..
 
นั้น
C#m 
รักใครฉันก็รั
Bm 
กจริง.. 
 
 
E 

 
ก็แค่
A 
ฉันมันคนหน้า
E 
ตาไม่ดี
 
ไม่ได้
F#m 
แปลว่าใจของฉั
E 
นดำ
 
รู้ไว้
D 
นะ..
 
ที่ผ่า
C#m 
นมาฉันโดนกระ
Bm 
ทำ ซ้ำ  
E 
ๆ 
 
เลย

F#m 
ฉัน.. 
 
เหมือน
C#m 
โดนคำสาป
 
ให้ผิดห
D 
วังซ้ำ 
 
 
E 
ๆ ซาก  
A 
 
ทั้งที่
F#m 
จริง.. 
 
ฉัน
C#m 
นั้นก็อยาก
 
อยากมีควา
D 
มรัก.. 
 
เหมือนคนอื่
E 
นเขา

 
ให้โอกาส
A 
ฉันได้ไหม
 
สัก
C#m 
ครั้งนึงได้ไ
D 
หมเธอ  
E 
 
ให้โอกาส
A 
ใจเซอร์ 
 
 
ที่
C#m 
เคยช้ำมาหลายค
D 
รั้ง 
 
 
E 
 
ช่วยเปิดประ
D 
ตูหัวใ
E 
จ..
 
ให้
C#m 
ฉันได้เข้าไปข้างใ
F#m 
นนั้น
 
ปลดคำส
D 
าปให้ฉันได้เ
E 
จอรักจริงสั
A 
กที 
 
 
E 

INSTRU | A C#m | D E | ( 2 Times )
INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A |

F#m 
ฉัน.. 
 
เหมือน
C#m 
โดนคำสาป
 
ให้ผิดห
D 
วังซ้ำ 
 
 
E 
ๆ ซาก  
A 
 
ทั้งที่
F#m 
จริง.. 
 
ฉัน
C#m 
นั้นก็อยาก
 
อยากมีควา
D 
มรัก.. 
 
เหมือนคนอื่
E 
นเขา 
 
 
F# 

 
ให้โอกาส
B 
ฉันได้ไหม
 
สักค
F# 
รั้งนึงได้
G#m 
ไหมเธอ 
 
 
E 
 
F# 
 
ให้โอกาส
B 
ใจเซอร์ 
 
 
ที่เ
F# 
คยช้ำมาหลา
G#m 
ยครั้ง 
 
 
E 
 
F# 
 
ช่วยเปิดประ
E 
ตูหัว
F# 
ใจ..
 
ให้
D#m 
ฉันได้เข้าไปข้าง
G#m 
ในนั้น
 
ปลดคำส
E 
าปให้ฉันได้เ
F# 
จอรักจริงสั
B 
กที

 
ให้โอกาส
B 
ฉันได้ไหม
 
สักค
F# 
รั้งนึงได้
G#m 
ไหมเธอ 
 
 
E 
 
F# 
 
ให้โอกาส
B 
ใจเซอร์ 
 
 
ที่เ
F# 
คยช้ำมาหลา
G#m 
ยครั้ง 
 
 
E 
 
F# 
 
ช่วยเปิดประ
E 
ตูหัว
F# 
ใจ..
 
ให้
D#m 
ฉันได้เข้าไปข้าง
G#m 
ในนั้น
 
ปลดคำส
E 
าปให้ฉันได้เ
F# 
จอรักจริงสัก
B 
ที

 
ช่วยปลดคำส
E 
าปคนโสดให้เ
F# 
จอรักจริงสัก
B 
ที..


อย่าเพิ่งหาว่าฉันเปนคนไม่ดี
ถ้าเธอยังไม่เคยคิดรักกัน
คนอย่างฉัน..
นั้นรักใครฉันกรักจริง..

กแค่ฉันมันคนหน้าตาไม่ดี
ไม่ได้แปลว่าใจของฉันดำ
รู้ไว้นะ..
ที่ผ่านมาฉันโดนกระทำ ซ้ำ ๆ เลย

ฉัน.. เหมือนโดนคำสาป
ให้ผิดหวังซ้ำ ๆ ซาก ๆ
ทั้งที่จริง.. ฉันนั้นกอยาก
อยากมีความรัก.. เหมือนคนอื่นเขา

ให้โอกาสฉันได้ไหม
สักครั้งนึงได้ไหมเธอ
ให้โอกาสใจเซอร์ ๆ
ที่เคยช้ำมาหลายครั้ง
ช่วยเปิดประตูหัวใจ..
ให้ฉันได้เข้าไปข้างในนั้น
ปลดคำสาปให้ฉันได้เจอรักจริงสักที

( ดนตรี )

ฉัน.. เหมือนโดนคำสาป
ให้ผิดหวังซ้ำ ๆ ซาก ๆ
ทั้งที่จริง.. ฉันนั้นกอยาก
อยากมีความรัก.. เหมือนคนอื่นเขา

ให้โอกาสฉันได้ไหม
สักครั้งนึงได้ไหมเธอ
ให้โอกาสใจเซอร์ ๆ
ที่เคยช้ำมาหลายครั้ง
ช่วยเปิดประตูหัวใจ..
ให้ฉันได้เข้าไปข้างในนั้น
ปลดคำสาปให้ฉันได้เจอรักจริงสักที

ให้โอกาสฉันได้ไหม
สักครั้งนึงได้ไหมเธอ
ให้โอกาสใจเซอร์ ๆ
ที่เคยช้ำมาหลายครั้ง
ช่วยเปิดประตูหัวใจ..
ให้ฉันได้เข้าไปข้างในนั้น
ปลดคำสาปให้ฉันได้เจอรักจริงสักที

ช่วยปลดคำสาปคนโสดให้เจอรักจริงสักที..


รูปภาพคอร์ด คำสาปคนโสด – ตาโอ๋ วงเซอร์

คอร์ดเพลง คำสาปคนโสด - ตาโอ๋ วงเซอร์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คำสาปคนโสด (คอร์ด)

ศิลปิน : ตาโอ๋ วงเซอร์ Feat.เทพ มอร์แกน
คำร้อง/ทำนอง : ตาโอ๋ วงเซอร์
เรียบเรียง : A2 HOME STUDIO
ติดต่องาน โทร.081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend