หน้าแรก » ตาโอ๋ วงเซอร์ » คอร์ดเพลง คำสาปคนโสด – ตาโอ๋ วงเซอร์ feat.เทพ มอร์แกน

คอร์ดเพลง คำสาปคนโสด – ตาโอ๋ วงเซอร์ feat.เทพ มอร์แกน

คอร์ดเพลง : คำสาปคนโสด ตาโอ๋ วงเซอร์

คอร์ดเพลง คำสาปคนโสด - ตาโอ๋ วงเซอร์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ตาโอ๋ วงเซอร์ : คำสาปคนโสด

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง คำสาปคนโสด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A E | D E A |
INTRO | A E | D | E D E |

 
อย่าเพิ่ง
หาว่าฉันเป็น
คนไม่ดี
 
ถ้าเธอ
F#m 
ยังไม่เคยคิดรั
กกัน
 
คนอย่าง
ฉัน..
 
นั้น
C#m 
รักใครฉันก็รั
Bm 
กจริง.. 
 
 

 
ก็แค่
ฉันมันคนหน้า
ตาไม่ดี
 
ไม่ได้
F#m 
แปลว่าใจของฉั
นดำ
 
รู้ไว้
นะ..
 
ที่ผ่า
C#m 
นมาฉันโดนกระ
Bm 
ทำ ซ้ำ  
ๆ 
 
เลย

F#m 
ฉัน.. 
 
เหมือน
C#m 
โดนคำสาป
 
ให้ผิดห
วังซ้ำ 
 
 
ๆ ซาก  
 
ทั้งที่
F#m 
จริง.. 
 
ฉัน
C#m 
นั้นก็อยาก
 
อยากมีควา
มรัก.. 
 
เหมือนคนอื่
นเขา

 
ให้โอกาส
ฉันได้ไหม
 
สัก
C#m 
ครั้งนึงได้ไ
หมเธอ  
 
ให้โอกาส
ใจเซอร์ 
 
 
ที่
C#m 
เคยช้ำมาหลายค
รั้ง 
 
 
 
ช่วยเปิดประ
ตูหัวใ
จ..
 
ให้
C#m 
ฉันได้เข้าไปข้างใ
F#m 
นนั้น
 
ปลดคำส
าปให้ฉันได้เ
จอรักจริงสั
กที 
 
 

INSTRU | A C#m | D E | ( 2 Times )
INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A |

F#m 
ฉัน.. 
 
เหมือน
C#m 
โดนคำสาป
 
ให้ผิดห
วังซ้ำ 
 
 
ๆ ซาก  
 
ทั้งที่
F#m 
จริง.. 
 
ฉัน
C#m 
นั้นก็อยาก
 
อยากมีควา
มรัก.. 
 
เหมือนคนอื่
นเขา 
 
 
F# 

 
ให้โอกาส
ฉันได้ไหม
 
สักค
F# 
รั้งนึงได้
G#m 
ไหมเธอ 
 
 
 
F# 
 
ให้โอกาส
ใจเซอร์ 
 
 
ที่เ
F# 
คยช้ำมาหลา
G#m 
ยครั้ง 
 
 
 
F# 
 
ช่วยเปิดประ
ตูหัว
F# 
ใจ..
 
ให้
D#m 
ฉันได้เข้าไปข้าง
G#m 
ในนั้น
 
ปลดคำส
าปให้ฉันได้เ
F# 
จอรักจริงสั
กที

 
ให้โอกาส
ฉันได้ไหม
 
สักค
F# 
รั้งนึงได้
G#m 
ไหมเธอ 
 
 
 
F# 
 
ให้โอกาส
ใจเซอร์ 
 
 
ที่เ
F# 
คยช้ำมาหลา
G#m 
ยครั้ง 
 
 
 
F# 
 
ช่วยเปิดประ
ตูหัว
F# 
ใจ..
 
ให้
D#m 
ฉันได้เข้าไปข้าง
G#m 
ในนั้น
 
ปลดคำส
าปให้ฉันได้เ
F# 
จอรักจริงสัก
ที

 
ช่วยปลดคำส
าปคนโสดให้เ
F# 
จอรักจริงสัก
ที..


อย่าเพิ่งหาว่าฉันเปนคนไม่ดี
ถ้าเธอยังไม่เคยคิดรักกัน
คนอย่างฉัน..
นั้นรักใครฉันกรักจริง..

กแค่ฉันมันคนหน้าตาไม่ดี
ไม่ได้แปลว่าใจของฉันดำ
รู้ไว้นะ..
ที่ผ่านมาฉันโดนกระทำ ซ้ำ ๆ เลย

ฉัน.. เหมือนโดนคำสาป
ให้ผิดหวังซ้ำ ๆ ซาก ๆ
ทั้งที่จริง.. ฉันนั้นกอยาก
อยากมีความรัก.. เหมือนคนอื่นเขา

ให้โอกาสฉันได้ไหม
สักครั้งนึงได้ไหมเธอ
ให้โอกาสใจเซอร์ ๆ
ที่เคยช้ำมาหลายครั้ง
ช่วยเปิดประตูหัวใจ..
ให้ฉันได้เข้าไปข้างในนั้น
ปลดคำสาปให้ฉันได้เจอรักจริงสักที

( ดนตรี )

ฉัน.. เหมือนโดนคำสาป
ให้ผิดหวังซ้ำ ๆ ซาก ๆ
ทั้งที่จริง.. ฉันนั้นกอยาก
อยากมีความรัก.. เหมือนคนอื่นเขา

ให้โอกาสฉันได้ไหม
สักครั้งนึงได้ไหมเธอ
ให้โอกาสใจเซอร์ ๆ
ที่เคยช้ำมาหลายครั้ง
ช่วยเปิดประตูหัวใจ..
ให้ฉันได้เข้าไปข้างในนั้น
ปลดคำสาปให้ฉันได้เจอรักจริงสักที

ให้โอกาสฉันได้ไหม
สักครั้งนึงได้ไหมเธอ
ให้โอกาสใจเซอร์ ๆ
ที่เคยช้ำมาหลายครั้ง
ช่วยเปิดประตูหัวใจ..
ให้ฉันได้เข้าไปข้างในนั้น
ปลดคำสาปให้ฉันได้เจอรักจริงสักที

ช่วยปลดคำสาปคนโสดให้เจอรักจริงสักที..


รูปภาพคอร์ด คำสาปคนโสด – ตาโอ๋ วงเซอร์

คอร์ดเพลง คำสาปคนโสด - ตาโอ๋ วงเซอร์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คำสาปคนโสด (คอร์ด)

ศิลปิน : ตาโอ๋ วงเซอร์ Feat.เทพ มอร์แกน
คำร้อง/ทำนอง : ตาโอ๋ วงเซอร์
เรียบเรียง : A2 HOME STUDIO
ติดต่องาน โทร.081-082-6999
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :