คอร์ดเพลง คนสำคัญ – เต้ย อภิวัฒน์

  
Text   

คอร์ดเพลง : คนสำคัญ เต้ย อภิวัฒน์

คอร์ดเพลง คนสำคัญ - เต้ย อภิวัฒน์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เต้ย อภิวัฒน์ : คนสำคัญ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง คนสำคัญ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bb | Bb |

 
สิเติมพลังให้เ
Bb 
ด้อ 
 
ให้เธอมีแ
F 
ฮง
 
ให้เธอแข็ง
Dm 
แรง 
 
สิเบิ่งแยงสุ
Gm 
มื้อ
 
ถ่าให้กำลัง
Eb 
ใจ 
 
ยามเมื่อยจับ
Dm 
มือ
 
กะย้อนเธอ
Cm 
คือ 
 
คนสำคัญของอ้
F 
าย

INSTRU | Bb | F | Dm | Gm |
INSTRU | Eb | Dm | Cm | F | F |

Bb 
มื้อนี้เจ้านั้นเมื่อยบ่ 
 
 
Dm 
มื้อนี้เจ้านั้นท้อบ่
Eb 
พอสู่ไหวบ่น้อหัว
F 
ใจ 
 
 
Bb 
ลุกขึ้นมาฟ้าวหย่างต่อ
Dm 
อย่าฟ้าวถิ่มความฝันไป 
 
 
Eb 
อ้ายมีกำลังใจให้เ
F 
ด้อ

Cm 
รู้ว่าเธอต้องทำได้ 
 
 
Dm 
ตามความฝันของเธอ
 
ฮู้ไว้เ
Eb 
ด้อว่าสิส่งฮักส่งแฮงไ
F 
ปให้

 
สิเติมพลังให้เ
Bb 
ด้อ 
 
ให้เธอมีแ
F 
ฮง
 
ให้เธอแข็ง
Dm 
แรง 
 
สิเบิ่งแยงสุ
Gm 
มื้อ
 
ถ่าให้กำลัง
Eb 
ใจ 
 
ยามเมื่อยจับ
Dm 
มือ
 
กะย้อนเธอ
Cm 
คือคนสำคัญของอ้
F 
าย

 
สิเติมพลังให้เ
Bb 
ด้อ 
 
ยามเธอเบิดแ
F 
ฮง
 
ให้เธอแข็ง
Dm 
แรงทุกเช้าวัน
Gm 
ใหม่
 
เป็นเทิงอ้ายเทิง
Eb 
หมู่ 
 
เป็นคนที่อยู่ใ
Dm 
นใจ
 
ทรีอินวันเลย
Cm 
ไหม 
 
ย้อน
F 
ฮักหลายเ
Bb 
ด้อ

INSTRU | Bb | F | Dm | Gm |
INSTRU | Eb | Dm | Cm | F |

Bb 
ไปเตะบอลนำอ้ายบ่ 
 
 
Dm 
ไปแล่นเล่นนำอ้ายบ่
Eb 
อ้ายสิพาแล่นเลาะบ้านอ้
F 
าย 
 
 
Bb 
หรือสิไปเล่นดนตรี
Dm 
อ้ายสิสอนร้องเพลงให้ 
 
 
Eb 
ทรีอินวันเลยไหมคน
F 
ดี

Cm 
รู้ว่าเธอต้องทำได้ 
 
 
Dm 
ตามความฝันของเธอ
 
ฮู้ไว้เ
Eb 
ด้อว่าสิส่งฮักส่งแฮงไ
F 
ปให้

 
สิเติมพลังให้เ
Bb 
ด้อ 
 
ให้เธอมีแ
F 
ฮง
 
ให้เธอแข็ง
Dm 
แรง 
 
สิเบิ่งแยงสุ
Gm 
มื้อ
 
ถ่าให้กำลัง
Eb 
ใจ 
 
ยามเมื่อยจับ
Dm 
มือ
 
กะย้อนเธอ
Cm 
คือคนสำคัญของอ้
F 
าย

 
สิเติมพลังให้เ
Bb 
ด้อ 
 
ยามเธอเบิดแ
F 
ฮง
 
ให้เธอแข็ง
Dm 
แรงทุกเช้าวัน
Gm 
ใหม่
 
เป็นเทิงอ้ายเทิง
Eb 
หมู่ 
 
เป็นคนที่อยู่ใ
Dm 
นใจ
 
ทรีอินวันเลย
Cm 
ไหม 
 
ย้อน
F 
ฮักหลายเ
Bb 
ด้อ 
 
 
F 

 
สิเติมพลังให้เ
Bb 
ด้อ 
 
ให้เธอมีแ
F 
ฮง
 
ให้เธอแข็ง
Dm 
แรง 
 
สิเบิ่งแยงสุ
Gm 
มื้อ
 
ถ่าให้กำลัง
Eb 
ใจ 
 
ยามเมื่อยจับ
Dm 
มือ
 
กะย้อนเธอ
Cm 
คือคนสำคัญของอ้
F 
าย

 
สิเติมพลังให้เ
Bb 
ด้อ 
 
ยามเธอเบิดแ
F 
ฮง
 
ให้เธอแข็ง
Dm 
แรงทุกเช้าวัน
Gm 
ใหม่
 
เป็นเทิงอ้ายเทิง
Eb 
หมู่ 
 
เป็นคนที่อยู่ใ
Dm 
นใจ
 
ทรีอินวันเลย
Cm 
ไหม 
 
ย้อน
F 
ฮักหลายเ
Bb 
ด้อ.. 
 
 
F 

 
เป็นเทิงอ้ายเทิง
Eb 
หมู่ 
 
เป็นคนที่อยู่ใ
Dm 
นใจ
 
ทรีอินวันเลย
Cm 
ไหม 
 
ย้อน
F 
ฮักหลายเ
Bb 
ด้อ

OUTRO | Bb | Bb |


สิเติมพลังให้เด้อ ให้เธอมีแฮง
ให้เธอแขงแรง สิเบิ่งแยงสุมื้อ
ถ่าให้กำลังใจ ยามเมื่อยจับมือ
กะย้อนเธอคือ คนสำคัญของอ้าย

( ดนตรี )

มื้อนี้เจ้านั้นเมื่อยบ่ มื้อนี้เจ้านั้นท้อบ่
พอสู่ไหวบ่น้อหัวใจ ลุกขึ้นมาฟ้าวหย่างต่อ
อย่าฟ้าวถิ่มความฝันไป อ้ายมีกำลังใจให้เด้อ

รู้ว่าเธอต้องทำได้ ตามความฝันของเธอ
ฮู้ไว้เด้อว่าสิส่งฮักส่งแฮงไปให้

สิเติมพลังให้เด้อ ให้เธอมีแฮง
ให้เธอแขงแรง สิเบิ่งแยงสุมื้อ
ถ่าให้กำลังใจ ยามเมื่อยจับมือ
กะย้อนเธอคือคนสำคัญของอ้าย

สิเติมพลังให้เด้อ ยามเธอเบิดแฮง
ให้เธอแขงแรงทุกเช้าวันใหม่
เปนเทิงอ้ายเทิงหมู่ เปนคนที่อยู่ในใจ
ทรีอินวันเลยไหม ย้อนฮักหลายเด้อ

( ดนตรี )

ไปเตะบอลนำอ้ายบ่ ไปแล่นเล่นนำอ้ายบ่
อ้ายสิพาแล่นเลาะบ้านอ้าย หรือสิไปเล่นดนตรี
อ้ายสิสอนร้องเพลงให้ ทรีอินวันเลยไหมคนดี

รู้ว่าเธอต้องทำได้ ตามความฝันของเธอ
ฮู้ไว้เด้อว่าสิส่งฮักส่งแฮงไปให้

สิเติมพลังให้เด้อ ให้เธอมีแฮง
ให้เธอแขงแรง สิเบิ่งแยงสุมื้อ
ถ่าให้กำลังใจ ยามเมื่อยจับมือ
กะย้อนเธอคือคนสำคัญของอ้าย

สิเติมพลังให้เด้อ ยามเธอเบิดแฮง
ให้เธอแขงแรงทุกเช้าวันใหม่
เปนเทิงอ้ายเทิงหมู่ เปนคนที่อยู่ในใจ
ทรีอินวันเลยไหม ย้อนฮักหลายเด้อ

สิเติมพลังให้เด้อ ให้เธอมีแฮง
ให้เธอแขงแรง สิเบิ่งแยงสุมื้อ
ถ่าให้กำลังใจ ยามเมื่อยจับมือ
กะย้อนเธอคือคนสำคัญของอ้าย

สิเติมพลังให้เด้อ ยามเธอเบิดแฮง
ให้เธอแขงแรงทุกเช้าวันใหม่
เปนเทิงอ้ายเทิงหมู่ เปนคนที่อยู่ในใจ
ทรีอินวันเลยไหม ย้อนฮักหลายเด้อ..

เปนเทิงอ้ายเทิงหมู่ เปนคนที่อยู่ในใจ
ทรีอินวันเลยไหม ย้อนฮักหลายเด้อ


รูปภาพคอร์ด คนสำคัญ – เต้ย อภิวัฒน์

คอร์ดเพลง คนสำคัญ - เต้ย อภิวัฒน์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คนสำคัญ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : จินนี่ ภูไท
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานการแสดง : 081-6480904
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend