คอร์ดเพลง รักเขาตายเลือกฉันอยู่ – ตาโอ๋ วงเซอร์

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง รักเขาตายเลือกฉันอยู่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A B | G#m C#m | A B | E |

C#m 
รู้ว่าฉันนั้นมาทีหลัง
 
แต่ฉันนั้นทำอย่า
G#m 
งไร 
 
ก็ฉันรักเธอเหมือนกัน
 
ถึง
A 
แม้ว่าเขานั้นมาก่อน
B 
ฉันคนนี้ก็ต
E 
าม

 
แต่จะให้
A 
วัดความผูกพันธ์ฉันคง
B 
มีมากกว่า
 
อย่าไป
G#m 
เสียเวลากับคนอย่าง
C#m 
เขาเลย
 
ทิ้งเขา
A 
ไป 
 
อย่าไปขวางท
B 
าง
 
เมื่อเขาพบทางที่
E 
ดีกว่า

 
ถ้าอยากจะ
A 
รู้ว่าฉันรักเธอเท่าไ
B 
หร่
 
ให้เธอ
G#m 
มองขึ้นไป
C#m 
บนฟ้า
 
นับด
A 
าว.. 
 
มัน
B 
คงจะน้อยเกิ
E 
นไป
 
ถ้าอยากจะ
A 
รู้ว่าเขารักเธอเท่าไ
B 
หร่
 
ก็จะ
G#m 
ตอบให้เธอนั้น
C#m 
ตาสว่าง
 
ว่า
F#m 
เขาคนนั้น.
F#7 
.. 
 
มันหลา
B 
ยใจ

 
รักเขานั้นต
A 
ายเลือกฉันนั้น
E 
อยู่
 
เพราะเธอคงไม่
A 
รู้ว่าเขานั้นร้ายเท่าไ
E 
หร่
 
ไม่ได้
F#m 
ตายเพราะใครนั้น
B 
ทำ.. 
 
ร้า
E 
ยเธอ
 
แต่เธอจะต
A 
ายเพราะความมักง่ายของใ
B 
ครคนนั้น
 
ที่
G#m 
พร้อม.. 
 
จะห
C#m 
ลอกเธอ
 
เชื่อ
F#m 
ฉันเถอะ 
 
รักเขาต
B 
าย.
G# 
.. 
 
เลือกฉันนั้นอยู่

INSTRU | A | B | C#m | C#m |
INSTRU | A | B | E | G#7 |

 
ถ้าอยากจะ
A 
รู้ว่าฉันรักเธอเท่าไ
B 
หร่
 
ให้เธอ
G#m 
มองขึ้นไป
C#m 
บนฟ้า
 
นับด
A 
าว.. 
 
มัน
B 
คงจะน้อยเกิ
E 
นไป
 
ถ้าอยากจะ
A 
รู้ว่าเขารักเธอเท่าไ
B 
หร่
 
ก็จะ
G#m 
ตอบให้เธอนั้น
C#m 
ตาสว่าง
 
ว่า
F#m 
เขาคนนั้น.
F#7 
.. 
 
มันหลา
B 
ยใจ

 
รักเขานั้นต
A 
ายเลือกฉันนั้น
E 
อยู่
 
เพราะเธอคงไม่
A 
รู้ว่าเขานั้นร้ายเท่าไ
E 
หร่
 
ไม่ได้
F#m 
ตายเพราะใครนั้น
B 
ทำ.. 
 
ร้า
E 
ยเธอ
 
แต่เธอจะต
A 
ายเพราะความมักง่ายของใ
B 
ครคนนั้น
 
ที่
G#m 
พร้อม.. 
 
จะห
C#m 
ลอกเธอ
 
เชื่อ
F#m 
ฉันเถอะ 
 
รักเขาต
B 
าย.
G# 
..

 
รักเขานั้นต
A 
ายเลือกฉันนั้น
E 
อยู่
 
เพราะเธอคงไม่
A 
รู้ว่าเขานั้นร้ายเท่าไ
E 
หร่
 
ไม่ได้
F#m 
ตายเพราะใครนั้น
B 
ทำ.. 
 
ร้า
E 
ยเธอ
 
แต่เธอจะต
A 
ายเพราะความมักง่ายของใ
B 
ครคนนั้น
 
ที่
G#m 
พร้อม.. 
 
จะห
C#m 
ลอกเธอ
 
เชื่อ
F#m 
ฉันเถอะ 
 
รักเขาต
B 
าย.
G# 
.. 
 
เลือกฉันนั้นอยู่

OUTRO | A | B | C#m | C#m |


รู้ว่าฉันนั้นมาทีหลัง
แต่ฉันนั้นทำอย่างไร ก็ฉันรักเธอเหมือนกัน
ถึงแม้ว่าเขานั้นมาก่อนฉันคนนี้ก็ตาม
แต่จะให้วัดความผูกพันธ์ฉันคงมีมากกว่า
อย่าไปเสียเวลากับคนอย่างเขาเลย
ทิ้งเขาไปอย่าไปขวางทาง เมื่อเขาพบทางที่ดีกว่า

ถ้าอยากจะรู้ว่าฉันรักเธอเท่าไหร่
ให้เธอมองขึ้นไปบนฟ้า
นับดาว มันคงจะน้อยเกินไป
ถ้าอยากจะรู้ว่าเขารักเธอเท่าไหร่
ก็จะตอบให้เธอนั้นตาสว่าง
ว่าเขาคนนั้น มันหลายใจ

รักเขานั้นตายเลือกฉันนั้นอยู่
เพราะเธอคงไม่รู้ว่าเขานั้นร้ายเท่าไหร่
ไม่ได้ตายเพราะใครนั้นทำร้ายเธอ
แต่เธอจะตายเพราะความมักง่ายของใครคนนั้น
ที่พร้อม จะหลอกเธอ
เชื่อฉันเถอะ รักเขาตาย เลือกฉันนั้นอยู่

( ดนตรี )

ถ้าอยากจะรู้ว่าฉันรักเธอเท่าไหร่
ให้เธอมองขึ้นไปบนฟ้า
นับดาว มันคงจะน้อยเกินไป
ถ้าอยากจะรู้ว่าเขารักเธอเท่าไหร่
ก็จะตอบให้เธอนั้นตาสว่าง
ว่าเขาคนนั้น มันหลายใจ

รักเขานั้นตายเลือกฉันนั้นอยู่
เพราะเธอคงไม่รู้ว่าเขานั้นร้ายเท่าไหร่
ไม่ได้ตายเพราะใครนั้นทำร้ายเธอ
แต่เธอจะตายเพราะความมักง่ายของใครคนนั้น
ที่พร้อม จะหลอกเธอ
เชื่อฉันเถอะ รักเขาตาย

รักเขานั้นตายเลือกฉันนั้นอยู่
เพราะเธอคงไม่รู้ว่าเขานั้นร้ายเท่าไหร่
ไม่ได้ตายเพราะใครนั้นทำร้ายเธอ
แต่เธอจะตายเพราะความมักง่ายของใครคนนั้น
ที่พร้อม จะหลอกเธอ
เชื่อฉันเถอะ รักเขาตาย เลือกฉันนั้นอยู่


รูปภาพคอร์ด รักเขาตายเลือกฉันอยู่ – ตาโอ๋ วงเซอร์

คอร์ดเพลง รักเขาตายเลือกฉันอยู่ - ตาโอ๋ วงเซอร์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รักเขาตายเลือกฉันอยู่ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : พรชัย จันสุข
เรียบเรียง : A2 HOME STUDIO
ติดต่องาน โทร.081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend