คอร์ดเพลง กบกินเดือน – ไววิทย์

  
Text   

 
เจ้ากบร้าย คลายจันทร์ออกมา
 
 
เจ้ากบร้าย คลายจันทร์ออกมา
 

INSTRU | C | C | C | C |
INSTRU | C | C | C | C |
INSTRU | G F | C | G F | C G | C |

 
ดูดวงเ
G 
ดือน 
 
ค่อยถูกบด
C 
บัง
 
เจ้ากบหน้า
F 
ชัง 
 
มันเป็นกบร้
C 
าย
 
มาจับอา
F 
วุธ 
 
ไล่กบออกไป
 
กบยักษ์ตัวใ
G 
หญ่ 
 
คลายจันทร์ออก
C 
มา

 
ดูชาว
G 
นา 
 
ทำไร่ทำ
C 
นา
 
ผลผลิตออก
F 
มา 
 
มันไม่มีกำ
C 
ไร
 
ปลูกข้าวเพื่อเ
F 
ขา 
 
แต่เรากินไม่
C 
ได้
 
กบยักษ์ตัวใ
G 
หญ่ 
 
คลายจันทร์ออก
C 
มา

INSTRU | C | C | C | C |
INSTRU | G F | C | G F | C G | C |

 
ดูกรรม
G 
กร 
 
หลับนอนที่
C 
ใด
 
เขาสร้างบ้านหลังใ
F 
หญ่ 
 
สร้างตึกระ
C 
ฟ้า
 
หยาดเหงื่อรินไ
F 
หล 
 
ท่วมพสุ
C 
ธา
 
ให้ตึกรามโอ
G 
ฬา 
 
กว้างเป็นกิ
C 
โล

 
ท่ามก
Am 
ลางเปลวแดดแผดร้อน
 
เราแบกเราค
G 
อนแทบจะเป็นลม
 
หนัก
Am 
หนาหรือเหนื่อยแค่ไหน
 
ไม่มีหรอกใ
G 
ครจะมาชื่นชม
 
ท้อง
Am 
หิวมันก็ทั้งแสบทั้งร้อง
 
มีปากมีท้
G 
องผมพูดตรงๆ
 
เปรียบเ
Am 
ดือนเป็นดั่งความหวัง
 
เป็นสิ่งเหนี่ยว
G 
รั้งของหมู่มวลชน

INSTRU | C | F | C | F | C | G F | C | C |

 
หยาดเหงื่อไ
G 
คล 
 
หลั่งไหลท่วม
C 
ดิน
 
ให้ทุกท่านมี
F 
กิน 
 
นอนอุ่นส
C 
บาย
 
ด้านหนึ่งอิ่มห
F 
นำ 
 
ด้านหนึ่งแสบ
C 
ใส้
 
กบยักษ์ตัวใ
G 
หญ่ 
 
คลายจันทร์ออก
C 
มา

 
ท่ามก
Am 
ลางเปลวแดดแผดร้อน
 
เราแบกเราค
G 
อนแทบจะเป็นลม
 
หนัก
Am 
หนาหรือเหนื่อยแค่ไหน
 
ไม่มีหรอกใ
G 
ครจะมาชื่นชม
 
ท้อง
Am 
หิวมันก็ทั้งแสบทั้งร้อง
 
มีปากมีท้
G 
องผมพูดตรงๆ
 
เปรียบเ
Am 
ดือนเป็นดั่งความหวัง
 
เป็นสิ่งเหนี่ยว
G 
รั้งของหมู่มวลชน

 
ส่อง
Am 
แสงไปทุกแห่งทุกหน
 
ไม่เคยแบ่ง
G 
ชนใครจะมีจะจน
 
กบ
Am 
ร้ายอภิสิทธิ์คิดฝัน
 
ว่าเดือนดวง
G 
นั้นมันเป็นเพียงของตน
 
ส่อง
Am 
แสงไปทุกแห่งทุกหน
 
ไม่เคยแบ่ง
G 
ชนใครจะมีจะจน
 
เปรียบเ
Am 
ดือนเป็นดั่งความหวัง
 
เป็นสิ่งเหนี่ยว
G 
รั้งของหมู่มวลชน
 
กบ
Am 
ร้ายอภิสิทธิ์คิดฝัน
 
ว่าเดือนดวง
G 
นั้นมันเป็นเพียงของตน..

 
เดือนเป็นของประชาชน
 
 
เดือนเป็นของเราทุกคน
 
 
เดือนเป็นของประชาชน
 
 
เดือนเป็นของเราทุกคน
 

 
ออกไป..
 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง กบกินเดือน


เจ้ากบร้าย คลายจันทร์ออกมา
เจ้ากบร้าย คลายจันทร์ออกมา

( ดนตรี )

ดูดวงเดือน ค่อยถูกบดบัง
เจ้ากบหน้าชัง มันเป็นกบร้าย
มาจับอาวุธ ไล่กบออกไป
กบยักษ์ตัวใหญ่ คลายจันทร์ออกมา

ดูชาวนา ทำไร่ทำนา
ผลผลิตออกมา มันไม่มีกำไร
ปลูกข้าวเพื่อเขา แต่เรากินไม่ได้
กบยักษ์ตัวใหญ่ คลายจันทร์ออกมา

( ดนตรี )

ดูกรรมกร หลับนอนที่ใด
เขาสร้างบ้านหลังใหญ่ สร้างตึกระฟ้า
หยาดเหงื่อรินไหล ท่วมพสุธา
ให้ตึกรามโอฬา กว้างเป็นกิโล

ท่ามกลางเปลวแดดแผดร้อน
เราแบกเราคอนแทบจะเป็นลม
หนักหนาหรือเหนื่อยแค่ไหน
ไม่มีหรอกใครจะมาชื่นชม
ท้องหิวมันก็ทั้งแสบทั้งร้อง
มีปากมีท้องผมพูดตรงๆ
เปรียบเดือนเป็นดั่งความหวัง
เป็นสิ่งเหนี่ยวรั้งของหมู่มวลชน

( ดนตรี )

หยาดเหงื่อไคล หลั่งไหลท่วมดิน
ให้ทุกท่านมีกิน นอนอุ่นสบาย
ด้านหนึ่งอิ่มหนำ ด้านหนึ่งแสบใส้
กบยักษ์ตัวใหญ่ คลายจันทร์ออกมา

ท่ามกลางเปลวแดดแผดร้อน
เราแบกเราคอนแทบจะเป็นลม
หนักหนาหรือเหนื่อยแค่ไหน
ไม่มีหรอกใครจะมาชื่นชม
ท้องหิวมันก็ทั้งแสบทั้งร้อง
มีปากมีท้องผมพูดตรงๆ
เปรียบเดือนเป็นดั่งความหวัง
เป็นสิ่งเหนี่ยวรั้งของหมู่มวลชน

ส่องแสงไปทุกแห่งทุกหน
ไม่เคยแบ่งชนใครจะมีจะจน
กบร้ายอภิสิทธิ์คิดฝัน
ว่าเดือนดวงนั้นมันเป็นเพียงของตน
ส่องแสงไปทุกแห่งทุกหน
ไม่เคยแบ่งชนใครจะมีจะจน
เปรียบเดือนเป็นดั่งความหวัง
เป็นสิ่งเหนี่ยวรั้งของหมู่มวลชน
กบร้ายอภิสิทธิ์คิดฝัน
ว่าเดือนดวงนั้นมันเป็นเพียงของตน

เดือนเป็นของประชาชน
เดือนเป็นของเราทุกคน

เดือนเป็นของประชาชน
เดือนเป็นของเราทุกคน

ออกไป..


รูปภาพคอร์ด กบกินเดือน – ไววิทย์

คอร์ดเพลง กบกินเดือน - ไววิทย์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กบกินเดือน (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ไปรวิทย์ สุขเกษม,สูนนาก อยู่สมโรง
เรียบเรียง : สูนนาก อยู่สมโรง และคณะ
Booking Show : 0994245954
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend