คอร์ดเพลง เหตุใด – Whal & Dolph

  
Text   

คอร์ดเพลง : เหตุใด Whal & Dolph

คอร์ดเพลง เหตุใด - Whal & Dolph

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Whal & Dolph : เหตุใด


Tune to Eb
INTRO | Am | Am | Am | Am |

Am 
อยากจะรู้ว่าเธอ
G 
นั้นเป็นใคร
 
เหตุ
F 
ใดมีรอยยิ้มที่อ่อ
C 
นหวาน
 
งด
Dm 
งามเป็นประกาย 
 
ส่อง
Em 
แสงดั่งดวงดาว
 
ทำ
Dm 
ฉันนั้นให้ฝันไปไ
G 
กล

Am 
อยากจะรู้ว่าเธอ
G 
นั้นเป็นใคร
 
เหตุ
F 
ใดเธอช่างสวยงามอย่า
C 
งนี้
 
พบ
Dm 
เธอเป็นจุดหมาย 
 
ต่อ
Em 
ไปจากวันนี้ 
 
 
Dm 
 
ฉันเป็น
G 
สุขหัว
C 
ใจ

Dm 
บอกตัวเอง 
 
 
Em 
อย่าไปไหวหวั่น
Dm 
เมื่อเธอนั้น 
 
ทั
C 
กทาย
Dm 
กดอารมณ์ 
 
 
Em 
ข่มใจเอาไว้หน่อย
F 
ยามที่เธอมอง
G 
มา..

 
เพราะเธอจะ
C 
รู้.. 
 
เพราะเธอจ
Em 
ะรู้..
 
แค่
F 
นี้พอ.. 
 
เดี๋ยวใจ
G 
ฉันละลาย
 
เพราะเธอจะ
C 
รู้.. 
 
(ว่าใครคนหนึ่งฝันถึงเธอ)
 
เพราะเธอจ
Em 
ะรู้.. 
 
(และเขายังคงเพ้อละเมอ)
 
แต่เดี๋ย
F 
วก่อน.. 
 
จะทนไม่ไ
G 
หวแล้วใจ

Am 
อยากจะรู้ว่าเธอ
G 
นั้นเป็นใคร
 
อาจเ
F 
ป็นคนที่ฟ้าได้สร้า
C 
งสรรค์
 
หรือ
Dm 
เธอเป็นคนนี้ 
 
ที่
Em 
มาจากบนนั้น 
 
 
Dm 
 
คนที่
G 
ฉันเฝ้า
C 
รอ 

INSTRU | Am | G | F | C |
INSTRU | Dm | Em | Dm | C |

Dm 
บอกตัวเอง 
 
 
Em 
อย่าไปไหวหวั่น
Dm 
เมื่อเธอนั้น 
 
ทั
C 
กทาย
Dm 
กดอารมณ์ 
 
 
Em 
ข่มใจเอาไว้หน่อย
F 
ยามที่เธอมอง
G 
มา..

 
เพราะเธอจะ
C 
รู้.. 
 
เพราะเธอจ
Em 
ะรู้..
 
แค่
F 
นี้พอ.. 
 
เดี๋ยวใจ
G 
ฉันละลาย
 
เพราะเธอจะ
C 
รู้.. 
 
(ว่าใครคนหนึ่งฝันถึงเธอ)
 
เพราะเธอจ
Em 
ะรู้.. 
 
(และเขายังคงเพ้อละเมอ)
 
แต่เดี๋ย
F 
วก่อน.. 
 
จะทนไม่ไ
G 
หวแล้วใจ

Am 
หากเธอรู้ว่าฉันนั้นเป็นใคร
 
อย่าป
F 
ล่อยให้ตัวฉันใจส
C 
ลาย
 
ถ้า
Dm 
เธอไม่แลเหลียว
 
ปล่อยให้
Em 
ฉันต้องเดียวดาย 
 
 
Dm 
 
ฉันก็
G 
จะ 
 
หาย
C 
ไป 

 
ถ้า
Dm 
เธอไม่แลเห
G 
ลียว
 
ปล่อยให้
C 
ฉันต้องเดียวดาย 
 
 
Dm 
 
ฉันก็
G 
จะ 
 
หาย
C 
ไป..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เหตุใด


อยากจะรู้ว่าเธอนั้นเป็นใคร
เหตุใดมีรอยยิ้มที่อ่อนหวาน
งดงามเป็นประกาย ส่องแสงดั่งดวงดาว
ทำฉันนั้นให้ฝันไปไกล

อยากจะรู้ว่าเธอนั้นเป็นใคร
เหตุใดเธอช่างสวยงามอย่างนี้
พบเธอเป็นจุดหมาย ต่อไปจากวันนี้
ฉันเป็นสุขหัวใจ

บอกตัวเอง อย่าไปไหวหวั่น
เมื่อเธอนั้น ทักทาย
กดอารมณ์ ข่มใจเอาไว้หน่อย
ยามที่เธอมองมา..

เพราะเธอจะรู้.. เพราะเธอจะรู้..
แค่นี้พอ.. เดี๋ยวใจฉันละลาย
เพราะเธอจะรู้.. (ว่าใครคนหนึ่งฝันถึงเธอ)
เพราะเธอจะรู้.. (และเขายังคงเพ้อละเมอ)
แต่เดี๋ยวก่อน.. จะทนไม่ไหวแล้วใจ

อยากจะรู้ว่าเธอนั้นเป็นใคร
อาจเป็นคนที่ฟ้าได้สร้างสรรค์
หรือเธอเป็นคนนี้ ที่มาจากบนนั้น
คนที่ฉันเฝ้ารอ 

( ดนตรี )

บอกตัวเอง อย่าไปไหวหวั่น
เมื่อเธอนั้น ทักทาย
กดอารมณ์ ข่มใจเอาไว้หน่อย
ยามที่เธอมองมา..

เพราะเธอจะรู้.. เพราะเธอจะรู้..
แค่นี้พอ.. เดี๋ยวใจฉันละลาย
เพราะเธอจะรู้.. (ว่าใครคนหนึ่งฝันถึงเธอ)
เพราะเธอจะรู้.. (และเขายังคงเพ้อละเมอ)
แต่เดี๋ยวก่อน.. จะทนไม่ไหวแล้วใจ

หากเธอรู้ว่าฉันนั้นเป็นใคร
อย่าปล่อยให้ตัวฉันใจสลาย
ถ้าเธอไม่แลเหลียว
ปล่อยให้ฉันต้องเดียวดาย
ฉันก็จะ หายไป 

ถ้าเธอไม่แลเหลียว
ปล่อยให้ฉันต้องเดียวดาย
ฉันก็จะ หายไป..


รูปภาพคอร์ด เหตุใด – Whal & Dolph

คอร์ดเพลง เหตุใด - Whal & Dolph

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เหตุใด (คอร์ด)

Written and Produced by Whal & Dolph
(Kritsaran Jongsuwan, Vanon Kullawatpaisith)
ติดต่องาน : 081 – 857-0572 | 063-192-6456
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend