คอร์ดเพลง ตลอดไป Whal & Dolph

  
Text   


G 
  ขอมีเธอ
C 
อยู่.
B7 
.. 
 
กับ
Em 
ฉัน..
 
  ก่อนแสงจันทร์จะหา
A7 
ยไป
G 
  รักที่เราเ
C 
คย.
B7 
.. 
 
เก็บ
Em 
ไว้..
 
  พรุ่
D/F# 
งนี้แล้วต้องเสี
C 
ยใจ..
D 
..ฮืมม..

INSTRU | G | C | G | C |

G 
  เหมือนคนเพิ่ง
C 
ตื่น.
B7 
.. 
 
จาก
Em 
ฝัน
 
  ความฝันที่มันสว
A7 
ยงาม
Em 
  ตลอดเวลาที่มีเธอเห
A7 
มือนว่าทุกๆ 
 
อย่าง
 
  มีควา
C 
มหมาย 
 
ไม่หา
D 
ยไป..

G 
ขอให้เราไม่ลืมว่าได้
C 
พบใครสักคน
 
ที่เป็นเห
G 
มือน.. 
 
ความห
C 
มายในทุ
D 
กอย่าง
G 
วันเวลาได้
G7 
พาเรามาพ
C 
บกัน
D/F# 
แม้ไม่มี
Bm 
หนทาง..
 
ไม่มี
Em 
ทางไหน..ให้เ
A7 
รา..
 
ได้อยู่ด้วย
C 
กัน.. 
 
 
Cm 
ตลอดไป..

INSTRU | G D/F# | C |
INSTRU | G D/F# | C |

G 
  ขอมีเธอ
C 
อยู่.
B7 
.. 
 
กับ
Em 
ฉัน
 
  ได้รักกันตลอ
A7 
ดไป
Em 
  อยากบอกเวลาให้เดินกลับ
A7 
ย้อนคืนเหมือนว่าเธอ..
 
  อยู่ตร
C 
งนี้ 
 
ไม่หา
D 
ยไป..

G 
ขอให้เราไม่ลืมว่าได้
C 
พบใครสักคน
 
ที่เป็นเห
G 
มือน.. 
 
ความห
C 
มายในทุ
D 
กอย่าง
G 
วันเวลาได้
G7 
พาเรามาพ
C 
บกัน
D/F# 
แม้ไม่มี
Bm 
หนทาง..
 
ไม่มี
Em 
ทางไหน..ให้เ
A7 
รา 
 
ได้อยู่ด้วย
D 
กัน..
 
G 
ลอดไป.. 
 
 
D/F# 
 
C 
 
G 
ลอดไป.. 
 
 
D/F# 
 
C 
 
G 
ลอดไป.. 
 
 
D/F# 
 
C 
 
G 
ลอดไป.. 
 
 
D/F# 
 
C 

G 
ดวงดาว
D/F# 
ยังมีน้ำ
Em 
ตา..
 
ตอนที่ฟ้ามื
C 
ดลง
 
ไม่เ
D 
ห็นเธออยู่ด้วยกันกับฉัน
G 
ใครบางคน
D/F# 
เอ่ยคำร่ำ
Em 
ลา
 
ก่อนเราจะจา
A7 
กกัน 
 
 
C 
ไม่มี
D 
วันกลับมา

INSTRU | G D/F# | Em | C D |

G 
วันเวลาได้
D/F# 
พาเรามา
Em 
พบกัน แม้..  
A7 
 
ไม่
C 
มีเธออยู่ด้วย
A7 
กัน.. 
 
ไม่
C 
มีเธออยู่กับ
Cm 
ฉัน..
 
ตลอ
G 
ดไป..


ขอมีเธออยู่… กับฉัน..
ก่อนแสงจันทร์จะหายไป
รักที่เราเคย… เก็บไว้..
พรุ่งนี้แล้วต้องเสียใจ….ฮืมม..

( ดนตรี )

เหมือนคนเพิ่งตื่น… จากฝัน
ความฝันที่มันสวยงาม
ตลอดเวลาที่มีเธอเหมือนว่าทุกๆ อย่าง
มีความหมาย ไม่หายไป..

ขอให้เราไม่ลืมว่าได้พบใครสักคน
ที่เป็นเหมือน.. ความหมายในทุกอย่าง
วันเวลาได้พาเรามาพบกัน
แม้ไม่มีหนทาง..
ไม่มีทางไหน..ให้เรา..
ได้อยู่ด้วยกัน..ตลอดไป..

( ดนตรี )

ขอมีเธออยู่… กับฉัน
ได้รักกันตลอดไป
อยากบอกเวลาให้เดินกลับย้อนคืนเหมือนว่าเธอ..
อยู่ตรงนี้ ไม่หายไป..

ขอให้เราไม่ลืมว่าได้พบใครสักคน
ที่เป็นเหมือน.. ความหมายในทุกอย่าง
วันเวลาได้พาเรามาพบกัน
แม้ไม่มีหนทาง..
ไม่มีทางไหน..ให้เรา ได้อยู่ด้วยกัน..
ตลอดไป..
ตลอดไป..
ตลอดไป..
ตลอดไป..

ดวงดาวยังมีน้ำตา..
ตอนที่ฟ้ามืดลง
ไม่เห็นเธออยู่ด้วยกันกับฉัน
ใครบางคนเอ่ยคำร่ำลา
ก่อนเราจะจากกัน ไม่มีวันกลับมา

( ดนตรี )

วันเวลาได้พาเรามาพบกัน แม้..
ไม่มีเธออยู่ด้วยกัน.. ไม่มีเธออยู่กับฉัน..
ตลอดไป..

มิวสิควิดีโอ ตลอดไป Whal & Dolph

เพลง : ตลอดไป (Lost Moonlight)
ศิลปิน : Whal & Dolph
เนื้อร้อง/ทำนอง : Kritsaran Jongsuwan
เรียบเรียง : Kritsaran Jongsuwan
ติดต่องาน : 081- 857-0572, 063-192-6456
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend