คอร์ดเพลง ไปไม่ถึง – Big Ass ft. Wanyai (แว่นใหญ่)

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไปไม่ถึง Big Ass ft. Wanyai

คอร์ดเพลง ไปไม่ถึง - Big Ass ft. Wanyai

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม 100×100 Season 2: ไปไม่ถึง

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ไปไม่ถึง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Fmaj7 | Fmaj7 |

 
ส่งรอ
Bbmaj7 
ยยิ้มให้เธอทั้งที่หัวใจยัง
Fmaj7 
สั่นไหว
 
ในวัน
Bbmaj7 
นี้ที่เธอต้องไปจะไม่กลับ
Fmaj7 
มาแล้ว
 
ทำเป็น
Am 
ฝืนกลั้นน้ำตาไว้ 
 
ไม่
Bbmaj7 
ให้มันไหลออกมา
 
จากวัน
Gm 
นี้ฉันต้องเข้าใจ 
 
ว่าความ
Am 
รักที่เธอให้ไว้
 
มัน
Bbmaj7 
ถึงเวลาจ
C 
บลง..

 
ไปไม่ถึ
Fmaj7 
งฝัน 
 
วันนี้ฉันต้องเข้
Am 
าใจ
 
แค่ได้
Dm 
รักครั้งนึงก็ดี
Am 
แค่ไหน
 
แม้ในวั
Bbmaj7 
นนี้มีเพียง
 
เศษค
Am 
วามรักที่มันพังทลาย
 
ที่เห
Gm 
ลือในใจขอ
C 
งฉัน

 
ไปไม่ถึ
Fmaj7 
งฝัน 
 
แต่ฉันจะไม่โท
Am 
ษใคร
 
แค่ได้
Dm 
รักรักเธอก็ดีแ
Am 
ค่ไหน
 
จะไม่เหนี่ย
Bbmaj7 
วรั้งตัวเธอ
 
ทั้งที่
Am 
หมดทั้งหัวใจ 
 
ฉันยัง
Gm 
รักเธอ
 
แต่
C 
ฝันนั้นเราก็ไปไ
Fmaj7 
ม่ถึง..

 
เก็บควา
Bbmaj7 
มรักที่เคยให้เธอ
 
ไว้เป็นแค่คว
Fmaj7 
ามหลัง
 
หยุดความ
Bbmaj7 
ฝันที่เคยวาดหวัง
 
ไว้เพียงแค่เ
Fmaj7 
ท่านี้
 
ไม่อาจ
Am 
ฝืน 
 
ชีวิตที่เรา
 
ต่าง
Bbmaj7 
พบกันเพื่อจากลา
 
ในวัน
Gm 
นี้ฉันต้องเข้าใจ 
 
ว่าควา
Am 
มรักที่เธอให้ไว้
 
มั
Bbmaj7 
นถึงเวลาจ
C 
บลง..

 
ไปไม่ถึ
Fmaj7 
งฝัน 
 
วันนี้ฉันต้องเข้
Am 
าใจ
 
แค่ได้
Dm 
รักครั้งนึงก็ดี
Am 
แค่ไหน
 
แม้ในวั
Bbmaj7 
นนี้มีเพียง
 
เศษค
Am 
วามรักที่มันพังทลาย
 
ที่เห
Gm 
ลือในใจขอ
C 
งฉัน

 
ไปไม่ถึ
Fmaj7 
งฝัน 
 
แต่ฉันจะไม่โท
Am 
ษใคร
 
แค่ได้
Dm 
รักรักเธอก็ดีแ
Am 
ค่ไหน
 
จะไม่เหนี่ย
Bbmaj7 
วรั้งตัวเธอ
 
ทั้งที่
Am 
หมดทั้งหัวใจ 
 
ฉันยัง
Gm 
รักเธอ
 
แต่
C 
ฝันนั้นเราก็ไปไม่ถึง..

Bbmaj7 
  เจ็บปวดสักเท่
Am 
าไร
 
  จะยอมรั
Gm 
บไว้ 
 
ด้วยความเข้
Fmaj7 
าใจ
Bbmaj7 
  แค่เคยไ
Am 
ด้มีเธออยู่
 
  ในชี
Gm 
วิต 
 
ก็ดีสักเท่
C 
าไร..

 
ไปไม่ถึ
Fmaj7 
งฝัน 
 
แต่ฉันจะไม่โท
Am 
ษใคร
 
แค่ได้
Dm 
รักรักเธอก็ดีแ
Am 
ค่ไหน
 
จะไม่เหนี่ย
Bbmaj7 
วรั้งตัวเธอ
 
ทั้งที่ห
Am 
มดทั้งหัวใจ 
 
ฉันยัง
Gm 
รักเธอ
 
แต่
C 
ฝันนั้นเราก็ไป.. 
 
ไม่ถึง…


ส่งรอยยิ้มให้เธอทั้งที่หัวใจยังสั่นไหว
ในวันนี้ที่เธอต้องไปจะไม่กลับมาแล้ว
ทำเป็นฝืนกลั้นน้ำตาไว้ ไม่ให้มันไหลออกมา
จากวันนี้ฉันต้องเข้าใจ ว่าความรักที่เธอให้ไว้
มันถึงเวลาจบลง..

ไปไม่ถึงฝัน วันนี้ฉันต้องเข้าใจ
แค่ได้รักครั้งนึงก็ดีแค่ไหน
แม้ในวันนี้มีเพียง
เศษความรักที่มันพังทลาย
ที่เหลือในใจของฉัน

ไปไม่ถึงฝัน แต่ฉันจะไม่โทษใคร
แค่ได้รักรักเธอก็ดีแค่ไหน
จะไม่เหนี่ยวรั้งตัวเธอ
ทั้งที่หมดทั้งหัวใจ ฉันยังรักเธอ
แต่ฝันนั้นเราก็ไปไม่ถึง..

เก็บความรักที่เคยให้เธอ
ไว้เป็นแค่ความหลัง
หยุดความฝันที่เคยวาดหวัง
ไว้เพียงแค่เท่านี้
ไม่อาจฝืน ชีวิตที่เรา
ต่างพบกันเพื่อจากลา
ในวันนี้ฉันต้องเข้าใจ ว่าความรักที่เธอให้ไว้
มันถึงเวลาจบลง..

ไปไม่ถึงฝัน วันนี้ฉันต้องเข้าใจ
แค่ได้รักครั้งนึงก็ดีแค่ไหน
แม้ในวันนี้มีเพียง
เศษความรักที่มันพังทลาย
ที่เหลือในใจของฉัน

ไปไม่ถึงฝัน แต่ฉันจะไม่โทษใคร
แค่ได้รักรักเธอก็ดีแค่ไหน
จะไม่เหนี่ยวรั้งตัวเธอ
ทั้งที่หมดทั้งหัวใจ ฉันยังรักเธอ
แต่ฝันนั้นเราก็ไปไม่ถึง

เจ็บปวดสักเท่าไร
จะยอมรับไว้ ด้วยความเข้าใจ
แค่เคยได้มีเธออยู่
ในชีวิต ก็ดีสักเท่าไร..

ไปไม่ถึงฝัน แต่ฉันจะไม่โทษใคร
แค่ได้รักรักเธอก็ดีแค่ไหน
จะไม่เหนี่ยวรั้งตัวเธอ
ทั้งที่หมดทั้งหัวใจ ฉันยังรักเธอ
แต่ฝันนั้นเราก็ไป.. ไม่ถึง…


รูปภาพคอร์ด ไปไม่ถึง – Big Ass ft. Wanyai

คอร์ดเพลง ไปไม่ถึง - Big Ass ft. Wanyai

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไปไม่ถึง (คอร์ด)

เนื้อร้อง : โอฬาร ชูใจ
ทำนอง : โอฬาร ชูใจ
เรียบเรียง : BIG ASS
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend