คอร์ดเพลง เธอคือดวงดาว (Hikari) Whal & Dolph

  
Text   
คอร์ดเพลง เธอคือดวงดาว (Hikari) ศิลปิน Whal & Dolph คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย   C Dm Em G F Am คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์

 
เธอ
คือดวงดาว ที่ส่องแสง
Dm 
บนดวงจันทร์
 
ทำให้ฉัน
Em 
นั้นพลันเพลิดเพลิน
Dm 
ตาม
 
ใจมี
ดวงเดียว มอบให้เธอ
Dm 
เพียงคนเดียว
 
จะไม่เหลีย
Em 
วและมองคนอื่น
Dm 

 
แม้ย
ามหลับตา
 ฝันที่ฝากมา
Am 
 
ฉันจะไขว้
Dm 
คว้าเก็บมาให้เธอ
 
เก็บแสงดวงตะวัน
 ส่งยิ้มให้แก่กัน
Am 
 
ขอแค่มีฉัน
Dm 
อยู่เคียงข้างเธอ
 คนเดียว

INSTRU | C | Dm | Em | Dm | ( 2 Times )

 
เธอ
คือดวงดาว ที่ส่องแสง
Dm 
บนดวงจันทร์
 
ทำให้ฉัน
Em 
นั้นพลันเพลิดเพลิน
Dm 
ตาม
 
ใจมี
ดวงเดียว จะมอบให้เธอ
Dm 
เพียงคนเดียว
 
จะไม่เหลีย
Em 
วและมองคนอื่น
Dm 

 
แม้ย
ามหลับตา
 ฝันที่ฝากมา
Am 
 
ฉันจะไขว้
Dm 
คว้าเก็บมาให้เธอ
 
เก็บแสงดวงตะวัน
 ส่งยิ้มให้แก่กัน
Am 
 
ขอแค่มีฉัน
Dm 
อยู่เคียงข้างเธอ
 คนเดียว

 
  วั
Am 
นที่ฟ้าไ
ม่สดใส 
 
หม่นหมอง
ดวงใจเหลือเกิน
 
เธอ
Am 
ยังมีฉัน
คอยปลอบใจ 
 
อยู่ข้าง
เคียงกาย จะไม่เ
Fm 
ดียวดาย

 
ลา
 ลา ลา.. ลาลา ลา
Dm 
 ลา ลา..
 
ลา ลา ลา
Em 
.. ลาลา ลา ลา
Dm 
 ลา..
 
ลา
 ลา ลา.. ลาลา ลา
Dm 
 ลา ลา..
 
ลา ลา ลา
Em 
.. ลาลา ลา ลา
Dm 
 ลา..

 
แม้ย
ามหลับตา
 ฝันที่ฝากมา
Am 
 
ฉันจะไขว้คว้า
Dm 
เก็บมาให้เธอ
 
เก็บแสงดวงตะวัน
 ส่งยิ้มให้แก่กัน
Am 
 
ขอแค่มีฉัน
Dm 
อยู่เคียงข้างเธอ
 คนเดียว

 
เธอ
คือดวงดาว ที่ส่องแสง
Dm 
บนดวงจันทร์
 
ทำให้ฉัน
Em 
นั้นพลันเพลิดเพลิน
Dm 
ตาม
 
ใจมี
ดวงเดียว จะมอบให้เธอ
Dm 
เพียงคนเดียว
 
จะไม่เหลียว
Em 
และมองคนอื่น
 
ให้เธอคนเดียว..
 

 
ลา
 ลา ลา.. ลาลา ลา
 ลา ลา..
 
ลา ลา ลา
Em 
.. ลาลา ลา ลา
Dm 
 ลา..
 
ให้เธอ
คนเดียว
 
ลา
 ลา ลา.. ลาลา ลา
 ลา ลา..
 
ลา ลา ลา
Em 
.. ลาลา ลา ลา
 ลา..
 
ให้เธอคนเดีย

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง เธอคือดวงดาว (Hikari)


เธอคือดวงดาวที่ส่องแสงบนดวงจันทร์
ทำให้ฉันนั้นพลันเพลิดเพลินตาม
ใจมีดวงเดียว มอบให้เธอเพียงคนเดียว
จะไม่เหลียวและมองคนอื่น

แม้ยามหลับตาฝันที่ฝากมา
ฉันจะไขว้คว้าเก็บมาให้เธอ
เก็บแสงดวงตะวัน ส่งยิ้มให้แก่กัน
ขอแค่มีฉันอยู่เคียงข้างเธอ
คนเดียว

( ดนตรี )

เธอคือดวงดาวที่ส่องแสงบนดวงจันทร์
ทำให้ฉันนั้นพลันเพลิดเพลินตาม
ใจมีดวงเดียว จะมอบให้เธอเพียงคนเดียว
จะไม่เหลียวและมองคนอื่น

แม้ยามหลับตา ฝันที่ฝากมา
ฉันจะไขว้คว้าเก็บมาให้เธอ
เก็บแสงดวงตะวัน ส่งยิ้มให้แก่กัน
ขอแค่มีฉันอยู่เคียงข้างเธอ
คนเดียว

วันที่ฟ้าไม่สดใส หม่นหมองดวงใจเหลือเกิน
เธอยังมีฉันคอยปลอบใจ อยู่ข้างเคียงกาย
จะไม่เดียวดาย

ลาลาลา..
ลาลาลา..

แม้ยามหลับตาฝันที่ฝากมา
ฉันจะไขว้คว้าเก็บมาให้เธอ
เก็บแสงดวงตะวัน ส่งยิ้มให้แก่กัน
ขอแค่มีฉันอยู่เคียงข้างเธอ
คนเดียว

เธอคือดวงดาวที่ส่องแสงบนดวงจันทร์
ทำให้ฉันนั้นพลันเพลิดเพลินตาม
ใจมีดวงเดียวจะมอบให้เธอเพียงคนเดียว
จะไม่เหลียวและมองคนอื่น
ให้เธอคนเดียว

ลาลาลา..
ให้เธอคนเดียว
ลาลาลา..
ให้เธอคนเดียว

มิวสิควิดีโอ เธอคือดวงดาว (Hikari) Whal & Dolph

เพลง : เธอคือดวงดาว (Hikari) (คอร์ด)
ศิลปิน : Whal & Dolph
Lyrics: Kritsaran Jongsuwan
Music / Arranger:
Kritsaran Jongsuwan, Vanon Kullawatpaisith
คอร์ดเพลง เธอคือดวงดาว (Hikari) Whal & Dolph
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend