คอร์ดเพลง อ้ายฮักเขา ตอนเจ้าบ่ฮัก – มนต์แคน แก่นคูน

  
Text   

คอร์ดเพลง อ้ายฮักเขา ตอนเจ้าบ่ฮัก – มนต์แคน แก่นคูน

มนต์แคน แก่นคูน

คอร์ดเพลง อ้ายฮักเขา ตอนเจ้าบ่ฮัก

ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง อ้ายฮักเขา ตอนเจ้าบ่ฮัก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง อ้ายฮักเขา ตอนเจ้าบ่ฮัก - มนต์แคน แก่นคูน
คอร์ด

INTRO | G | Em | C | D | ( 2 Times )
INTRO | Am | D | G | G |

 
อ้าย
ฮักเขาตอนใด๋
Em 
 
เจ้าแนมหน้าอ้าย
แล้วถามคำนี้
 
สิตอบเจ้า
ว่าจังใด๋ดี
Bm 
 จังสิ
บ่เสียใจ
 
เจ้า
คงลืมแล้วเนาะ
Em 
 
ตอนเจ้าหลอยอ้าย
ไปมีผู้ใหม่
 
ถ้าบ่ได้สาว
คนนั่นส่อยไว้
Bm 
 
คงบ่เห็นอ้าย
 ยืนห
ายใจตรง
นี้

 
* ในชีวิต
Am 
บ่คิดสิฮักคนอื่น
Em 
 
เจ็บก็ฝืน
รอเจ้าคืนดี
Bm 
 
แต่มัน
สิตายอีหลี.
Bm 
 
ในมื้อ
ที่บ่มีเจ้า

 
** อ้ายกะเลย
 กะเลยฮักเขา
Em 
 
ฮักเขา
ตอนเจ้าบ่ฮัก
 
คนเสียหลัก
Em 
 ดีล่ะตั๊วะ
บ่ตายคาวงเหล้า
Bm 
          
 
โสถิ่มหัวใจ
 หัวใจ
D/F# 
 ที่เธอบ่เ
Em 
อา       
 
มอบชีวิตเน่า เน่า
Am 
 ให้กับคนที่เขา
 
(มองเห็น
ค่า)(ที่ยังเห็นค่า)

INSTRU | G | Em | C | D | ( 2 Times )

 
อ้าย
ยังฮัก 
 
อ้ายยังฮัก
Em 
สุดหัวใจ
 
กะดีใจ
ดีใจ 
 
ที่ได้เห็นเจ้า
หวนคืนทาง
 
คนเก่า
ยังอยู่ในใจ 
 
คนใหม่
Em 
กะอยู่ข้างๆ
 
สิให้เฮ็ด
 สิให้เฮ็ดจังใด๋ล่ะนาง 
 
อ้ายยากหัวใจฮู้
บ่
 
ฮู้บ่..
Am 
 ฮู้บ้อ..
น้องสาวเอย

INSTRU | G | Em | C | D | ( 2 Times )
INSTRU | Am | D | G | G |

 
ก็คึด
ว่าอยู่กับเขา
Em 
ถืกคีงเจ้า
แล้วคงลืมอ้าย
 
คุกเข่า
รับความเสียใจ 
 
 
Bm 
บ่ทวง
บ่แค้นบ่ว่า
 
มื้อนี่ล่
ะเขาไปไส 
 
 
Em 
จังมาหาอ้าย
กับฮอยน้ำ
ตา
 
กะยังฮักเจ้า
คือเก่านั่นล่ะ
Bm 
 
แต่ยอมรับว่า
มันคง
ยากแล้วตอนนี้ 
 
 

( * ) ( ** )

OUTRO | G | Em | C | D | ( 2 Times ) | G |

เนื้อเพลง
อ้ายฮักเขาตอนใด๋ เจ้าแนมหน้าอ้ายแล้วถามคำนี้
สิตอบเจ้าว่าจังใด๋ดี จังสิบ่เสียใจ
เจ้าคงลืมแล้วเนาะ ตอนเจ้าหลอยอ้ายไปมีผู้ใหม่
ถ้าบ่ได้สาวคนนั่นส่อยไว้ คงบ่เห็นอ้าย ยืนหายใจตรงนี้

ในชีวิตบ่คิดสิฮักคนอื่น
เจ็บก็ฝืนรอเจ้าคืนดี
แต่มันสิตายอีหลี …ในมื้อที่บ่มีเจ้า

อ้ายกะเลย กะเลยฮักเขา..ฮักเขาตอนเจ้าบ่ฮัก
คนเสียหลัก ดีล่ะตั๊วะบ่ตายคาวงเหล้า
โสถิ่มหัวใจ หัวใจที่เธอ..บ่เอา
มอบชีวิตเน่า เน่า ให้กับคนที่เขามองเห็นค่า

อ้ายยังฮัก อ้ายยังฮักสุดหัวใจ
กะดีใจ ดีใจที่ได้เห็นเจ้าหวนคืนทาง
คนเก่ายังอยู่ในใจ คนใหม่กะอยู่ข้างๆ
สิให้เฮ็ด สิให้เฮ็ดจังใด๋ล่ะนาง
อ้ายยากหัวใจฮู้บ่ ฮู้บ่ ฮู้บ้อ น้องสาวเอย …
โอ โฮะ โอ โฮะ โอ โอะ … โอ โฮะ โอ โฮะ โอ .. โอ้ …โอ…

ก็คึดว่าอยู่กับเขา ถืกคีงเจ้าแล้วคงลืมอ้าย
คุกเข่ารับความเสียใจ บ่ทวงบ่แค้นบ่ว่า
มื้อนี่ล่ะเขาไปไส จังมาหาอ้ายกับฮอยน้ำตา
กะยังฮักเจ้าคือเก่านั่นล่ะ แต่ยอมรับว่า..มันคงยากแล้วตอนนี้

ในชีวิตบ่คิดสิฮักคนอื่น
เจ็บก็ฝืนรอเจ้าคืนดี
แต่มันสิตายอีหลี …ในมื้อที่บ่มีเจ้า

อ้ายกะเลย กะเลยฮักเขา..ฮักเขาตอนเจ้าบ่ฮัก
คนเสียหลัก ดีล่ะตั๊วะบ่ตายคาวงเหล้า
โสถิ่มหัวใจ หัวใจที่เธอ..บ่เอา
มอบชีวิตเน่า เน่า ให้กับคนที่เขามองเห็นค่า
มอบชีวิตเน่า เน่า ให้กับคนที่เขา … ที่ยังเห็นค่า
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : อ้ายฮักเขา ตอนเจ้าบ่ฮัก
ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน
คำร้อง : สลา คุณวุฒิ
ทำนอง : สลา คุณวุฒิ / ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
Download : *123 7006
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend