คอร์ดเพลง เจ็บแค่ตอนหายใจ – อะรีด อาร์สยาม

  
Text   

INTRO | F G | Em Am | Dm G | C |

 
ฉันไม่เป็น
F 
ไร 
 
ชี
G 
วิตดำเนินต่
C 
อไป
 
อย่า
Am 
ถามว่าฉันเจ็บ
Dm 
หม้าย 
 
ที่เ
G 
ธอทำร้ายครา
C 
วนั้น
 
ไม่ต้องห่ว
F 
งใย 
 
ตอน
G 
รักไม่เคยห่วง
C 
ฉัน
 
ตอนทิ้
Am 
งไม่เห็นห่ว
Dm 
งกัน 
 
ตอน
G 
นี้ห่วงฉันทำ
C 
ไม

 
แยกกัน
Dm 
ไปตั้งนาน 
 
อยากขุด
Em 
คุ้ยไปเพื่อใคร
 
ฉันเจ็บแค่ไ
F 
หน 
 
บอกเธอได้เพียงเท่
G 
านี้..

 
มันเจ็บแค่ตอนหา
F 
ยใจ
 
แค่วันละหลายหมื่
Em 
นครั้ง
 
แค่หมดไม่เหลือความ
Dm 
หวัง 
 
แค่
G 
พังไม่มีชิ้
C 
นดี
 
มันเจ็บแค่ตอนหา
F 
ยใจ 
 
เจ็บไปอีกนานหลา
Em 
ยปี
 
คงเจ็บไม่มากกว่
Dm 
านี้ ทุ
G 
รนทุรายอี
C 
กนาน.. 
 
 
G 

 
ฉันไม่เป็น
F 
ไร 
 
ยัง
G 
ฝืนยังทนอยู่ไ
C 
หว
 
หมด
Am 
ลมหายใจวัน
Dm 
ไหน 
 
ฉัน
G 
คงจะหายวั
C 
นนั้น
 
ไม่ได้สั่งเ
F 
สีย 
 
ไม่เ
G 
ห็นต้องดูใจ
C 
กัน
 
ผ่าน
Am 
ไปแค่วันต่อ
Dm 
วัน 
 
ไม่
G 
รู้อยู่เพื่ออ
C 
ะไร

 
แยกกัน
Dm 
ไปตั้งนาน 
 
อยากขุด
Em 
คุ้ยไปเพื่อใคร
 
ฉันเจ็บแค่ไ
F 
หน 
 
บอกเธอได้เพียงเท่
G 
านี้..

 
มันเจ็บแค่ตอนหา
F 
ยใจ
 
แค่วันละหลายหมื่
Em 
นครั้ง
 
แค่หมดไม่เหลือความ
Dm 
หวัง 
 
แค่
G 
พังไม่มีชิ้
C 
นดี
 
มันเจ็บแค่ตอนหา
F 
ยใจ 
 
เจ็บไปอีกนานหลา
Em 
ยปี
 
คงเจ็บไม่มากกว่
Dm 
านี้ ทุ
G 
รนทุรายอี
C 
กนาน..

 
มันเจ็บแค่ตอนหายใจ..
 

INSTRU | F | Em | Dm G | C |

 
มันเจ็บแค่ตอนหา
F 
ยใจ 
 
เจ็บไปอีกนานหลา
Em 
ยปี
 
คงเจ็บไม่มากกว่
Dm 
นี้ ทุ
G 
รนทุรายอี
C 
กนาน

OUTRO | F | Em | Dm G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เจ็บแค่ตอนหายใจ


ฉันไม่เป็นไร ชีวิตดำเนินต่อไป
อย่าถามว่าฉันเจ็บหม้าย ที่เธอทำร้ายคราวนั้น
ไม่ต้องห่วงใย ตอนรักไม่เคยห่วงฉัน
ตอนทิ้งไม่เห็นห่วงกัน ตอนนี้ห่วงฉันทำไม

แยกกันไปตั้งนาน อยากขุดคุ้ยไปเพื่อใคร
ฉันเจ็บแค่ไหน บอกเธอได้เพียงเท่านี้..

มันเจ็บแค่ตอนหายใจ
แค่วันละหลายหมื่นครั้ง
แค่หมดไม่เหลือความหวัง แค่พังไม่มีชิ้นดี
มันเจ็บแค่ตอนหายใจ เจ็บไปอีกนานหลายปี
คงเจ็บไม่มากกว่านี้ ทุรนทุรายอีกนาน..

ฉันไม่เป็นไร ยังฝืนยังทนอยู่ไหว
หมดลมหายใจวันไหน ฉันคงจะหายวันนั้น
ไม่ได้สั่งเสีย ไม่เห็นต้องดูใจกัน
ผ่านไปแค่วันต่อวัน ไม่รู้อยู่เพื่ออะไร

แยกกันไปตั้งนาน อยากขุดคุ้ยไปเพื่อใคร
ฉันเจ็บแค่ไหน บอกเธอได้เพียงเท่านี้..

มันเจ็บแค่ตอนหายใจ
แค่วันละหลายหมื่นครั้ง
แค่หมดไม่เหลือความหวัง แค่พังไม่มีชิ้นดี
มันเจ็บแค่ตอนหายใจ เจ็บไปอีกนานหลายปี
คงเจ็บไม่มากกว่านี้ ทุรนทุรายอีกนาน..

มันเจ็บแค่ตอนหายใจ..

( ดนตรี )

มันเจ็บแค่ตอนหายใจ เจ็บไปอีกนานหลายปี
คงเจ็บไม่มากกว่นี้ ทุรนทุรายอีกนาน


รูปภาพคอร์ด เจ็บแค่ตอนหายใจ – อะรีด อาร์สยาม

คอร์ดเพลง เจ็บแค่ตอนหายใจ - อะรีด อาร์สยาม

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เจ็บแค่ตอนหายใจ (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend