หน้าแรก » ไผ่ พงศธร » คอร์ดเพลง เฮายังคึดคือกันบ่ – ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง เฮายังคึดคือกันบ่ – ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง : เฮายังคึดคือกันบ่ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง เฮายังคึดคือกันบ่ - ไผ่ พงศธร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม มิตรภาพ : เฮายังคึดคือกันบ่

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เฮายังคึดคือกันบ่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A E | A F#m | D | E |
INTRO | A E/G# | F#m | D C#m | D | E | E |

คำว่าคึดฮอด
C#m 
หลายที่อ้ายส่ง
F#m 
ไปในไลน์ขอ
C#m 
งเจ้า
มันเฮ็ดให้อ้าย
C#m 
เหงา 
 
เฮ็ดให้อ้ายเศ
ร้าอุกอั่งหัว
ใจ
F#m 
อ่านแล้วบ่
C#m 
ตอบ 
 
บ่ฮู้เป็น
F#m 
หยังเจ้าจังบ่เคลื่อ
C#m 
นไหว
 
หรือ
Bm 
เจ้าบ่มักตอบไลน์ 
 
หรือ
บ่มักอ้ายแล้ว
น้อ

Bm 
อ้ายบ่ได้ต่อว่าต่อขาน 
 
แต่มัน
C#m 
ย่านมันใจเสียละเนาะ
 
ความห่าง
Bm 
ไกลมันเปลี่ยนใจเจ้าแล้วบ่
 
อ้
ายนั้นย่านอย่างแ
ฮง

เฮายังคึ
C#m 
ดคือกันบ่ 
 
 
F#m 
ยังฮู้
C#m 
สึกคือเก่
F#m 
าบ่
 
เจ้าบ่
ได้ลืมอ้ายแม่
นบ่ 
 
อ้าย
Bm 
ยังมีสิทธิ์ถามอยู่บ่
คำแพง
เฮายังคือ
C#m 
แฟนกันบ่ 
 
 
F#m 
ยังคึดฮ
C#m 
อดคือเก่าบ่
F#m 
เจ้าบ่
ได้มีไผแม่น
บ่ 
 
อ้ายสิ
Bm 
ถืกเทบ่น้อคำแ
พง
 
บอกอ้ายแหน่ว่าเจ้ายั
งฮักกัน

INSTRU | D C#m Bm A |

 
ากว่าเจ้ายาก
C#m 
หลาย 
 
งานการ
F#m 
วุ่นวายบ่มีเว
C#m 
ลา
 
อกอ้ายกะได้
C#m 
หวา 
 
อ้ายสิได้
ถ่าแบบใจบ่ห
วั่น
F#m 
คึดนำบ่
C#m 
ส่วง 
 
ใจอ้ายกะ
F#m 
หวงมันบ่คือก่อ
C#m 
นนั้น
 
มี
Bm 
หยังคือบ่บอกกัน 
 
หลูโ
ตนใจอ้ายแหน่เ
ด้อ

Bm 
อ้ายบ่ได้ต่อว่าต่อขาน 
 
แต่มัน
C#m 
ย่านมันใจเสียละเนาะ
 
ความห่าง
Bm 
ไกลมันเปลี่ยนใจเจ้าแล้วบ่
 
อ้
ายนั้นย่านอย่างแ
ฮง

เฮายังคึ
C#m 
ดคือกันบ่ 
 
 
F#m 
ยังฮู้
C#m 
สึกคือเก่
F#m 
าบ่
 
เจ้าบ่
ได้ลืมอ้ายแม่
นบ่ 
 
อ้าย
Bm 
ยังมีสิทธิ์ถามอยู่บ่
คำแพง
เฮายังคือ
C#m 
แฟนกันบ่ 
 
 
F#m 
ยังคึดฮ
C#m 
อดคือเก่าบ่
F#m 
เจ้าบ่
ได้มีไผแม่น
บ่ 
 
อ้ายสิ
Bm 
ถืกเทบ่น้อคำแ
พง
 
บอกอ้ายแหน่ว่าเจ้ายั
งฮักกัน

INSTRU | Bm | C#m | Bm | E |

เฮายังคึ
C#m 
ดคือกันบ่ 
 
 
F#m 
ยังฮู้
C#m 
สึกคือเก่
F#m 
าบ่
 
เจ้าบ่
ได้ลืมอ้ายแม่
นบ่ 
 
อ้าย
Bm 
ยังมีสิทธิ์ถามอยู่บ่
คำแพง
เฮายังคือ
C#m 
แฟนกันบ่ 
 
 
F#m 
ยังคึดฮ
C#m 
อดคือเก่าบ่
F#m 
เจ้าบ่
ได้มีไผแม่น
บ่ 
 
อ้ายสิ
Bm 
ถืกเทบ่น้อคำแ
พง
 
บอกอ้ายแหน่ว่าเจ้ายั
งฮักกัน

OUTRO | D C#m Bm A |


คำว่าคึดฮอดหลายที่อ้ายส่งไปในไลน์ของเจ้า
มันเฮ็ดให้อ้ายเหงา เฮ็ดให้อ้ายเศร้าอุกอั่งหัวใจ
อ่านแล้วบ่ตอบ บ่ฮู้เป็นหยังเจ้าจังบ่เคลื่อนไหว
หรือเจ้าบ่มักตอบไลน์ หรือบ่มักอ้ายแล้วน้อ

อ้ายบ่ได้ต่อว่าต่อขาน แต่มันย่านมันใจเสียละเนาะ
ความห่างไกลมันเปลี่ยนใจเจ้าแล้วบ่
อ้ายนั้นย่านอย่างแฮง

เฮายังคึดคือกันบ่ ยังฮู้สึกคือเก่าบ่
เจ้าบ่ได้ลืมอ้ายแม่นบ่ อ้ายยังมีสิทธิ์ถามอยู่บ่คำแพง
เฮายังคือแฟนกันบ่ ยังคึดฮอดคือเก่าบ่
เจ้าบ่ได้มีไผแม่นบ่ อ้ายสิถืกเทบ่น้อคำแพง
บอกอ้ายแหน่ว่าเจ้ายังฮักกัน

( ดนตรี )

หากว่าเจ้ายากหลาย งานการวุ่นวายบ่มีเวลา
บอกอ้ายกะได้หวา อ้ายสิได้ถ่าแบบใจบ่หวั่น
คึดนำบ่ส่วง ใจอ้ายกะหวงมันบ่คือก่อนนั้น
มีหยังคือบ่บอกกัน หลูโตนใจอ้ายแหน่เด้อ

อ้ายบ่ได้ต่อว่าต่อขาน แต่มันย่านมันใจเสียละเนาะ
ความห่างไกลมันเปลี่ยนใจเจ้าแล้วบ่
อ้ายนั้นย่านอย่างแฮง

เฮายังคึดคือกันบ่ ยังฮู้สึกคือเก่าบ่
เจ้าบ่ได้ลืมอ้ายแม่นบ่ อ้ายยังมีสิทธิ์ถามอยู่บ่คำแพง
เฮายังคือแฟนกันบ่ ยังคึดฮอดคือเก่าบ่
เจ้าบ่ได้มีไผแม่นบ่ อ้ายสิถืกเทบ่น้อคำแพง
บอกอ้ายแหน่ว่าเจ้ายังฮักกัน

( ดนตรี )

เฮายังคึดคือกันบ่ ยังฮู้สึกคือเก่าบ่
เจ้าบ่ได้ลืมอ้ายแม่นบ่ อ้ายยังมีสิทธิ์ถามอยู่บ่คำแพง
เฮายังคือแฟนกันบ่ ยังคึดฮอดคือเก่าบ่
เจ้าบ่ได้มีไผแม่นบ่ อ้ายสิถืกเทบ่น้อคำแพง
บอกอ้ายแหน่ว่าเจ้ายังฮักกัน


รูปภาพคอร์ด เฮายังคึดคือกันบ่ – ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง เฮายังคึดคือกันบ่ - ไผ่ พงศธร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เฮายังคึดคือกันบ่ (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง : ชาลี สาลี่
เรียบเรียง : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา