คอร์ดเพลง เฮายังคึดคือกันบ่ – ไผ่ พงศธร

  
Text   

คอร์ดเพลง : เฮายังคึดคือกันบ่ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง เฮายังคึดคือกันบ่ - ไผ่ พงศธร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม มิตรภาพ : เฮายังคึดคือกันบ่

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เฮายังคึดคือกันบ่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A E | A F#m | D | E |
INTRO | A E/G# | F#m | D C#m | D | E | E |

A 
คำว่าคึดฮอด
C#m 
หลายที่อ้ายส่ง
F#m 
ไปในไลน์ขอ
C#m 
งเจ้า
A 
มันเฮ็ดให้อ้าย
C#m 
เหงา 
 
เฮ็ดให้อ้ายเศ
D 
ร้าอุกอั่งหัว
E 
ใจ
F#m 
อ่านแล้วบ่
C#m 
ตอบ 
 
บ่ฮู้เป็น
F#m 
หยังเจ้าจังบ่เคลื่อ
C#m 
นไหว
 
หรือ
Bm 
เจ้าบ่มักตอบไลน์ 
 
หรือ
D 
บ่มักอ้ายแล้ว
E 
น้อ

Bm 
อ้ายบ่ได้ต่อว่าต่อขาน 
 
แต่มัน
C#m 
ย่านมันใจเสียละเนาะ
 
ความห่าง
Bm 
ไกลมันเปลี่ยนใจเจ้าแล้วบ่
 
อ้
D 
ายนั้นย่านอย่างแ
E 
ฮง

A 
เฮายังคึ
C#m 
ดคือกันบ่ 
 
 
F#m 
ยังฮู้
C#m 
สึกคือเก่
F#m 
าบ่
 
เจ้าบ่
E 
ได้ลืมอ้ายแม่
D 
นบ่ 
 
อ้าย
Bm 
ยังมีสิทธิ์ถามอยู่บ่
E 
คำแพง
A 
เฮายังคือ
C#m 
แฟนกันบ่ 
 
 
F#m 
ยังคึดฮ
C#m 
อดคือเก่าบ่
F#m 
เจ้าบ่
E 
ได้มีไผแม่น
D 
บ่ 
 
อ้ายสิ
Bm 
ถืกเทบ่น้อคำแ
E 
พง
 
บอกอ้ายแหน่ว่าเจ้ายั
A 
งฮักกัน

INSTRU | D C#m Bm A |

 
A 
ากว่าเจ้ายาก
C#m 
หลาย 
 
งานการ
F#m 
วุ่นวายบ่มีเว
C#m 
ลา
 
A 
อกอ้ายกะได้
C#m 
หวา 
 
อ้ายสิได้
D 
ถ่าแบบใจบ่ห
E 
วั่น
F#m 
คึดนำบ่
C#m 
ส่วง 
 
ใจอ้ายกะ
F#m 
หวงมันบ่คือก่อ
C#m 
นนั้น
 
มี
Bm 
หยังคือบ่บอกกัน 
 
หลูโ
D 
ตนใจอ้ายแหน่เ
E 
ด้อ

Bm 
อ้ายบ่ได้ต่อว่าต่อขาน 
 
แต่มัน
C#m 
ย่านมันใจเสียละเนาะ
 
ความห่าง
Bm 
ไกลมันเปลี่ยนใจเจ้าแล้วบ่
 
อ้
D 
ายนั้นย่านอย่างแ
E 
ฮง

A 
เฮายังคึ
C#m 
ดคือกันบ่ 
 
 
F#m 
ยังฮู้
C#m 
สึกคือเก่
F#m 
าบ่
 
เจ้าบ่
E 
ได้ลืมอ้ายแม่
D 
นบ่ 
 
อ้าย
Bm 
ยังมีสิทธิ์ถามอยู่บ่
E 
คำแพง
A 
เฮายังคือ
C#m 
แฟนกันบ่ 
 
 
F#m 
ยังคึดฮ
C#m 
อดคือเก่าบ่
F#m 
เจ้าบ่
E 
ได้มีไผแม่น
D 
บ่ 
 
อ้ายสิ
Bm 
ถืกเทบ่น้อคำแ
E 
พง
 
บอกอ้ายแหน่ว่าเจ้ายั
A 
งฮักกัน

INSTRU | Bm | C#m | Bm | E |

A 
เฮายังคึ
C#m 
ดคือกันบ่ 
 
 
F#m 
ยังฮู้
C#m 
สึกคือเก่
F#m 
าบ่
 
เจ้าบ่
E 
ได้ลืมอ้ายแม่
D 
นบ่ 
 
อ้าย
Bm 
ยังมีสิทธิ์ถามอยู่บ่
E 
คำแพง
A 
เฮายังคือ
C#m 
แฟนกันบ่ 
 
 
F#m 
ยังคึดฮ
C#m 
อดคือเก่าบ่
F#m 
เจ้าบ่
E 
ได้มีไผแม่น
D 
บ่ 
 
อ้ายสิ
Bm 
ถืกเทบ่น้อคำแ
E 
พง
 
บอกอ้ายแหน่ว่าเจ้ายั
A 
งฮักกัน

OUTRO | D C#m Bm A |


คำว่าคึดฮอดหลายที่อ้ายส่งไปในไลน์ของเจ้า
มันเฮ็ดให้อ้ายเหงา เฮ็ดให้อ้ายเศร้าอุกอั่งหัวใจ
อ่านแล้วบ่ตอบ บ่ฮู้เป็นหยังเจ้าจังบ่เคลื่อนไหว
หรือเจ้าบ่มักตอบไลน์ หรือบ่มักอ้ายแล้วน้อ

อ้ายบ่ได้ต่อว่าต่อขาน แต่มันย่านมันใจเสียละเนาะ
ความห่างไกลมันเปลี่ยนใจเจ้าแล้วบ่
อ้ายนั้นย่านอย่างแฮง

เฮายังคึดคือกันบ่ ยังฮู้สึกคือเก่าบ่
เจ้าบ่ได้ลืมอ้ายแม่นบ่ อ้ายยังมีสิทธิ์ถามอยู่บ่คำแพง
เฮายังคือแฟนกันบ่ ยังคึดฮอดคือเก่าบ่
เจ้าบ่ได้มีไผแม่นบ่ อ้ายสิถืกเทบ่น้อคำแพง
บอกอ้ายแหน่ว่าเจ้ายังฮักกัน

( ดนตรี )

หากว่าเจ้ายากหลาย งานการวุ่นวายบ่มีเวลา
บอกอ้ายกะได้หวา อ้ายสิได้ถ่าแบบใจบ่หวั่น
คึดนำบ่ส่วง ใจอ้ายกะหวงมันบ่คือก่อนนั้น
มีหยังคือบ่บอกกัน หลูโตนใจอ้ายแหน่เด้อ

อ้ายบ่ได้ต่อว่าต่อขาน แต่มันย่านมันใจเสียละเนาะ
ความห่างไกลมันเปลี่ยนใจเจ้าแล้วบ่
อ้ายนั้นย่านอย่างแฮง

เฮายังคึดคือกันบ่ ยังฮู้สึกคือเก่าบ่
เจ้าบ่ได้ลืมอ้ายแม่นบ่ อ้ายยังมีสิทธิ์ถามอยู่บ่คำแพง
เฮายังคือแฟนกันบ่ ยังคึดฮอดคือเก่าบ่
เจ้าบ่ได้มีไผแม่นบ่ อ้ายสิถืกเทบ่น้อคำแพง
บอกอ้ายแหน่ว่าเจ้ายังฮักกัน

( ดนตรี )

เฮายังคึดคือกันบ่ ยังฮู้สึกคือเก่าบ่
เจ้าบ่ได้ลืมอ้ายแม่นบ่ อ้ายยังมีสิทธิ์ถามอยู่บ่คำแพง
เฮายังคือแฟนกันบ่ ยังคึดฮอดคือเก่าบ่
เจ้าบ่ได้มีไผแม่นบ่ อ้ายสิถืกเทบ่น้อคำแพง
บอกอ้ายแหน่ว่าเจ้ายังฮักกัน


รูปภาพคอร์ด เฮายังคึดคือกันบ่ – ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง เฮายังคึดคือกันบ่ - ไผ่ พงศธร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เฮายังคึดคือกันบ่ (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง : ชาลี สาลี่
เรียบเรียง : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend