คอร์ดเพลง เท่าที่ฟ้าเพิ่นให้ – ต่าย อรทัย

  
Text   

คอร์ดเพลง : เท่าที่ฟ้าเพิ่นให้ ต่าย อรทัย

คอร์ดเพลง เท่าที่ฟ้าเพิ่นให้ - ต่าย อรทัย

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม มิตรภาพ : เท่าที่ฟ้าเพิ่นให้


INTRO | Eb | Gm | Ab | Fm Bb |
INTRO | Eb | Gm | Ab | Fm | Bb | Bb |

 
บ่
Fm 
ฮู้มื้อ
Eb 
อื่นสิตื่นมา
Cm 
นำอ้า
Bb 
ยบ่
 
Ab 
อื้อมไปแล้วยังพ้อ 
 
 
Eb 
หรือว่าบ่มี
Bb 
อ้าย
Fm 
ความฮักเฮามันสิไปเ
Bb 
ซาอยู่หม่อง
Ab 
ใด๋.
Bb 
.
 
บอกกับ
Ab 
อ้ายบ่ได้คื
Bb 
อกัน

 
ฮู้แค่
Ab 
ว่าเวล
Eb 
านี้
 
เฮามีกั
Bb/D 
นอยู่ข้าง ๆ  
Cm 
 
โลกนี้ซุอ
Bb 
ย่างกะบ่
Ab 
สำคัญ 
 
 
Eb 
 
ในมื้
Bb/D 
อนี้ 
 
นาที
Cm 
นี้..
 
บ่มีดอกคำสัญญา
Fm 
ต่อกัน 
 
 
Ab 
 
ที่มีให้นั้นคือเบิ
Bb 
ดหัวใจ

 
เท่าที่
Eb 
ฟ้าเพิ่นให้
Gm 
อยู่นำ
Fm 
กัน
 
สิฮักให้
Ab 
มั่น 
 
ดีที่สุดที่ฮัก
Eb 
ได้
 
บ่ฮู้
Cm 
ดอกสิเกิดอิหยังต่อ
Gm 
ไป
 
มื้อ
Ab 
นี้แค่
Fm 
ได้หย่างไปนำอ้าย
Bb 
พอ

Ab 
แล้ว.. 
 
 
Bb 
แต่.. 
 
 
Eb 
ฟ้า..
 
ดนบ่
Gm 
ดนกะซ่า
Fm 
งมัน
 
มื้ออื่นมื้อ
Ab 
นั่น 
 
ยังบ่มาบ่ฮอด
Eb 
น้อ
 
สิฮักจน
Cm 
กว่าเบิดวาสนาไป
Gm 
ต่อ
 
ชี
Ab 
วิตมีอ้ายม
Fm 
าพ้อ.. 
 
 
Ab 
 
คือโชคดีห
Bb 
ลายที่มีอ้า
Eb 
ยฮัก..

 
บ่
Fm 
แน่สุด
Eb 
ท้ายแล้วอาจสิ
Cm 
ต้องจา
Bb 
กลา
 
ให้
Ab 
ถ่าเบิ่งมื้อหน้า 
 
 
Eb 
ย่อนบ่กล้ารั
Bb 
บปาก
Fm 
บ่เสียใจ 
 
สิเป็นหรือ
Bb 
ตายยังไ
Ab 
ด้ฮัก 
 
 
Bb 
 
ใจบ่ย่านสิฝากควา
Bb 
มฝัน

 
ฮู้แค่
Ab 
ว่าเวล
Eb 
านี้
 
เฮามีกั
Bb/D 
นอยู่ข้าง ๆ  
Cm 
 
โลกนี้ซุอ
Bb 
ย่างกะบ่
Ab 
สำคัญ 
 
 
Eb 
 
ในมื้
Bb/D 
อนี้ 
 
นาที
Cm 
นี้..
 
บ่มีดอกคำสัญญา
Fm 
ต่อกัน 
 
 
Ab 
 
ที่มีให้นั้นคือเบิ
Bb 
ดหัวใจ

 
เท่าที่
Eb 
ฟ้าเพิ่นให้
Gm 
อยู่นำ
Fm 
กัน
 
สิฮักให้
Ab 
มั่น 
 
ดีที่สุดที่ฮัก
Eb 
ได้
 
บ่ฮู้
Cm 
ดอกสิเกิดอิหยังต่อ
Gm 
ไป
 
มื้อ
Ab 
นี้แค่
Fm 
ได้หย่างไปนำอ้าย
Bb 
พอ

Ab 
แล้ว.. 
 
 
Bb 
แต่.. 
 
 
Eb 
ฟ้า..
 
ดนบ่
Gm 
ดนกะซ่า
Fm 
งมัน
 
มื้ออื่นมื้อ
Ab 
นั่น 
 
ยังบ่มาบ่ฮอด
Eb 
น้อ
 
สิฮักจน
Cm 
กว่าเบิดวาสนาไป
Gm 
ต่อ
 
ชี
Ab 
วิตมีอ้ายม
Fm 
าพ้อ.. 
 
 
Ab 
 
คือโชคดีห
Bb 
ลายที่มีอ้า
Eb 
ยฮัก..

INSTRU | Eb | Gm | Ab | Fm | Bb | Bb |

 
เท่าที่
Eb 
ฟ้าเพิ่นให้
Gm 
อยู่นำ
Fm 
กัน
 
สิฮักให้
Ab 
มั่น 
 
ดีที่สุดที่ฮัก
Eb 
ได้
 
บ่ฮู้
Cm 
ดอกสิเกิดอิหยังต่อ
Gm 
ไป
 
มื้อ
Ab 
นี้แค่
Fm 
ได้หย่างไปนำอ้าย
Bb 
พอ

Ab 
แล้ว.. 
 
 
Bb 
แต่.. 
 
 
Eb 
ฟ้า..
 
ดนบ่
Gm 
ดนกะซ่า
Fm 
งมัน
 
มื้ออื่นมื้อ
Ab 
นั่น ยังบ่มา บ่ฮอด
Eb 
น้อ
 
สิฮักจน
Cm 
กว่าเบิดวาสนาไป
Gm 
ต่อ
 
ชี
Ab 
วิตมีอ้ายม
Fm 
าพ้อ.. 
 
 
Ab 
 
คือโชคดีห
Bb 
ลาย.. 
 
ที่มีอ้ายฮัก.
Eb 
..


บ่ฮู้มื้ออื่นสิตื่นมานำอ้ายบ่
เอื้อมไปแล้วยังพ้อ หรือว่าบ่มีอ้าย
ความฮักเฮามันสิไปเซาอยู่หม่องใด๋..
บอกกับอ้ายบ่ได้คือกัน

ฮู้แค่ว่าเวลานี้
เฮามีกันอยู่ข้าง ๆ
โลกนี้ซุอย่างกะบ่สำคัญ
ในมื้อนี้ นาทีนี้..
บ่มีดอกคำสัญญาต่อกัน
ที่มีให้นั้นคือเบิดหัวใจ

เท่าที่ฟ้าเพิ่นให้อยู่นำกัน
สิฮักให้มั่น ดีที่สุดที่ฮักได้
บ่ฮู้ดอกสิเกิดอิหยังต่อไป
มื้อนี้แค่ได้หย่างไปนำอ้ายพอ

แล้ว.. แต่.. ฟ้า..
ดนบ่ดนกะซ่างมัน
มื้ออื่นมื้อนั่น ยังบ่มาบ่ฮอดน้อ
สิฮักจนกว่าเบิดวาสนาไปต่อ
ชีวิตมีอ้ายมาพ้อ..
คือโชคดีหลายที่มีอ้ายฮัก..

บ่แน่สุดท้ายแล้วอาจสิต้องจากลา
ให้ถ่าเบิ่งมื้อหน้า ย่อนบ่กล้ารับปาก
บ่เสียใจ สิเป็นหรือตายยังได้ฮัก
ใจบ่ย่านสิฝากความฝัน

ฮู้แค่ว่าเวลานี้
เฮามีกันอยู่ข้าง ๆ
โลกนี้ซุอย่างกะบ่สำคัญ
ในมื้อนี้ นาทีนี้..
บ่มีดอกคำสัญญาต่อกัน
ที่มีให้นั้นคือเบิดหัวใจ

เท่าที่ฟ้าเพิ่นให้อยู่นำกัน
สิฮักให้มั่น ดีที่สุดที่ฮักได้
บ่ฮู้ดอกสิเกิดอิหยังต่อไป
มื้อนี้แค่ได้หย่างไปนำอ้ายพอ

แล้ว.. แต่.. ฟ้า..
ดนบ่ดนกะซ่างมัน
มื้ออื่นมื้อนั่น ยังบ่มาบ่ฮอดน้อ
สิฮักจนกว่าเบิดวาสนาไปต่อ
ชีวิตมีอ้ายมาพ้อ..
คือโชคดีหลายที่มีอ้ายฮัก..

( ดนตรี )

เท่าที่ฟ้าเพิ่นให้อยู่นำกัน
สิฮักให้มั่น ดีที่สุดที่ฮักได้
บ่ฮู้ดอกสิเกิดอิหยังต่อไป
มื้อนี้แค่ได้หย่างไปนำอ้ายพอ

แล้ว.. แต่.. ฟ้า..
ดนบ่ดนกะซ่างมัน
มื้ออื่นมื้อนั่น ยังบ่มา บ่ฮอดน้อ
สิฮักจนกว่าเบิดวาสนาไปต่อ
ชีวิตมีอ้ายมาพ้อ..
คือโชคดีหลาย.. ที่มีอ้ายฮัก…


รูปภาพคอร์ด เท่าที่ฟ้าเพิ่นให้ – ต่าย อรทัย

คอร์ดเพลง เท่าที่ฟ้าเพิ่นให้ - ต่าย อรทัย

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เท่าที่ฟ้าเพิ่นให้ (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี
เรียบเรียง : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend