คอร์ดเพลง เหยียบซ้ำ – เพชร สหรัตน์

  
Text   

คอร์ดเพลง : เหยียบซ้ำ เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง เหยียบซ้ำ - เพชร สหรัตน์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เพชร สหรัตน์ : เหยียบซ้ำ


INTRO | C | G | Am | G | G |

C 
  กูใช้เวลามา
G 
ทั้งชีวิต
 
  ต่อ
Am 
ติดใจที่มันเเหล
Em 
กสลาย
 
  
F 
จนฟื้นคืน 
 
C 
ากความตาย
 
  จาก
G 
คนใจร้ายทำลายเอาไว้

C 
  เก็บตัวบอก
G 
ใจเจ้าของ
 
  กูสิบ่
Am 
ลองฮักไผ 
 
อี
Em 
กต่อไป
 
  สาปแ
F 
ล้วความฮัก 
 
สาป
C 
คนจังไร
 
  บ่ยก
G 
ใจให้ไผง่ายๆ

C 
  จนมื้อนึง 
 
มึงย่
G 
างเข้ามา
 
  มาทำ
Am 
ท่าว่าฮัก 
 
กู
Em 
คักหลาย
 
  กำเเ
F 
พงความฮัก 
 
กูถืก
C 
พังทลาย
 
  
Dm 
ถวายหัว
G 
ใจให้
C 
มึง

Dm 
แรกมึงกะดี 
 
ฮักกูคักหลาย
 
แต่บ่ท่อ
Em 
ได๋ใจกูกะเจ็บอีกจนได้
 
มึงกะ
F 
ซั่วบ่ต่างจากไผ 
 
เผา
C 
ใจกูซ้ำจนเ
G 
ป็นขี้เถ้า

Dm 
กูหวังว่าสิพ้อคนดี 
 
กูหวัง
Em 
ว่าสิมีชีวิตใหม่
 
แต่สุดท้
F 
ายมึงออกแนวจัญไร 
 
บ่ต่างจา
G 
กเขา

 
มึงมาเหยียบ
C 
ซ้ำ เหยียบซ้ำ เหยีย
G 
บซ้ำ
 
เหยียบ
Am 
ซ้ำรอยแผล 
 
หม่อ
Em 
งเก่า
 
เฮ็ด
F 
ใจกูเจ็บ 
 
บ่ซ่
C 
วงบ่เซา
 
มึงเอา
G 
ตีนมาเหยียบใจกูซ้ำรอย

 
กูเลยเจ็บ
C 
ซ้ำ เจ็บซ้ำ เจ็
G 
บซ้ำ
 
เจ็บ
Am 
ซ้ำเหมิดทางสิ
Em 
ไป
 
มึงก
F 
ลับมาฆ่ากูให่มันต
C 
ายก่อนไป
 
อย่า
G 
ถิ่มกูเอาไว้.. 
 
ให้ทรมานแบบนี้

INSTRU | Am | G |
INSTRU | C G | Am Em | F C | G | ( 2 Times )

Dm 
กูหวังว่าสิพ้อคนดี 
 
กูหวัง
Em 
ว่าสิมีชีวิตใหม่
 
แต่สุดท้
F 
ายมึงออกแนวจัญไร 
 
บ่ต่างจา
G 
กเขา

 
มึงมาเหยียบ
C 
ซ้ำ เหยียบซ้ำ เหยีย
G 
บซ้ำ
 
เหยียบ
Am 
ซ้ำรอยแผล 
 
หม่อ
Em 
งเก่า
 
เฮ็ด
F 
ใจกูเจ็บ 
 
บ่ซ่
C 
วงบ่เซา
 
มึงเอา
G 
ตีนมาเหยียบใจกูซ้ำรอย

 
กูเลยเจ็บ
C 
ซ้ำ เจ็บซ้ำ เจ็
G 
บซ้ำ
 
เจ็บ
Am 
ซ้ำเหมิดทางสิ
Em 
ไป
 
มึงก
F 
ลับมาฆ่ากูให่มันต
C 
ายก่อนไป
 
อย่า
G 
ถิ่มกูเอาไว้..

 
มึงมาเหยียบ
C 
ซ้ำ เหยียบซ้ำ เหยีย
G 
บซ้ำ
 
เหยียบ
Am 
ซ้ำรอยแผล 
 
หม่อ
Em 
งเก่า
 
เฮ็ด
F 
ใจกูเจ็บ 
 
บ่ซ่
C 
วงบ่เซา
 
มึงเอา
G 
ตีนมาเหยียบใจกูซ้ำรอย

 
กูเลยเจ็บ
C 
ซ้ำ เจ็บซ้ำ เจ็
G 
บซ้ำ
 
เจ็บ
Am 
ซ้ำเหมิดทางสิ
Em 
ไป
 
มึงก
F 
ลับมาฆ่ากูให่มันต
C 
ายก่อนไป
 
อย่า
G 
ถิ่มกูเอาไว้..
 
ให้ทรมานแบ
Am 
บนี้.. 
 
 
G 

 
ให้ทรมานแบ
Am 
บนี้.. 
 
 
G 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เหยียบซ้ำ


กูใช้เวลามาทั้งชีวิต
ต่อติดใจที่มันเเหลกสลาย
จนฟื้นคืนจากความตาย
จากคนใจร้ายทำลายเอาไว้

เก็บตัวบอกใจเจ้าของ
กูสิบ่ลองฮักไผอีกต่อไป
สาปแล้วความฮัก สาปคนจังไร
บ่ยกใจให้ไผง่ายๆ

จนมื้อนึงมึงย่างเข้ามา
มาทำท่าว่าฮักกูคักหลาย
กำเเพงความฮักกูถืกพังทลาย
ถวายหัวใจให้มึง

แรกมึงกะดี ฮักกูคักหลาย
แต่บ่ท่อได๋ใจกูกะเจ็บอีกจนได้
มึงกะซั่วบ่ต่างจากไผ เผาใจกูซ้ำจนเป็นขี้เถ้า

กูหวังว่าสิพ้อคนดี กูหวังว่าสิมีชีวิตใหม่
แต่สุดท้ายมึงออกแนวจัญไร บ่ต่างจากเขา

มึงมาเหยียบซ้ำ เหยียบซ้ำ เหยียบซ้ำ
เหยียบซ้ำรอยแผล หม่องเก่า
เฮ็ดใจกูเจ็บ บ่ซ่วงบ่เซา
มึงเอาตีนมาเหยียบใจกูซ้ำรอย

กูเลยเจ็บซ้ำ เจ็บซ้ำ เจ็บซ้ำ
เจ็บซ้ำเหมิดทางสิไป
มึงกลับมาฆ่ากูให่มันตายก่อนไป
อย่าถิ่มกูเอาไว้.. ให้ทรมานแบบนี้

( ดนตรี )

กูหวังว่าสิพ้อคนดี กูหวังว่าสิมีชีวิตใหม่
แต่สุดท้ายมึงออกแนวจัญไร บ่ต่างจากเขา

มึงมาเหยียบซ้ำ เหยียบซ้ำ เหยียบซ้ำ
เหยียบซ้ำรอยแผล หม่องเก่า
เฮ็ดใจกูเจ็บ บ่ซ่วงบ่เซา
มึงเอาตีนมาเหยียบใจกูซ้ำรอย

กูเลยเจ็บซ้ำ เจ็บซ้ำ เจ็บซ้ำ
เจ็บซ้ำเหมิดทางสิไป
มึงกลับมาฆ่ากูให่มันตายก่อนไป
อย่าถิ่มกูเอาไว้..

มึงมาเหยียบซ้ำ เหยียบซ้ำ เหยียบซ้ำ
เหยียบซ้ำรอยแผล หม่องเก่า
เฮ็ดใจกูเจ็บ บ่ซ่วงบ่เซา
มึงเอาตีนมาเหยียบใจกูซ้ำรอย

กูเลยเจ็บซ้ำ เจ็บซ้ำ เจ็บซ้ำ
เจ็บซ้ำเหมิดทางสิไป
มึงกลับมาฆ่ากูให่มันตายก่อนไป
อย่าถิ่มกูเอาไว้..
ให้ทรมานแบบนี้..

ให้ทรมานแบบนี้..


รูปภาพคอร์ด เหยียบซ้ำ – เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง เหยียบซ้ำ - เพชร สหรัตน์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เหยียบซ้ำ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กวีสี่ไลค์
เรียบเรียง : Em OT Studio
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend