คอร์ดเพลง อธิษฐาน – ออย แสงศิลป์ Ft.วงฮันแนว

  
Text   

คอร์ดเพลง อธิษฐาน – ออย แสงศิลป์ Ft.วงฮันแนว

ออย แสงศิลป์

คอร์ดเพลง อธิษฐาน

ศิลปิน : ออย แสงศิลป์

ศิลปิน : วงฮันแนว

อัลบั้ม Single

คีย์คอร์ดเพลง อธิษฐาน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง อธิษฐาน - ออย แสงศิลป์ Ft.วงฮันแนว
คอร์ด

INTRO | E | B | E | E |

 
เพียงเ
E 
ธอตั้งมั่นเอาไว้
 
พึ่งอย่า
A 
ท้ออย่าพึ่งหมดหวัง
 
ป่าเ
Am 
ขาและเทวดาโปรดช่วยรัก
E 
ษา
 
ให้เธอปลอด
B 
ภัย

 
* จะต้อ
C#m 
งเหนื่อยต้องล้าสักเท่
G#m 
าไร
 
แต่
A 
ฉันจะไปให้ถึงเ
E 
ธอ
 
ขอเพียง
C#m 
เธออดทนกั
G#m 
ดฟันรอฉันได้ไ
Asus2 
หม..
B 
..

 
** อย่าพึ่ง
E 
ท้อ..
 
ขอเ
B 
พียงเธออย่า
A 
พึ่งหมดลมหา
E 
ยใจ
 
ฝันขอ
F#m 
งเธอยังอีกไม่ไ
B 
กลโปรดจงรอ
E 
ฉัน
B 

 
เราทั้งผ
E 
องพร้อมแ
B 
รงใจ 
 
ส่งไ
A 
ปเป็นพ
E 
ลัง
 
จาก
F#m 
นี้ไปคงอีกไ
G#m 
ม่นาน
 
เธอและ
A 
ฉันต้องได้พบ
B 
กัน.. 
 
ฉันสัญญา

INSTRU | E | A B |

 
แรง
E 
ใจส่งไปจากฉัน
 
อธิษ
A 
ฐานไม่เคยไหวหวั่น
 
กราบ
Am 
พระสวดมนต์ขอพร
 
ให้เธอ
E 
นั้นจงรอดปลอ
B 
ดภัย

( *, ** )

INSTRU | E B | A E | F#m B | E B |
INSTRU | E B | A E | F#m G#m | A | B | A | A |

 
อย่าพึ่ง
G 
ท้อ..
 
ขอเ
D 
พียงเธออย่า
C 
พึ่งหมดลมหา
G 
ยใจ
 
ฝันขอ
Am 
งเธอยังอีกไม่ไ
D 
กลโปรดจงรอ
G 
ฉัน
D 
 
เราทั้งผ
G 
องพร้อมแ
D 
รงใจ 
 
ส่งไ
C 
ปเป็นพ
G 
ลัง
 
จาก
Am 
นี้ไปคงอีกไ
Bm 
ม่นาน
 
เธอและ
C 
ฉันต้องได้พบ
D 
กัน.. 
 
ฉันสั
G 
ญญา

 
อย่าพึ่ง
G 
ท้อ..
 
ขอเ
D 
พียงเธออย่า
C 
พึ่งหมดลมหา
G 
ยใจ
 
ฝันขอ
Am 
งเธอยังอีกไม่ไ
D 
กลโปรดจงรอ
G 
ฉัน
D 
 
เราทั้งผ
G 
องพร้อมแ
D 
รงใจ 
 
ส่งไ
C 
ปเป็นพ
G 
ลัง
 
จาก
Am 
นี้ไปคงอีกไ
Bm 
ม่นาน
 
เธอและ
C 
ฉันต้องได้พบ
D 
กัน.. 
 
ฉันสั
G 
ญญา

OUTRO | G | G |

เนื้อเพลง
เพียงเธอตั้งมั่นเอาไว้
พึ่งอย่าท้ออย่าพึ่งหมดหวัง
ป่าเขาและเทวดาโปรดช่วยรักษา
ให้เธอปลอดภัย

* จะต้องเหนื่อยต้องล้าสักเท่าไร
แต่ฉันจะไปให้ถึงเธอ
ขอเพียงเธออดทนกัดฟันรอฉันได้ไหม….

** อย่าพึ่งท้อ..
ขอเพียงเธออย่าพึ่งหมดลมหายใจ
ฝันของเธอยังอีกไม่ไกลโปรดจงรอฉัน

เราทั้งผองพร้อมแรงใจ ส่งไปเป็นพลัง
จากนี้ไปคงอีกไม่นาน
เธอและฉันต้องได้พบกัน.. ฉันสัญญา

( ดนตรี )

แรงใจส่งไปจากฉัน
อธิษฐานไม่เคยไหวหวั่น
กราบพระสวดมนต์ขอพร
ให้เธอนั้นจงรอดปลอดภัย

( *, ** )

( ดนตรี )

อย่าพึ่งท้อ..
ขอเพียงเธออย่าพึ่งหมดลมหายใจ
ฝันของเธอยังอีกไม่ไกลโปรดจงรอฉัน
เราทั้งผองพร้อมแรงใจ ส่งไปเป็นพลัง
จากนี้ไปคงอีกไม่นาน
เธอและฉันต้องได้พบกัน.. ฉันสัญญา

อย่าพึ่งท้อ..
ขอเพียงเธออย่าพึ่งหมดลมหายใจ
ฝันของเธอยังอีกไม่ไกลโปรดจงรอฉัน
เราทั้งผองพร้อมแรงใจ ส่งไปเป็นพลัง
จากนี้ไปคงอีกไม่นาน
เธอและฉันต้องได้พบกัน.. ฉันสัญญา
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อธิษฐาน (คอร์ด เนื้อเพลง)
คำร้อง : ใหญ่ คอนสาร
ทำนอง : ฮันแนว
เรียบเรียง : เธค คอนสาร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend