คอร์ดเพลง ภาวะอกหัก – เพชร สหรัตน์ Feat. ออย แสงศิลป์

  
Text   

คอร์ดเพลง ภาวะอกหัก
ศิลปิน เพชร สหรัตน์
Feat. ออย แสงศิลป์

คีย์คอร์ดเพลง ภาวะอกหัก คอร์ด สามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Cm 
ตกอยู่ในสภาวะอ
Bb 
กหัก
 
เสียห
Ab 
ลักเมื่อเ
Bb 
ธอเลือกเ
Eb 
ขา
 
Fm 
ยากจะดื่มให้มัน
Cm 
ลืมเรื่องราว
 
ที่เ
Ab 
ขาและเ
Bb 
ธอมาเหยีย
Cm 
บใจ

INSTRU | Cm | Cm | Cm | Cm |
INSTRU | Ab Bb | Cm | ( 2 Times )

Cm 
หน้าใสใสทำกัน
Gm 
ได้ลงคอ
 
บอกให้
Ab 
รอแล้วเ
Bb 
ธอก็เขี่ย
Eb 
ทิ้ง
 
Cm 
คตรตอแหลกับคำ
Gm 
ว่ารักจริง
 
จิ้มแล้ว
Ab 
ทิ้งปิ้งใ
Bb 
ครไปเรื่อยเ
Eb 
ปื่อย
Fm 
รักลอยๆ 
 
คอยยิ่ง
Cm 
คอยก็ยิ่งเหนื่อย
 
เห
Ab 
นื่อยต่อก
Bb 
ารหลาย
Cm 
ใจ

 
*  
Cm 
หน้าใสใสโครตใจ
Gm 
ร้ายใจดำ
 
เข้ามา
Ab 
ทำให้
Bb 
รักแล้วฆ่า
Eb 
ฉัน
Cm 
ลิ้นไม่มีกระดูกก็ปั่น
Gm 
หัวไปวันๆ
 
เดี๋ยวคน
Ab 
นี้เดี๋ยวคน
Bb 
นั่นฟันแล้ว
Eb 
ทิ้ง
 
Fm 
คตรเกลียดที่สุดคนไม่เ
Cm 
คยรักจริง
 
เราทำ
Ab 
ได้แค่
Bb 
นิ่งแล้วทำ
Cm 
ใจ

 
** ตกอยู่ใ
Ab 
นสภ
Bb 
าวะอ
Cm 
กหัก
 
เสือกไป
Ab 
รักคนหัว
Bb 
ใจตอแ
Eb 
หล
 
บอก
Ab 
รักแทบ
Bb 
ตาย 
 
แต่เชือด
Gm 
ใจจนเป็น
Cm 
แผล
 
หน้า
Ab 
ใสใจตุ๊ก
Bb 
แก 
 
ตอแหลไม่แพ้
Cm 
โจร

 
*** ตกอยู่
Ab 
ในสภา
Bb 
วะอก
Cm 
หัก
 
เสือกไป
Ab 
รักคนที่เ
Bb 
ขาไม่เคย
Eb 
แคร์
 
หน้า
Ab 
ใสใจ
Bb 
ดำ 
 
ทุก
Gm 
คำคือตอ
Cm 
แหล
 
ยอม
Ab 
ยกธงพ่าย
Bb 
แพ้ 
 
สภาวะอ
Cm 
กหัก

Solo | Cm | Cm | Cm | Cm |
Solo | Ab Bb | Cm | ( Times )

( *, **, ***, **, *** )

OUTRO | Ab Bb | Cm | ( 2 Times )

เนื้อเพลง ภาวะ
ตกอยู่ในสภาวะอกหัก
เสียหลักเมื่อเธอเลือกเขา
อยากจะดื่มให้มันลืมเรื่องราว
ที่เขาและเธอมาเหยียบใจ

หน้าใสใสทำกันได้ลงคอ
บอกให้รอแล้วเธอก็เขี่ยทิ้ง
โคตรตอแหลกับคำว่ารักจริง
จิ้มแล้วทิ้งปิ้งใครไปเรื่อยเปื่อย
รักลอยๆคอยยิ่งคอยก็ยิ่งเหนื่อย
เหนื่อยต่อการหลายใจ

หน้าใสใสโครตใจร้ายใจดำ
เข้ามาทำให้รักแล้วฆ่าฉัน
ลิ้นไม่มีกระดูกก็ปั่นหัวไปวันๆ
เดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวคนนั่นฟันแล้วทิ้ง
โคตรเกลียดที่สุดคนไม่เคยรักจริง
เราทำได้แค่นิ่งแล้วทำใจ

ตกอยู่ในสภาวะอกหัก
เสือกไปรักคนหัวใจตอแหล
บอกรักแทบตาย แต่เชือดใจจนเป็นแผล
หน้าใสใจตุ๊กแก ตอแหลไม่แพ้โจร

ตกอยู่ในสภาวะอกหัก
เสือกไปรักคนที่เขาไม่เคยแคร์
หน้าใสใจดำ ทุกคำคือตอแหล
ยอมยกธงพ่ายแพ้ สภาวะอกหัก

Solo

หน้าใสใสโครตใจร้ายใจดำ
เข้ามาทำให้รักแล้วฆ่าฉัน
ลิ้นไม่มีกระดูกก็ปั่นหัวไปวันๆ
เดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวคนนั่นฟันแล้วทิ้ง
โคตรเกลียดที่สุดคนไม่เคยรักจริง
เราทำได้แค่นิ่งแล้วทำใจ

ตกอยู่ในสภาวะอกหัก
เสือกไปรักคนหัวใจตอแหล
บอกรักแทบตาย แต่เชือดใจจนเป็นแผล
หน้าใสใจตุ๊กแก ตอแหลไม่แพ้โจร

ตกอยู่ในสภาวะอกหัก
เสือกไปรักคนที่เขาไม่เคยแคร์
หน้าใสใจดำ ทุกคำคือตอแหล
ยอมยกธงพ่ายแพ้ สภาวะอกหัก
เพลง : ภาวะอกหัก
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์ Feat.ออย แสงศิลป์
คำร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
Mixed Down :
☎ ติดต่องานแสดงศิลปิน : 081-711-1059
คอร์ดเพลง สภาวะอกหัก - เพชร สหรัตน์ Feat. ออย แสงศิลป์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend