คอร์ดเพลง เลอโฉม – ลำเพลิน วงศกร, WonderFrame

  
Text   

คอร์ดเพลง : เลอโฉม ลำเพลิน วงศกร WonderFrame

คอร์ดเพลง เลอโฉม - ลำเพลิน วงศกร WonderFrame

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

ลำเพลิน วงศกร WonderFrame : เลอโฉม

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เลอโฉม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | G | Em | C | D |

 
ก็เจ้านั้นส
G 
วยเลิศเลอในป
Em 
ฐพี
 
เกิดมาได้เจอสัก
C 
ที..
 
ของดีแห่งเมืองอีส
D 
าน โอ้.. โว…
 
ก็เจ้านั้นส
G 
วยงดงามกว่าใครทั้ง
Em 
นั้น
 
เลอโฉมที่ใครเขาพู
C 
ดกัน
D 
ฉันว่ามันคงจะจ
G 
ริง..

INSTRU | G | Em | C | D |

G 
อู้ว.. 
 
ลูกผู้ใด๋ซังมางามแท้
Em 
หน้อ
 
ลูกผู้ใด๋ซังมางามกะ
C 
ด้อ 
 
คนงามหนอ
G 
อู้ว.. 
 
เบิ่งหม่องใดเจ้าจังแม่นดูดี
 
งามปานนี้มีคนจองแล้วล่ะ
C 
ไป่
 
หัวใจเจ้ายังว่างอยู่บ่..
 

 
ตั้งแต่ได้
G 
พบได้สบตาเธอ
 
เธอก็ทำให้
Em 
ฉันเอาไปฝันละเมอ
 
ฝันถึงเธอจนเ
C 
ช้า 
 
ใจคงเป็นของเขา
 
คงเป็นเพราะความข
D 
าวตั้งแต่แรกเจอ

 
เธอมาทำให้
G 
ฉันแทบใจละลาย
 
เธอมาทำใจ
Em 
ฉันให้มันวุ่นวาย
 
มันใจสั่นทุกค
C 
รั้ง 
 
เมื่อเจอเธอทุกครั้ง
 
ก็ใ
D 
จมันเป็นของเธอ

 
ก็เจ้านั้นส
G 
วยเลิศเลอในป
Em 
ฐพี
 
เกิดมาได้เจอสัก
C 
ที
 
ของดีแห่งเมืองอีส
D 
าน 
 
โอ้ว..โว..
 
ก็เจ้านั้นส
G 
วย 
 
งดงามกว่าใครทั้
Em 
งนั้น
 
เลอโฉมที่ใครเขาพู
C 
ดกัน 
 
 
D 
ฉันว่ามันคงจะจริง

G 
ไม่ใช่มาชมแค่อยากจะชิมมาทำเป็นขี้ตั๋ว
Em 
เป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าไม่รู้บอกเลยว่าน่ากลัว
C 
ไม่รักจริงก็คงต้องขอผ่าน
D 
แค่นิทานของคนที่ปากหวาน

G 
ไม่อยากจะเชื่อ 
 
ไม่อยากจะเคลิ้ม
 
ไปกับถ้อยคำหวาน
 
Em 
ดูการกระทำ 
 
ไม่อยากจะช้ำ
 
เลยต้องเอาหมื่นหาร
 
C 
ถ้ารักจริงและก็ไม่โลเล
D 
ก็พร้อมเปย์ 
 
ให้เธอหมดทั้งใจ..

INSTRU | G | Em | C | D ( 2 Times )

 
ตั้งแต่ได้
G 
พบได้สบตาเธอ
 
เธอก็ทำให้
Em 
ฉันเอาไปฝันละเมอ
 
ฝันถึงเธอจนเ
C 
ช้า 
 
ใจคงเป็นของเขา
 
คงเป็นเพราะความข
D 
าวตั้งแต่แรกเจอ

 
เธอมาทำให้
G 
ฉันแทบใจละลาย
 
เธอมาทำใจ
Em 
ฉันให้มันวุ่นวาย
 
มันใจสั่นทุกค
C 
รั้ง 
 
เมื่อเจอเธอทุกครั้ง
 
ก็ใ
D 
จมันเป็นของเธอ

 
ก็เจ้านั้นส
G 
วยเลิศเลอในป
Em 
ฐพี
 
เกิดมาได้เจอสัก
C 
ที
 
ของดีแห่งเมืองอีส
D 
าน 
 
โอ้ว..โว..
 
ก็เจ้านั้นส
G 
วย 
 
งดงามกว่าใครทั้
Em 
งนั้น
 
เลอโฉมที่ใครเขาพู
C 
ดกัน 
 
 
D 
ฉันว่ามัน..

 
ก็เจ้านั้นส
G 
วยเลิศเลอในป
Em 
ฐพี
 
เกิดมาได้เจอสัก
C 
ที
 
ของดีแห่งเมืองอีส
D 
าน 
 
โอ้ว..โว..
 
ก็เจ้านั้นส
G 
วย 
 
งดงามกว่าใครทั้
Em 
งนั้น
 
เลอโฉมที่ใครเขาพู
C 
ดกัน 
 
 
D 
ฉันว่ามันคงจะจริง…

OUTRO | G | Em | C | D | ( 2 Times ) | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เลอโฉม


ก็เจ้านั้นสวยเลิศเลอในปฐพี
เกิดมาได้เจอสักที..
ของดีแห่งเมืองอีสาน โอ้.. โว…
ก็เจ้านั้นสวยงดงามกว่าใครทั้งนั้น
เลอโฉมที่ใครเขาพูดกัน
ฉันว่ามันคงจะจริง..

( ดนตรี )

อู้ว.. ลูกผู้ใด๋ซังมางามแท้หน้อ
ลูกผู้ใด๋ซังมางามกะด้อ คนงามหนอ
อู้ว.. เบิ่งหม่องใดเจ้าจังแม่นดูดี
งามปานนี้มีคนจองแล้วล่ะไป่
หัวใจเจ้ายังว่างอยู่บ่..

ตั้งแต่ได้พบได้สบตาเธอ
เธอก็ทำให้ฉันเอาไปฝันละเมอ
ฝันถึงเธอจนเช้า ใจคงเป็นของเขา
คงเป็นเพราะความขาวตั้งแต่แรกเจอ

เธอมาทำให้ฉันแทบใจละลาย
เธอมาทำใจฉันให้มันวุ่นวาย
มันใจสั่นทุกครั้ง เมื่อเจอเธอทุกครั้ง
ก็ใจมันเป็นของเธอ

ก็เจ้านั้นสวยเลิศเลอในปฐพี
เกิดมาได้เจอสักที
ของดีแห่งเมืองอีสาน โอ้ว..โว..
ก็เจ้านั้นสวย งดงามกว่าใครทั้งนั้น
เลอโฉมที่ใครเขาพูดกัน ฉันว่ามันคงจะจริง

ไม่ใช่มาชมแค่อยากจะชิมมาทำเป็นขี้ตั๋ว
เป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าไม่รู้บอกเลยว่าน่ากลัว
ไม่รักจริงก็คงต้องขอผ่าน
แค่นิทานของคนที่ปากหวาน

ไม่อยากจะเชื่อ ไม่อยากจะเคลิ้ม
ไปกับถ้อยคำหวาน
ดูการกระทำ ไม่อยากจะช้ำ
เลยต้องเอาหมื่นหาร
ถ้ารักจริงและก็ไม่โลเล
ก็พร้อมเปย์ ให้เธอหมดทั้งใจ..

( ดนตรี )

ตั้งแต่ได้พบได้สบตาเธอ
เธอก็ทำให้ฉันเอาไปฝันละเมอ
ฝันถึงเธอจนเช้า ใจคงเป็นของเขา
คงเป็นเพราะความขาวตั้งแต่แรกเจอ

เธอมาทำให้ฉันแทบใจละลาย
เธอมาทำใจฉันให้มันวุ่นวาย
มันใจสั่นทุกครั้ง เมื่อเจอเธอทุกครั้ง
ก็ใจมันเป็นของเธอ

ก็เจ้านั้นสวยเลิศเลอในปฐพี
เกิดมาได้เจอสักที
ของดีแห่งเมืองอีสาน โอ้ว..โว..
ก็เจ้านั้นสวย งดงามกว่าใครทั้งนั้น
เลอโฉมที่ใครเขาพูดกัน ฉันว่ามัน..

ก็เจ้านั้นสวยเลิศเลอในปฐพี
เกิดมาได้เจอสักที
ของดีแห่งเมืองอีสาน โอ้ว..โว..
ก็เจ้านั้นสวย งดงามกว่าใครทั้งนั้น
เลอโฉมที่ใครเขาพูดกัน ฉันว่ามันคงจะจริง…


รูปภาพคอร์ด เลอโฉม – ลำเพลิน วงศกร WonderFrame

คอร์ดเพลง เลอโฉม - ลำเพลิน วงศกร WonderFrame

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เลอโฉม (คอร์ด)


คำร้อง/ทำนอง : ตี๋ นิติพล
คำร้องท่อนแร็พ : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend