คอร์ดเพลง ซังเด้ – เบียร์ พร้อมพงษ์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ซังเด้ เบียร์ พร้อมพงษ์

คอร์ดเพลง ซังเด้ - เบียร์ พร้อมพงษ์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เบียร์ พร้อมพงษ์ : ซังเด้

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ซังเด้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb

INTRO | A C#m | D A | A E | D | E |

A 
นั่งซดเหล้า
C#m 
ขาว
 
ตั้งเป้าให้เ
D 
มาตายกันไปข้า
A 
งหนึ่ง
 
A 
ป็นที่พึ่งสุด
C#m 
ท้ายเพื่อการ
D 
สิลืม..เ
A 
ธอ
A 
แต่แฮงเมาถ่อ
C#m 
ใด๋แฮงคิดฮอดเ
D 
ขาแฮงมี
A 
น้ำตา
 
A 
ป็นคือจังคน
C#m 
บ้าบ่มีทางรั
D 
กษาให้
E 
ดีขึ้น

 
ฝน
Bm 
ตกยังมีมื้อซาแต่ว่าหัว
C#m 
ใจบ่มีมื้อซื่น
D 
ตกดึกดึกดื่นดื่น 
 
กะยังคง
E 
ตื่นมาเช็ดน้ำตา

 
ซัง
Dmaj7 
เด้ซัง 
 
ซังหัว
E 
ใจเจ้าของ
 
ที่มัน
C#m 
ฮักเขาคักเ
F#m 
กินไป
 
สุดท้
D 
ายกะทำใจบ่
E 
ได้ 
 
บัดตอนถื
A 
กถิ่ม 
 
 
E 
 
ซังเด้
Dmaj7 
ซัง 
 
ซังบักก้
E 
อนสมอง
 
ที่ยัง
C#m 
จำได้เบิ่ด
F#m 
ทุกสิ่ง
 
มื้อ
D 
ใด๋สิยอมรับความจ
E 
ริง
 
ว่าเขาทิ้
A 
งเฮาไปแล้ว 
 
..

INSTRU | D | C#m | Bm E | A E |
INSTRU | D | C#m F#m | Bm E | A |

 
ฝน
Bm 
ตกยังมีมื้อซาแต่ว่าหัว
C#m 
ใจบ่มีมื้อซื่น
D 
ตกดึกดึกดื่นดื่น 
 
กะยังคง
E 
ตื่นมาเช็ดน้ำตา

 
ซัง
Dmaj7 
เด้ซัง 
 
ซังหัว
E 
ใจเจ้าของ
 
ที่มัน
C#m 
ฮักเขาคักเ
F#m 
กินไป
 
สุดท้
D 
ายกะทำใจบ่
E 
ได้ 
 
บัดตอนถื
A 
กถิ่ม 
 
 
E 
 
ซังเด้
Dmaj7 
ซัง 
 
ซังบักก้
E 
อนสมอง
 
ที่ยัง
C#m 
จำได้เบิ่ด
F#m 
ทุกสิ่ง
 
มื้อ
Bm 
ใด๋สิยอมรับความจริง.. 
 
 
E 
โฮ…

 
ซัง
Dmaj7 
เด้ซัง 
 
ซังหัว
E 
ใจเจ้าของ
 
ที่มัน
C#m 
ฮักเขาคักเ
F#m 
กินไป
 
สุดท้
D 
ายกะทำใจบ่
E 
ได้ 
 
บัดตอนถื
A 
กถิ่ม 
 
 
E 
 
ซังเด้
Dmaj7 
ซัง 
 
ซังบักก้
E 
อนสมอง
 
ที่ยัง
C#m 
จำได้เบิ่ด
F#m 
ทุกสิ่ง
 
มื้อ
Bm 
ใด๋สิยอมรับความจ
E 
ริง
 
ว่าเขาทิ้งเฮ
A 
าไปแล้ว

 
มื้อ
Bm 
ใด๋สิยอมรับความจ
E 
ริง..
 
ว่าเขาทิ้งเฮาไ
A 
ปแล้ว…


นั่งซดเหล้าขาว
ตั้งเป้าให้เมาตายกันไปข้างหนึ่ง
เป็นที่พึ่งสุดท้ายเพื่อการสิลืมเธอ
แต่แฮงเมาถ่อใด๋แฮงคิดฮอดเขาแฮงมีน้ำตา
เป็นคือจังคนบ้าบ่มีทางรักษาให้ดีขึ้น

ฝนตกยังมีมื้อซาแต่ว่าหัวใจบ่มีมื้อซื่น
ตกดึกดึกดื่นดื่น กะยังคงตื่นมาเช็ดน้ำตา

ซังเด้ซัง ซังหัวใจเจ้าของ
ที่มันฮักเขาคักเกินไป
สุดท้ายกะทำใจบ่ได้ บัดตอนถืกถิ่ม
ซังเด้ซัง ซังบักก้อนสมอง
ที่ยังจำได้เบิ่ดทุกสิ่ง
มื้อใด๋สิยอมรับความจริง
ว่าเขาทิ้งเฮาไปแล้ว..

( ดนตรี )

ฝนตกยังมีมื้อซาแต่ว่าหัวใจบ่มีมื้อซื่น
ตกดึกดึกดื่นดื่น กะยังคงตื่นมาเช็ดน้ำตา

ซังเด้ซัง ซังหัวใจเจ้าของ
ที่มันฮักเขาคักเกินไป
สุดท้ายกะทำใจบ่ได้ บัดตอนถืกถิ่ม
ซังเด้ซัง ซังบักก้อนสมอง
ที่ยังจำได้เบิ่ดทุกสิ่ง
มื้อใด๋สิยอมรับความจริง.. โฮ..

ซังเด้ซัง ซังหัวใจเจ้าของ
ที่มันฮักเขาคักเกินไป
สุดท้ายกะทำใจบ่ได้ บัดตอนถืกถิ่ม
ซังเด้ซัง ซังบักก้อนสมอง
ที่ยังจำได้เบิ่ดทุกสิ่ง
มื้อใด๋สิยอมรับความจริง
ว่าเขาทิ้งเฮาไปแล้ว

มื้อใด๋สิยอมรับความจริง..
ว่าเขาทิ้งเฮาไปแล้ว…


รูปภาพคอร์ด ซังเด้ – เบียร์ พร้อมพงษ์

คอร์ดเพลง ซังเด้ - เบียร์ พร้อมพงษ์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ซังเด้ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ต้อง พอเพียง
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend