หน้าแรก » เบียร์ พร้อมพงษ์ » คอร์ดเพลง ซังเด้ – เบียร์ พร้อมพงษ์

คอร์ดเพลง ซังเด้ – เบียร์ พร้อมพงษ์

คอร์ดเพลง : ซังเด้ เบียร์ พร้อมพงษ์

คอร์ดเพลง ซังเด้ - เบียร์ พร้อมพงษ์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เบียร์ พร้อมพงษ์ : ซังเด้

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ซังเด้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb

INTRO | A C#m | D A | A E | D | E |

นั่งซดเหล้า
C#m 
ขาว
 
ตั้งเป้าให้เ
มาตายกันไปข้า
งหนึ่ง
 
ป็นที่พึ่งสุด
C#m 
ท้ายเพื่อการ
สิลืม..เ
ธอ
แต่แฮงเมาถ่อ
C#m 
ใด๋แฮงคิดฮอดเ
ขาแฮงมี
น้ำตา
 
ป็นคือจังคน
C#m 
บ้าบ่มีทางรั
กษาให้
ดีขึ้น

 
ฝน
Bm 
ตกยังมีมื้อซาแต่ว่าหัว
C#m 
ใจบ่มีมื้อซื่น
ตกดึกดึกดื่นดื่น 
 
กะยังคง
ตื่นมาเช็ดน้ำตา

 
ซัง
Dmaj7 
เด้ซัง 
 
ซังหัว
ใจเจ้าของ
 
ที่มัน
C#m 
ฮักเขาคักเ
F#m 
กินไป
 
สุดท้
ายกะทำใจบ่
ได้ 
 
บัดตอนถื
กถิ่ม 
 
 
 
ซังเด้
Dmaj7 
ซัง 
 
ซังบักก้
อนสมอง
 
ที่ยัง
C#m 
จำได้เบิ่ด
F#m 
ทุกสิ่ง
 
มื้อ
ใด๋สิยอมรับความจ
ริง
 
ว่าเขาทิ้
งเฮาไปแล้ว 
 
..

INSTRU | D | C#m | Bm E | A E |
INSTRU | D | C#m F#m | Bm E | A |

 
ฝน
Bm 
ตกยังมีมื้อซาแต่ว่าหัว
C#m 
ใจบ่มีมื้อซื่น
ตกดึกดึกดื่นดื่น 
 
กะยังคง
ตื่นมาเช็ดน้ำตา

 
ซัง
Dmaj7 
เด้ซัง 
 
ซังหัว
ใจเจ้าของ
 
ที่มัน
C#m 
ฮักเขาคักเ
F#m 
กินไป
 
สุดท้
ายกะทำใจบ่
ได้ 
 
บัดตอนถื
กถิ่ม 
 
 
 
ซังเด้
Dmaj7 
ซัง 
 
ซังบักก้
อนสมอง
 
ที่ยัง
C#m 
จำได้เบิ่ด
F#m 
ทุกสิ่ง
 
มื้อ
Bm 
ใด๋สิยอมรับความจริง.. 
 
 
โฮ…

 
ซัง
Dmaj7 
เด้ซัง 
 
ซังหัว
ใจเจ้าของ
 
ที่มัน
C#m 
ฮักเขาคักเ
F#m 
กินไป
 
สุดท้
ายกะทำใจบ่
ได้ 
 
บัดตอนถื
กถิ่ม 
 
 
 
ซังเด้
Dmaj7 
ซัง 
 
ซังบักก้
อนสมอง
 
ที่ยัง
C#m 
จำได้เบิ่ด
F#m 
ทุกสิ่ง
 
มื้อ
Bm 
ใด๋สิยอมรับความจ
ริง
 
ว่าเขาทิ้งเฮ
าไปแล้ว

 
มื้อ
Bm 
ใด๋สิยอมรับความจ
ริง..
 
ว่าเขาทิ้งเฮาไ
ปแล้ว…


นั่งซดเหล้าขาว
ตั้งเป้าให้เมาตายกันไปข้างหนึ่ง
เป็นที่พึ่งสุดท้ายเพื่อการสิลืมเธอ
แต่แฮงเมาถ่อใด๋แฮงคิดฮอดเขาแฮงมีน้ำตา
เป็นคือจังคนบ้าบ่มีทางรักษาให้ดีขึ้น

ฝนตกยังมีมื้อซาแต่ว่าหัวใจบ่มีมื้อซื่น
ตกดึกดึกดื่นดื่น กะยังคงตื่นมาเช็ดน้ำตา

ซังเด้ซัง ซังหัวใจเจ้าของ
ที่มันฮักเขาคักเกินไป
สุดท้ายกะทำใจบ่ได้ บัดตอนถืกถิ่ม
ซังเด้ซัง ซังบักก้อนสมอง
ที่ยังจำได้เบิ่ดทุกสิ่ง
มื้อใด๋สิยอมรับความจริง
ว่าเขาทิ้งเฮาไปแล้ว..

( ดนตรี )

ฝนตกยังมีมื้อซาแต่ว่าหัวใจบ่มีมื้อซื่น
ตกดึกดึกดื่นดื่น กะยังคงตื่นมาเช็ดน้ำตา

ซังเด้ซัง ซังหัวใจเจ้าของ
ที่มันฮักเขาคักเกินไป
สุดท้ายกะทำใจบ่ได้ บัดตอนถืกถิ่ม
ซังเด้ซัง ซังบักก้อนสมอง
ที่ยังจำได้เบิ่ดทุกสิ่ง
มื้อใด๋สิยอมรับความจริง.. โฮ..

ซังเด้ซัง ซังหัวใจเจ้าของ
ที่มันฮักเขาคักเกินไป
สุดท้ายกะทำใจบ่ได้ บัดตอนถืกถิ่ม
ซังเด้ซัง ซังบักก้อนสมอง
ที่ยังจำได้เบิ่ดทุกสิ่ง
มื้อใด๋สิยอมรับความจริง
ว่าเขาทิ้งเฮาไปแล้ว

มื้อใด๋สิยอมรับความจริง..
ว่าเขาทิ้งเฮาไปแล้ว…


รูปภาพคอร์ด ซังเด้ – เบียร์ พร้อมพงษ์

คอร์ดเพลง ซังเด้ - เบียร์ พร้อมพงษ์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ซังเด้ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ต้อง พอเพียง
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :