คอร์ดเพลง ให้ความลับมันตายไปกับตัวฉัน – KLEAR

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ให้ความลับมันตายไปกับตัวฉัน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ให้ความลับมันตายไปกับตัวฉัน - KLEAR

INTRO | G | A | Bm | Bm |

G 
  ผิดที่ฉัน
A 
คิดเกินเลย 
 
กับ
Bm 
เธอ
 
  ก็รู้ว่า
F#m 
มันไม่ควร
G 
  ผิดที่ฉันเ
A 
องมีใครอยู่
Bm 
แล้ว
 
  อยู่ทั้ง
D 
คน

 
ความผิดคือ
G 
ฉัน 
 
ไม่ดีเ
A 
อง
 
ผิดที่ฉัน
Bm 
เองไม่ห้ามหัวใจ
 
มันก็ดี
Em 
แล้วที่คิดว่า
F#m 
จะไม่พูดไป
G 
ฉันเริ่มเองจบเองก็ดีแ
A 
ล้ว

 
ให้ความ
G 
ลับนี้มันตายไปกับตั
A 
วฉัน
 
เมื่อความจริง
F#m 
นั้นมันทำร้ายคนข้
Bm 
างกาย
 
ไม่ต้อง
Em 
รู้ว่ารู้สึกกับเธอแ
F#m 
ค่ไหน
 
เก็บมันเอาไ
G 
ว้..
 
อย่าใ
A 
ห้ความลับทำลายชีวิตของเรา

INSTRU | G | A | Bm | Bm |

G 
  จะไม่เผลอ
A 
ทำอะไรออกไป
Bm 
  ระวังทุ
F#m 
กการกระทำ
G 
  จะไม่เผลอม
A 
องตรงไปหยุดที่
Bm 
เธอ
 
  ที่สาย
D 
ตา

 
ความผิดคือ
G 
ฉัน 
 
ไม่ดีเ
A 
อง
 
ผิดที่ฉัน
Bm 
เองไม่ห้ามหัวใจ
 
มันก็ดี
Em 
แล้วที่คิดว่า
F#m 
จะไม่พูดไป
G 
ฉันเริ่มเองจบเองก็ดีแ
A 
ล้ว

 
ให้ความ
G 
ลับนี้มันตายไปกับตั
A 
วฉัน
 
เมื่อความจริง
F#m 
นั้นมันทำร้ายคนข้
Bm 
างกาย
 
ไม่ต้อง
Em 
รู้ว่ารู้สึกกับเธอแ
F#m 
ค่ไหน
 
เก็บมันเอาไ
G 
ว้..
 
อย่าใ
A 
ห้ความลับทำลายชีวิตของเรา

G 
มันไม่ใช่ความ
A 
รักเป็นเพียงความ
F#m 
รู้สึก
 
อยากได้ในสิ่งที่
Bm 
เราไม่มี
Em 
ก็เพราะจิตใจข
F#m 
องคนเราอันที่จ
G 
ริง
 
มันอ่อนแอเหลือเ
A 
กิน

 
ให้ความ
G 
ลับนี้มันตายไปกับตั
A 
วฉัน
 
เมื่อความจริง
F#m 
นั้นมันทำร้ายคนข้า
Bm 
งกาย
 
ไม่ต้อง
Em 
รู้ว่ารู้สึกกับเธอแ
F#m 
ค่ไหน
 
เก็บมันเอาไ
G 
ว้.. 
 
ปิดไ
A 
ว้ข้างใน..

 
ให้ความ
G 
ลับนี้มันตายไปกับตั
A 
วฉัน
 
เมื่อความจริง
F#m 
นั้นมันทำร้ายคนข้า
Bm 
งกาย
 
ไม่ต้อง
Em 
รู้ว่ารู้สึกกับเธอแ
F#m 
ค่ไหน
 
เก็บมันเอาไ
G 
ว้..
 
อย่าใ
A 
ห้ความลับทำลายชีวิตของเรา

INSTRU | G | A | F#m | Bm |
INSTRU | Em | F#m | G | A |

G 
มันไม่ใช่ความ
A 
รัก 
 
เป็นเพียงความ
Bm 
รู้สึก…


ผิดที่ฉันคิดเกินเลย กับเธอ
ก็รู้ว่ามันไม่ควร
ผิดที่ฉันเองมีใครอยู่แล้ว
อยู่ทั้งคน

ความผิดคือฉัน ไม่ดีเอง
ผิดที่ฉันเองไม่ห้ามหัวใจ
มันก็ดีแล้วที่คิดว่าจะไม่พูดไป
ฉันเริ่มเองจบเองก็ดีแล้ว

ให้ความลับนี้มันตายไปกับตัวฉัน
เมื่อความจริงนั้นมันทำร้ายคนข้างกาย
ไม่ต้องรู้ว่ารู้สึกกับเธอแค่ไหน
เก็บมันเอาไว้..
อย่าให้ความลับทำลายชีวิตของเรา

( ดนตรี )

จะไม่เผลอทำอะไรออกไป
ระวังทุกการกระทำ
จะไม่เผลอมองตรงไปหยุดที่เธอ
ที่สายตา

ความผิดคือฉัน ไม่ดีเอง
ผิดที่ฉันเองไม่ห้ามหัวใจ
มันก็ดีแล้วที่คิดว่าจะไม่พูดไป
ฉันเริ่มเองจบเองก็ดีแล้ว

ให้ความลับนี้มันตายไปกับตัวฉัน
เมื่อความจริงนั้นมันทำร้ายคนข้างกาย
ไม่ต้องรู้ว่ารู้สึกกับเธอแค่ไหน
เก็บมันเอาไว้..
อย่าให้ความลับทำลายชีวิตของเรา

มันไม่ใช่ความรักเป็นเพียงความรู้สึก
อยากได้ในสิ่งที่เราไม่มี
ก็เพราะจิตใจของคนเราอันที่จริง
มันอ่อนแอเหลือเกิน

ให้ความลับนี้มันตายไปกับตัวฉัน
เมื่อความจริงนั้นมันทำร้ายคนข้างกาย
ไม่ต้องรู้ว่ารู้สึกกับเธอแค่ไหน
เก็บมันเอาไว้.. ปิดไว้ข้างใน..

ให้ความลับนี้มันตายไปกับตัวฉัน
เมื่อความจริงนั้นมันทำร้ายคนข้างกาย
ไม่ต้องรู้ว่ารู้สึกกับเธอแค่ไหน
เก็บมันเอาไว้..
อย่าให้ความลับทำลายชีวิตของเรา

( ดนตรี )

มันไม่ใช่ความรัก เป็นเพียงความรู้สึก…


รูปภาพคอร์ด ให้ความลับมันตายไปกับตัวฉัน – KLEAR

คอร์ดเพลง ให้ความลับมันตายไปกับตัวฉัน - KLEAR

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ให้ความลับมันตายไปกับตัวฉัน (คอร์ด)

เนื้อร้อง รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย, ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร
ทำนอง ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร
เรียบเรียง Machina, Klear, Dano, วิทวัส เหมือนชอบ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend