คอร์ดเพลง รักให้ตาย – KLEAR

  
Text   

คอร์ดเพลง : รักให้ตาย KLEAR

คอร์ดเพลง รักให้ตาย - KLEAR

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single KLEAR : รักให้ตาย

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง รักให้ตาย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง รักให้ตาย - KLEAR

INTRO | E | B/D# | C#m | A |

 
อยากพบเ
E 
จอ 
 
เธอบอกว่าเธออ
B/D# 
ยากเจอ
 
เธออยากขอโอ
C#m 
กาสคืนดี 
 
กลับม
A 
า..คบกัน
 
โปรดเข้าใ
E 
จ 
 
ในสิ่งที่เธอ
B/D# 
ผิดไป
 
เธออยากให้ฉัน
C#m 
เปิดใจยอม 
 
ให้เธ
A 
อสักครั้งหนึ่ง

 
ยัง
B 
รักอยู่ไหม 
 
ยัง
C#m 
รักอยู่แล้ว
 
ผ่านน
A 
านเท่าไรก็ยังร้องไห้อย่างเดิม
 
แต่
B 
มันเข็ดเกิน 
 
จะ
C#m 
โดนอีกครั้ง
 
วัน
A 
นี้ 
 
ต้องฝื
B 
นใจ

E 
รักให้ตายก็คงไม่ไหว
B/D# 
รับเธอคืนมาคงไม่ไหว
 
รัก
C#m 
มากเท่าไร 
 
ยิ่ง
B 
ย้ำยิ่งจำ
 
ว่าเ
A 
คย 
 
ต้อง
B 
ช้ำเท่าไร
E 
รักแทบตายฉันลืมไม่ไหว 
 
 
B/D# 
ให้อภัย
 
แต่
G# 
ใจฉันมันต้อง
C#m 
เจ็บ 
 
แล้ว
B 
จำ
 
ยัง
Am 
รักแค่ไหน 
 
ก็รับไม่ได้อีกแ
E 
ล้ว

 
เจ็บแล้ว
Esus4 
จำ 
 
ได้เวลาใช้
E 
สตินำ
 
ต่อให้ทุกๆ  
C#m 
ส่วนในใจ 
 
ยัง
A 
มี 
 
แค่เธอ
 
โปรดเข้า
Esus4 
ใจ 
 
อยากเก็บภาพที่
E 
ดีไว้
 
อยากเก็บให้เธอ
C#m 
เป็นความหลัง 
 
ที่คิ
A 
ดถึงที่สุด

 
ยัง
B 
รักอยู่ไหม 
 
ยัง
C#m 
รักอยู่แล้ว
 
ผ่านน
A 
านเท่าไรก็ยังร้องไห้อย่างเดิม
 
แต่
B 
มันเข็ดเกิน 
 
จะ
C#m 
โดนอีกครั้ง
 
วัน
A 
นี้ 
 
ต้องฝื
B 
นใจ

E 
รักให้ตายก็คงไม่ไหว
B/D# 
รับเธอคืนมาคงไม่ไหว
 
รัก
C#m 
มากเท่าไร 
 
ยิ่ง
B 
ย้ำยิ่งจำ
 
ว่าเ
A 
คย 
 
ต้อง
B 
ช้ำเท่าไร
E 
รักแทบตายฉันลืมไม่ไหว 
 
 
B/D# 
ให้อภัย
 
แต่
G# 
ใจฉันมันต้อง
C#m 
เจ็บ 
 
แล้ว
B 
จำ
 
ยัง
Am 
รักแค่ไหน

 
สิ่งที่ยังเ
F#m 
หลือ 
 
สิ่งเดียวที่มีร่วม
Bm 
กัน
 
คืออดีต  
E 
ไม่ใช่อนา
D 
คต
 
เธอคือความ
C#m 
หลังไม่ใช่วันพรุ่ง
G 
นี้
 
จากนี้ฉันคงต้อง
B 
รักตัวเองแล้ว

INSTRU | E | B/D# | C#m | A |
INSTRU | E | B/D# | C#m | Am |

E 
รักให้ตายก็คงไม่ไหว
B/D# 
รับเธอคืนมาคงไม่ไหว
 
รัก
C#m 
มากเท่าไร 
 
ยิ่ง
B 
ย้ำยิ่งจำ
 
ว่าเ
A 
คย 
 
ต้อง
B 
ช้ำเท่าไร
E 
รักแทบตายฉันลืมไม่ไหว 
 
 
B/D# 
ให้อภัย
 
แต่
G# 
ใจฉันมันต้อง
C#m 
เจ็บ 
 
แล้ว
B 
จำ
 
ยัง
Am 
รักแค่ไหน 
 
ก็รับไม่ได้

E 
รักให้ตายก็คงไม่ไหว
B/D# 
รับเธอคืนมาคงไม่ไหว
 
รัก
C#m 
มากเท่าไร 
 
ยิ่ง
B 
ย้ำยิ่งจำ
 
ว่าเ
A 
คย 
 
ต้อง
B 
ช้ำเท่าไร
E 
รักแทบตายฉันลืมไม่ไหว 
 
 
B/D# 
ให้อภัย
 
แต่
G# 
ใจฉันมันต้อง
C#m 
เจ็บ 
 
แล้ว
B 
จำ
 
ยัง
Am 
รักแค่ไหน 
 
ก็รับไม่ได้อีกแ
E 
ล้ว

OUTRO | E | E | E | E |


อยากพบเจอ เธอบอกว่าเธออยากเจอ
เธออยากขอโอกาสคืนดี กลับมา..คบกัน
โปรดเข้าใจ ในสิ่งที่เธอผิดไป
เธออยากให้ฉันเปิดใจยอม ให้เธอสักครั้งหนึ่ง

ยังรักอยู่ไหม ยังรักอยู่แล้ว
ผ่านนานเท่าไรก็ยังร้องไห้อย่างเดิม
แต่มันเข็ดเกิน จะโดนอีกครั้ง
วันนี้ ต้องฝืนใจ

รักให้ตายก็คงไม่ไหว
รับเธอคืนมาคงไม่ไหว
รักมากเท่าไร ยิ่งย้ำยิ่งจำ
ว่าเคย ต้องช้ำเท่าไร
รักแทบตายฉันลืมไม่ไหว ให้อภัย
แต่ใจฉันมันต้องเจ็บ แล้วจำ
ยังรักแค่ไหน ก็รับไม่ได้อีกแล้ว

เจ็บแล้วจำ ได้เวลาใช้jสตินำ
ต่อให้ทุกๆ ส่วนในใจ ยังมี แค่เธอ
โปรดเข้าใจ อยากเก็บภาพที่jดีไว้
อยากเก็บให้เธอเป็นความหลัง ที่คิดถึงที่สุด

ยังรักอยู่ไหม ยังรักอยู่แล้ว
ผ่านนานเท่าไรก็ยังร้องไห้อย่างเดิม
แต่มันเข็ดเกิน จะโดนอีกครั้ง
วันนี้ ต้องฝืนใจ

รักให้ตายก็คงไม่ไหว
รับเธอคืนมาคงไม่ไหว
รักมากเท่าไร ยิ่งย้ำยิ่งจำ
ว่าเคยต้องช้ำเท่าไร
รักแทบตายฉันลืมไม่ไหว ให้อภัย
แต่ใจฉันมันต้องเจ็บ แล้วจำ
ยังรักแค่ไหน

สิ่งที่ยังเหลือ สิ่งเดียวที่มีร่วมกัน
คืออดีต ไม่ใช่อนาคต
เธอคือความหลังไม่ใช่วันพรุ่งนี้
จากนี้ฉันคงต้องรักตัวเองแล้ว

( ดนตรี )

รักให้ตายก็คงไม่ไหว
รับเธอคืนมาคงไม่ไหว
รักมากเท่าไร ยิ่งย้ำยิ่งจำ
ว่าเคยต้องช้ำเท่าไร
รักแทบตายฉันลืมไม่ไหว ให้อภัย
แต่ใจฉันมันต้องเจ็บ แล้วจำ
ยังรักแค่ไหน ก็รับไม่ได้

รักให้ตายก็คงไม่ไหว
รับเธอคืนมาคงไม่ไหว
รักมากเท่าไร ยิ่งย้ำยิ่งจำ
ว่าเคยต้องช้ำเท่าไร
รักแทบตายฉันลืมไม่ไหว ให้อภัย
แต่ใจฉันมันต้องเจ็บ แล้วจำ
ยังรักแค่ไหน ก็รับไม่ได้อีกแล้ว


รูปภาพคอร์ด รักให้ตาย – KLEAR

คอร์ดเพลง รักให้ตาย - KLEAR

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รักให้ตาย (คอร์ด)

เนื้อร้อง รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร / ปนัสฐ์ นาครำไพ
เรียบเรียง Klear, Dano, วิทวัส เหมือนชอบ, Machina
รักให้ตาย - KLEAR
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend