คอร์ดเพลง เสมอตลอดมา – KLEAR feat. เนม Getsunova

  
Text   

คอร์ดเพลง : เสมอตลอดมา KLEAR

คอร์ดเพลง เสมอตลอดมา - KLEAR

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม : Grow In The Dark : เสมอตลอดมา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เสมอตลอดมา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Eb 
ครั้งเมื่อนานมาแล้ว 
 
เธอกับ
Bb/D 
ฉันเคยคุยกันทุกวัน
Cm 
แล้วชีวิตก็
Bb 
พัดพาเราจา
Ab 
กกัน
Eb 
ฉันเดินทางมาไกล 
 
เธอก็
Bb/D 
หายไปมีชีวิตใหม่
Cm 
หาหนทางยัง
Bb 
ไงก็ไม่ถึ
Ab 
งเธอ

 
ไม่ได้
Fm 
รู้ข่าว.
Eb 
.. 
 
เราห่างห
Bb 
ายกันไปตั้งนาน
 
ก็ยัง
Fm 
นึกถึง.
Eb 
.. 
 
 
Bb 
อยู่..

 
เธอส
Eb 
บายดีไหมในวันที่เหงา 
 
อยู่
Bb/D 
ได้ไหม
 
อยู่ตรง
Cm 
นั้นได้ไหม 
 
ถ้าร้องไห้ทำยัง
Bb 
ไง
 
เกิดวันไ
Ab 
หนไม่ไหว 
 
มีใครปลอบไหม
 
ตอนเธอไ
Gm 
ม่สบาย 
 
มีใครดูไหม
 
อยากจะ
Fm 
คุยระบาย 
 
มีใครรับฟังดู
Bb 
แล

 
ห่วงเธอ เห
Eb 
มือนอย่างเดิมเสมอ 
 
ถึงแม้ไ
Bb/D 
ม่ได้เจอ
 
อยากจะ
Cm 
คุยกับเธอก็ไม่รู้ทำยัง
Bb 
ไง
 
ได้แต่
Ab 
คิดอยากรู้เรื่องราวทางนั้น
 
ได้แต่
Gm 
คิดกับลมกับฟ้าเท่านั้น
 
ได้แต่
Fm 
คิดอย่างคนห่างไกลที่รักเพียง
Bb 
เธอ
 
เสมอตลอด
Eb 
มา.
Bb/D 
.. 
 
เสมอตลอด
Cm 
มา 
 
 
Bb 
 
Ab 

Eb 
คิดคนเดียวในใจ 
 
ให้ลม
Bb/D 
ฟ้าพามันไปถึงเธอ
Cm 
หวังให้เป็นดังเ
Bb 
พลง 
 
เล่าสู่
Ab 
กันฟัง
Eb 
ถ้าได้คุยกันจริง 
 
เธอคง
Bb/D 
ถามว่าฉันเป็นเช่นไร
Cm 
ฉันก็คงจะพู
Bb 
ดไปว่าไห
F 
วอยู่

 
ไม่ได้
Fm 
รู้ข่าว.
Eb 
.. 
 
เราห่างห
Bb 
ายกันไปตั้งนาน
 
ก็ยัง
Fm 
นึกถึง.
Eb 
.. 
 
 
Bb 
อยู่..

 
เธอส
Eb 
บายดีไหมในวันที่เหงา 
 
อยู่
Bb/D 
ได้ไหม
 
อยู่ตรง
Cm 
นั้นได้ไหม 
 
ถ้าร้องไห้ทำยัง
Bb 
ไง
 
เกิดวันไ
Ab 
หนไม่ไหว 
 
มีใครปลอบไหม
 
ตอนเธอไ
Gm 
ม่สบาย 
 
มีใครดูไหม
 
อยากจะ
Fm 
คุยระบาย 
 
มีใครรับฟังดู
Bb 
แล

 
ห่วงเธอ เห
Eb 
มือนอย่างเดิมเสมอ 
 
ถึงแม้ไ
Bb/D 
ม่ได้เจอ
 
อยากจะ
Cm 
คุยกับเธอก็ไม่รู้ทำยัง
Bb 
ไง
 
ได้แต่
Ab 
คิดอยากรู้เรื่องราวทางนั้น
 
ได้แต่
Gm 
คิดกับลมกับฟ้าเท่านั้น
 
ได้แต่
Fm 
คิดอย่างคนห่างไกลที่รักเพียง
Bb 
เธอ
 
เสมอตลอด
Eb 
มา.
Bb/D 
.. 
 
เสมอตลอด
Cm 
มา.. 
 
 
Bb 

OUTRO | Ab | Gm | Fm | Bb | Eb |


ครั้งเมื่อนานมาแล้ว เธอกับฉันเคยคุยกันทุกวัน
แล้วชีวิตก็พัดพาเราจากกัน
ฉันเดินทางมาไกล เธอก็หายไปมีชีวิตใหม่
หาหนทางยังไงก็ไม่ถึงเธอ

ไม่ได้รู้ข่าว… เราห่างหายกันไปตั้งนาน
ก็ยังนึกถึง… อยู่..

เธอสบายดีไหมในวันที่เหงา อยู่ได้ไหม
อยู่ตรงนั้นได้ไหม ถ้าร้องไห้ทำยังไง
เกิดวันไหนไม่ไหว มีใครปลอบไหม
ตอนเธอไม่สบาย มีใครดูไหม
อยากจะคุยระบาย มีใครรับฟังดูแล

ห่วงเธอ เหมือนอย่างเดิมเสมอ ถึงแม้ไม่ได้เจอ
อยากจะคุยกับเธอก็ไม่รู้ทำยังไง
ได้แต่คิดอยากรู้เรื่องราวทางนั้น
ได้แต่คิดกับลมกับฟ้าเท่านั้น
ได้แต่คิดอย่างคนห่างไกลที่รักเพียงเธอ
เสมอตลอดมา… เสมอตลอดมา

คิดคนเดียวในใจ ให้ลมฟ้าพามันไปถึงเธอ
หวังให้เป็นดังเพลง เล่าสู่กันฟัง
ถ้าได้คุยกันจริง เธอคงถามว่าฉันเป็นเช่นไร
ฉันก็คงจะพูดไปว่าไหวอยู่

ไม่ได้รู้ข่าว… เราห่างหายกันไปตั้งนาน
ก็ยังนึกถึง… อยู่..

เธอสบายดีไหมในวันที่เหงา อยู่ได้ไหม
อยู่ตรงนั้นได้ไหม ถ้าร้องไห้ทำยังไง
เกิดวันไหนไม่ไหว มีใครปลอบไหม
ตอนเธอไม่สบาย มีใครดูไหม
อยากจะคุยระบาย มีใครรับฟังดูแล

ห่วงเธอ เหมือนอย่างเดิมเสมอ ถึงแม้ไม่ได้เจอ
อยากจะคุยกับเธอก็ไม่รู้ทำยังไง
ได้แต่คิดอยากรู้เรื่องราวทางนั้น
ได้แต่คิดกับลมกับฟ้าเท่านั้น
ได้แต่คิดอย่างคนห่างไกลที่รักเพียงเธอ
เสมอตลอดมา… เสมอตลอดมา..


รูปภาพคอร์ด เสมอตลอดมา – KLEAR

คอร์ดเพลง เสมอตลอดมา - KLEAR

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เสมอตลอดมา (คอร์ด)

เนื้อร้อง รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร
เรียบเรียง Klear, Dano, วิทวัส เหมือนชอบ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend