คอร์ดเพลง ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย – KLEAR

  
Text   

คอร์ดเพลง ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย
ศิลปิน KLEAR
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คอร์ด ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย สามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C G/B | Am G | C G/B | F |

C 
..ผ่านมากี่ครั้งที่เธอทำผิดสัญ
G/B 
ญา 
 
 
Am 
ครั้งที่ร้อยและครั้งที่ล้านก็ยอมเข้าใจ
Gm 
 
โง่ที่
F 
ทนอยู่ 
 
แต่มัน
D7 
รักจึงยอมให้
G 
อภัย

C 
..เพราะว่ารักไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้เรื่อง
G/B 
ราว 
 
 
Am 
 ฉันยิ่งยอมให้เธอก็ยิ้งได้ใจทุกคร
Gm 
าว 
 
 
C7 
 
ครั้งที่เ
F 
ท่าไหร่ 
 
ที่ต้องร้
D7 
องไห้
G 
ทั้งคืน 
 
 
C 
 
C7 


 
* อยู่กั
F 
บรักที่เป็นแค่ด้ายบาง ๆ ให้เ
G 
ดินอยู่บน
C 
นั้น 
 
กลับตัวก็
F 
ไม่ทัน ถ้าพลั้งก็ตาย แต่ท
Em 
นไว้ก็เ
Am 
จ็บ
 
อยู่กั
Dm 
บรักที่รอใ
Em 
ห้ถึงเวลา 
 
จบไ
E 
ปอย่างเชื่อง
Am 
ช้า 
 
นับวันที่
D7 
ด้ายจะขาด 
 
นับวันให้เธ
G 
อลาจากฉันไป


INSTRU | C G/B | Am G | C G/B | Am G |

C 
..เคยได้ยินว่ารักทำร้ายมันไม่ถึง
G/B 
ตาย 
 
 
Am 
เคยได้ยินว่าช้ำแค่ไหนก็ยังหาย
Gm 
ใจ 
 
 
C 
 
ฉันก็
F 
ทนอยู่ 
 
แต่ก็เห
D7 
มือนคนต
G 
ายทั้งเป็น 
 
 
C 
 
C7 


( * )

C 
..แค่ครั้ง
G/B 
หนึ่งคงไม่
Am 
ตาย 
 
 
C 
..แค่ครั้ง
G/B 
หนึ่งคงไม่ถึ
Am 
งตาย
C 
..อีกครั้ง
G/B 
หนึ่งคงไ
Am 
ม่ตาย 
 
 
C 
..อีกครั้ง
G/B 
หนึ่งคงไม่ถึ
Am 
งตาย


C 
..เคยได้ยินว่ารักทำร้ายมันไม่ถึงต
G 
าย

เนื้อเพลง
ผ่านมากี่ครั้งที่เธอทำผิดสัญญา
ครั้งที่ร้อยและครั้งที่ล้านก็ยอมเข้าใจ
โง่ที่ทนอยู่แต่มันรักจึงยอมให้อภัย

เพราะว่ารักไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้เรื่องราว
ฉันยิ่งยอมให้เธอก็ยิ้งได้ใจทุกคราว
ครั้งที่เท่าไหร่ ที่ต้องร้องไห้ทั้งคืน

อยู่กับรักที่เป็นแค่ด้ายบาง ๆ ให้เดินอยู่บนนั้น
กลับตัวก็ไม่ทัน ถ้าพลั้งก็ตาย แต่ทนไว้ก็เจ็บ
อยู่กับรักที่รอให้ถึงเวลา จบไปอย่างเชื่องช้า
นับวันที่ด้ายจะขาด นับวันให้เธอลาจากฉันไป

เคยได้ยินว่ารักทำร้ายมันไม่ถึงตาย
เคยได้ยินว่าช้ำแค่ไหนก็ยังหายใจ
ฉันก็ทนอยู่ แต่ก็เหมือนคนตายทั้งเป็น

อยู่กับรักที่เป็นแค่ด้ายบาง ๆ ให้เดินอยู่บนนั้น
กลับตัวก็ไม่ทัน ถ้าพลั้งก็ตาย แต่ทนไว้ก็เจ็บ
อยู่กับรักที่รอให้ถึงเวลา จบไปอย่างเชื่องช้า
นับวันที่ด้ายจะขาด นับวันให้เธอลาจากฉันไป

แค่ครั้งหนึ่งคงไม่ตาย แค่ครั้งหนึ่งคงไม่ถึงตาย
อีกครั้งหนึ่งคงไม่ตาย อีกครั้งหนึ่งคงไม่ถึงตาย

เคยได้ยินว่ารักทำร้ายมันไม่ถึงตาย
คอร์ด เนื้อเพลง : ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย
เนื้อร้อง : รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง : ดนัย ธงสินธุศักดิ์
เรียบเรียง : klear / ดนัย ธงสินธุศักดิ์
ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย - KLEAR

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend