หน้าแรก » KLEAR » คอร์ดเพลง Rain Song – KLEAR

คอร์ดเพลง Rain Song – KLEAR

คอร์ดเพลง : Rain Song KLEAR

คอร์ดเพลง Rain Song - KLEAR

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม : Grow In The Dark : Rain Song

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง Rain Song คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง Rain Song - KLEAR

INTRO | D | D7 | G | Bb |

 
แอบไปดู
รูปเธอ 
 
เธอก็ดูเหมือ
D7 
นเดิม
 
ชีวิตเหมือน
Bm 
เดิม 
 
มีรอยยิ้ม
Gm 
เดิมที่ฉันคุ้
นตา
 
ต่
างตรงที่
Gm 
ฉันเอง 
 
ไม่อยู่ตรงนั้
นเหมือนที่แล้
Bm 
วมา
 
ไม่เป็
นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธ
ออีกแล้ว

 
คืนนี้มี
ฝนโปรย 
 
นั่งคิดถึงเ
D7 
รื่องราว
 
สิ่งที่สัญ
Bm 
ญากันในวัน
Gm 
เก่ายังดังชั
ดเจน
ทำได้แค่รู้
สึก 
 
เมื่อความเป็นจ
F#m 
ริงฉันไม่รู้
Bm 
เลย
 
ว่า
Em 
เธอจะเป็นอย่างไรในตอ
นนี้

 
เธอไปอยู่ที่ไ
หน 
 
พูดคุยอยู่กั
Dmaj7 
บใคร
 
D7 
ธอไปมีรอย
ยิ้ม 
 
หัวเราะอยู่ข้
Bb 
างใคร
 
เธอที่
Em 
ฉันรู้จัก 
 
ลายไปเป็นข
Bm 
องใคร
 
เธอจะ
Em 
รู้ไหมเมื่อคืนยังฝันถึง
Gm 
เธอ

 
วั
นที่อากาศห
นาวเธอนอนกอ
Dmaj7 
ดใคร
 
วัน
D7 
ที่เธอหวั่นไ
หว 
 
นึกถึงใครห
Bb 
รือเธอ
 
วันหนึ่งเค
Em 
ยรักกัน 
 
ปรเปลี่ยนเป็นร้า
Bm 
งไกล
 
เธอจะรู้ไ
Em 
หมว่าฉันยังรัก
Gm 
เธอ.
.. 
 
แค่ไหน

INSTRU | D | D7 | G | Bb | ( 2 Times )

 
เธอไปอยู่ที่ไ
หน 
 
พูดคุยอยู่กั
Dmaj7 
บใคร
 
D7 
ธอไปมีรอย
ยิ้ม 
 
หัวเราะอยู่ข้
Bb 
างใคร
 
เธอที่
Em 
ฉันรู้จัก 
 
ลายไปเป็นข
Bm 
องใคร
 
เธอจะ
Em 
รู้ไหมเมื่อคืนยังฝันถึง
Gm 
เธอ

 
วั
นที่อากาศห
นาวเธอนอนกอ
Dmaj7 
ดใคร
 
วัน
D7 
ที่เธอหวั่นไ
หว 
 
นึกถึงใครห
Bb 
รือเธอ
 
วันหนึ่งเค
Em 
ยรักกัน 
 
ปรเปลี่ยนเป็นร้า
Bm 
งไกล
 
เธอจะรู้ไ
Em 
หมว่าฉันยังรัก
Gm 
เธอ.
.. 
 
แค่ไหน

OUTRO | D | D7 | G | Bb | ( 2 Times ) | D |


แอบไปดูรูปเธอ เธอก็ดูเหมือนเดิม
ชีวิตเหมือนเดิม มีรอยยิ้มเดิมที่ฉันคุ้นตา
ต่างตรงที่ฉันเอง ไม่อยู่ตรงนั้นเหมือนที่แล้วมา
ไม่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธออีกแล้ว

คืนนี้มีฝนโปรย นั่งคิดถึงเรื่องราว
สิ่งที่สัญญากันในวันเก่ายังดังชัดเจน
ทำได้แค่รู้สึก เมื่อความเป็นจริงฉันไม่รู้เลย
ว่าเธอจะเป็นอย่างไรในตอนนี้

เธอไปอยู่ที่ไหน พูดคุยอยู่กับใคร
เธอไปมีรอยยิ้ม หัวเราะอยู่ข้างใคร
เธอที่ฉันรู้จัก กลายไปเป็นของใคร
เธอจะรู้ไหมเมื่อคืนยังฝันถึงเธอ

วันที่อากาศหนาวเธอนอนกอดใคร
วันที่เธอหวั่นไหวนึกถึงใครหรือเธอ
วันหนึ่งเคยรักกัน แปรเปลี่ยนเป็นร้างไกล
เธอจะรู้ไหมว่าฉันยังรักเธอ.. แค่ไหน

( ดนตรี )

เธอไปอยู่ที่ไหน พูดคุยอยู่กับใคร
เธอไปมีรอยยิ้ม หัวเราะอยู่ข้างใคร
เธอที่ฉันรู้จัก กลายไปเป็นของใคร
เธอจะรู้ไหมเมื่อคืนยังฝันถึงเธอ

วันที่อากาศหนาวเธอนอนกอดใคร
วันที่เธอหวั่นไหวนึกถึงใครหรือเธอ
วันหนึ่งเคยรักกัน แปรเปลี่ยนเป็นร้างไกล
เธอจะรู้ไหมว่าฉันยังรักเธอ แค่ไหน


รูปภาพคอร์ด Rain Song – KLEAR

คอร์ดเพลง Rain Song - KLEAR

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง Rain Song (คอร์ด)

เนื้อร้อง รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย, ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร
เรียบเรียง Machina, Klear, Dano
Rain Song - KLEAR
 โฆษณา