คอร์ดเพลง Rain Song – KLEAR

  
Text   

คอร์ดเพลง : Rain Song KLEAR

คอร์ดเพลง Rain Song - KLEAR

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม : Grow In The Dark : Rain Song

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง Rain Song คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง Rain Song - KLEAR

INTRO | D | D7 | G | Bb |

 
แอบไปดู
D 
รูปเธอ 
 
เธอก็ดูเหมือ
D7 
นเดิม
 
ชีวิตเหมือน
Bm 
เดิม 
 
มีรอยยิ้ม
Gm 
เดิมที่ฉันคุ้
D 
นตา
 
ต่
B 
างตรงที่
Gm 
ฉันเอง 
 
ไม่อยู่ตรงนั้
A 
นเหมือนที่แล้
Bm 
วมา
 
ไม่เป็
G 
นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธ
A 
ออีกแล้ว

 
คืนนี้มี
D 
ฝนโปรย 
 
นั่งคิดถึงเ
D7 
รื่องราว
 
สิ่งที่สัญ
Bm 
ญากันในวัน
Gm 
เก่ายังดังชั
D 
ดเจน
B 
ทำได้แค่รู้
G 
สึก 
 
เมื่อความเป็นจ
F#m 
ริงฉันไม่รู้
Bm 
เลย
 
ว่า
Em 
เธอจะเป็นอย่างไรในตอ
A 
นนี้

 
เธอไปอยู่ที่ไ
G 
หน 
 
พูดคุยอยู่กั
Dmaj7 
บใคร
 
D7 
ธอไปมีรอย
G 
ยิ้ม 
 
หัวเราะอยู่ข้
Bb 
างใคร
 
เธอที่
Em 
ฉันรู้จัก 
 
A 
ลายไปเป็นข
Bm 
องใคร
 
เธอจะ
Em 
รู้ไหมเมื่อคืนยังฝันถึง
Gm 
เธอ

 
วั
A 
นที่อากาศห
G 
นาวเธอนอนกอ
Dmaj7 
ดใคร
 
วัน
D7 
ที่เธอหวั่นไ
G 
หว 
 
นึกถึงใครห
Bb 
รือเธอ
 
วันหนึ่งเค
Em 
ยรักกัน 
 
A 
ปรเปลี่ยนเป็นร้า
Bm 
งไกล
 
เธอจะรู้ไ
Em 
หมว่าฉันยังรัก
Gm 
เธอ.
A 
.. 
 
แค่ไหน

INSTRU | D | D7 | G | Bb | ( 2 Times )

 
เธอไปอยู่ที่ไ
G 
หน 
 
พูดคุยอยู่กั
Dmaj7 
บใคร
 
D7 
ธอไปมีรอย
G 
ยิ้ม 
 
หัวเราะอยู่ข้
Bb 
างใคร
 
เธอที่
Em 
ฉันรู้จัก 
 
A 
ลายไปเป็นข
Bm 
องใคร
 
เธอจะ
Em 
รู้ไหมเมื่อคืนยังฝันถึง
Gm 
เธอ

 
วั
A 
นที่อากาศห
G 
นาวเธอนอนกอ
Dmaj7 
ดใคร
 
วัน
D7 
ที่เธอหวั่นไ
G 
หว 
 
นึกถึงใครห
Bb 
รือเธอ
 
วันหนึ่งเค
Em 
ยรักกัน 
 
A 
ปรเปลี่ยนเป็นร้า
Bm 
งไกล
 
เธอจะรู้ไ
Em 
หมว่าฉันยังรัก
Gm 
เธอ.
A 
.. 
 
แค่ไหน

OUTRO | D | D7 | G | Bb | ( 2 Times ) | D |


แอบไปดูรูปเธอ เธอก็ดูเหมือนเดิม
ชีวิตเหมือนเดิม มีรอยยิ้มเดิมที่ฉันคุ้นตา
ต่างตรงที่ฉันเอง ไม่อยู่ตรงนั้นเหมือนที่แล้วมา
ไม่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธออีกแล้ว

คืนนี้มีฝนโปรย นั่งคิดถึงเรื่องราว
สิ่งที่สัญญากันในวันเก่ายังดังชัดเจน
ทำได้แค่รู้สึก เมื่อความเป็นจริงฉันไม่รู้เลย
ว่าเธอจะเป็นอย่างไรในตอนนี้

เธอไปอยู่ที่ไหน พูดคุยอยู่กับใคร
เธอไปมีรอยยิ้ม หัวเราะอยู่ข้างใคร
เธอที่ฉันรู้จัก กลายไปเป็นของใคร
เธอจะรู้ไหมเมื่อคืนยังฝันถึงเธอ

วันที่อากาศหนาวเธอนอนกอดใคร
วันที่เธอหวั่นไหวนึกถึงใครหรือเธอ
วันหนึ่งเคยรักกัน แปรเปลี่ยนเป็นร้างไกล
เธอจะรู้ไหมว่าฉันยังรักเธอ.. แค่ไหน

( ดนตรี )

เธอไปอยู่ที่ไหน พูดคุยอยู่กับใคร
เธอไปมีรอยยิ้ม หัวเราะอยู่ข้างใคร
เธอที่ฉันรู้จัก กลายไปเป็นของใคร
เธอจะรู้ไหมเมื่อคืนยังฝันถึงเธอ

วันที่อากาศหนาวเธอนอนกอดใคร
วันที่เธอหวั่นไหวนึกถึงใครหรือเธอ
วันหนึ่งเคยรักกัน แปรเปลี่ยนเป็นร้างไกล
เธอจะรู้ไหมว่าฉันยังรักเธอ แค่ไหน


รูปภาพคอร์ด Rain Song – KLEAR

คอร์ดเพลง Rain Song - KLEAR

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง Rain Song (คอร์ด)

เนื้อร้อง รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย, ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร
เรียบเรียง Machina, Klear, Dano
Rain Song - KLEAR
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend