หน้าแรก » วงเรา » คอร์ดเพลง คนสำคัญ – วงเรา

คอร์ดเพลง คนสำคัญ – วงเรา

คอร์ดเพลง : คนสำคัญ วงเรา

คอร์ดเพลง คนสำคัญ - วงเรา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงเรา : คนสำคัญ


INTRO | G | D | C | D |

 
ในบางค
รั้งที่ทำเธอเ
สียใจ
 
ในบาง
Em 
ครั้งที่ทำเธอเ
สียน้ำตา
 
และบางค
รั้ง 
 
ไม่ค่อย
Bm 
มีเวลา
Am 
ได้อยู่กับเ
ธอ 

 
ในบางค
รั้งที่ฉันนั้น
เอาแต่ใจ
 
ในบาง
Em 
ครั้งที่ฉันไม่ไ
ด้ไปเจอ
 
อยากจะ
ขอ.. 
 
ให้
Bm 
เธอ
Am 
เธออย่าพึ่งเบื่อ
กัน

 
ที่บาง
Em 
ครั้งไม่เคยสนใจ 
 
ไม่เคยจะ
Bm 
ลงรูปด้วยกัน
 
ที่บางค
รั้งไม่เคยพูด
ถึง 
 
ไม่ได้
Em 
มีหรอกคำหวาน
 
ไม่ได้
Bm 
มีหรอกคำซึ้ง 
 
แต่ว่าใ
จของคนนึง
 
อยากให้เ
ธอรู้เอาไว้

 
ว่ามีเธออยู่แ
ล้ว 
 
ไม่คิด
Bm 
จะหา
Em 
คนใหม่
 
ไม่คิด
ที่จะปัน
ใจ 
 
ให้กับใ
ครหรอกหนา
 
ก็ต่อจาก
นี้ 
 
ตัว
Bm 
ฉันจะขอสัญ
Em 
ญา
 
จะ
ทำให้ดีกว่า
ที่ผ่านมา 
 
อยากให้เ
ธอรู้ไว้ว่า
 
เธอคือคน
สำคัญ.. 
 
 

INSTRU | G D | Em D |
INSTRU | C Bm | Am D |
INSTRU | G D | Em D | C | D |

 
ที่บาง
Em 
ครั้งไม่เคยสนใจ 
 
ไม่เคยจะ
Bm 
ลงรูปด้วยกัน
 
ที่บางค
รั้งไม่เคยพูด
ถึง 
 
ไม่ได้
Em 
มีหรอกคำหวาน
 
ไม่ได้
Bm 
มีหรอกคำซึ้ง 
 
แต่ว่าใ
จของคนนึง
 
อยากให้เ
ธอรู้เอาไว้

 
ว่ามีเธออยู่แ
ล้ว 
 
ไม่คิด
Bm 
จะหา
Em 
คนใหม่
 
ไม่คิด
ที่จะปัน
ใจ 
 
ให้กับใ
ครหรอกหนา
 
ก็ต่อจาก
นี้ 
 
ตัว
Bm 
ฉันจะขอสัญ
Em 
ญา
 
จะ
ทำให้ดีกว่า
ที่ผ่านมา 
 
อยากให้เ
ธอรู้ไว้ว่า

 
ว่ามีเธออยู่แ
ล้ว 
 
ไม่คิด
Bm 
จะหา
Em 
คนใหม่
 
ไม่คิด
ที่จะปัน
ใจ 
 
ให้กับใ
ครหรอกหนา
 
ก็ต่อจาก
นี้ 
 
ตัว
Bm 
ฉันจะขอสัญ
Em 
ญา
 
จะ
ทำให้ดีกว่า
ที่ผ่านมา 
 
อยากให้เ
ธอรู้ไว้ว่า
 
เธอคือคนสำ
คัญ..

 
อยากให้เ
ธอรู้ไว้ว่า.
Cm 
.. 
 
เธอคือคนสำคัญ..

OUTRO | G | G |


ในบางครั้งที่ทำเธอเสียใจ
ในบางครั้งที่ทำเธอเสียน้ำตา
และบางครั้ง ไม่ค่อยมีเวลา
ได้อยู่กับเธอ 

ในบางครั้งที่ฉันนั้นเอาแต่ใจ
ในบางครั้งที่ฉันไม่ได้ไปเจอ
อยากจะขอ.. ให้เธอ
เธออย่าพึ่งเบื่อกัน

ที่บางครั้งไม่เคยสนใจ ไม่เคยจะลงรูปด้วยกัน
ที่บางครั้งไม่เคยพูดถึง ไม่ได้มีหรอกคำหวาน
ไม่ได้มีหรอกคำซึ้ง แต่ว่าใจของคนนึง
อยากให้เธอรู้เอาไว้

ว่ามีเธออยู่แล้ว ไม่คิดจะหาคนใหม่
ไม่คิดที่จะปันใจ ให้กับใครหรอกหนา
ก็ต่อจากนี้ ตัวฉันจะขอสัญญา
จะทำให้ดีกว่าที่ผ่านมา อยากให้เธอรู้ไว้ว่า
เธอคือคนสำคัญ..

( ดนตรี )

ที่บางครั้งไม่เคยสนใจ ไม่เคยจะลงรูปด้วยกัน
ที่บางครั้งไม่เคยพูดถึง ไม่ได้มีหรอกคำหวาน
ไม่ได้มีหรอกคำซึ้ง แต่ว่าใจของคนนึง
อยากให้เธอรู้เอาไว้

ว่ามีเธออยู่แล้ว ไม่คิดจะหาคนใหม่
ไม่คิดที่จะปันใจ ให้กับใครหรอกหนา
ก็ต่อจากนี้ ตัวฉันจะขอสัญญา
จะทำให้ดีกว่าที่ผ่านมา อยากให้เธอรู้ไว้ว่า

ว่ามีเธออยู่แล้ว ไม่คิดจะหาคนใหม่
ไม่คิดที่จะปันใจ ให้กับใครหรอกหนา
ก็ต่อจากนี้ ตัวฉันจะขอสัญญา
จะทำให้ดีกว่าที่ผ่านมา อยากให้เธอรู้ไว้ว่า
เธอคือคนสำคัญ..

อยากให้เธอรู้ไว้ว่า… เธอคือคนสำคัญ..


รูปภาพคอร์ด คนสำคัญ – วงเรา

คอร์ดเพลง คนสำคัญ - วงเรา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คนสำคัญ (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : เกมส์ วงเรา
เรียบเรียง : KEEN STUDIO
ติดต่องานแสดง : 0935807206
คนสำคัญ - วงเรา
 โฆษณา